LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 41

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 41 (từ ngày 09/10 đến ngày 13/10/2017)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 41
Ngày bắt đầu hiệu lực 13/10/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng
Người ký Chánh Văn Phòng

Nội dung

THỨ HAI (ngày 09/10)

SÁNG:

Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện làm việc tại trụ sở:

CHIỀU:

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về đề nghị quyết định chủ trương đầu tư các dự án chăn nuôi heo tập trung đã tiếp nhận hồ sơ trước thời điểm tạm dừng trên địa bàn huyện Lộc Ninh và Hớn Quản (Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì).

Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc tại trụ sở.

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm tham gia buổi đối thoại về kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại của ông Võ Văn Sỹ, ngụ tại tổ 2, ấp 3, xã Minh Tâm.

Thành phần: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; lãnh đạo UBND và công chức địa chính xã Minh Tâm, đại diện lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật Nông trường Bình Minh, ông Phan Thanh Hưng – Nguyên Phó Giám đốc Nông trường Bình Minh.

Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Trụ sở Thanh tra tỉnh (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ 15 phút có xe đưa đi).

THỨ BA (ngày 10/10)

SÁNG:

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài tiếp công dân định kỳ.

Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Đại diện Công an huyện.

Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật tại UBND xã Tân Hưng (Ban Pháp chế HĐND huyện mời).

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 phút, tại phòng họp UBND xã Tân Hưng.

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn chủ trì họp Ban Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm học 2016 – 2017 để chuẩn bị cho lễ trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2016-2017 và lễ phát động Cuộc  thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2017-2018 (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung).

Thành phần: Có thư mời riêng, CV (Tuyên, Luân).

Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.

4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự khai mạc buổi tập huấn về thu hồi đất, bồi thường, tái định cư bắt buộc cho các cán bộ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Trung tổ chức).

Thành phần: Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất; lãnh đạo UBND và công chức địa chính, ban ngành đoàn thể các xã: Minh Tâm, An Phú.

Thời gian, địa điểm: Cả ngày, tại Phòng họp UBND huyện.

CHIỀU:

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn làm việc với Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Thành phần: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng tổng hợp, Chuyên viên các khối của Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.

2. Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: đi công tác tại Học viên Hành chính Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

THỨ TƯ (ngày 11/10)

SÁNG:

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài làm việc tại trụ sở.

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự họp thống nhất nội dung tham mưu công tác quản lý, tổ chức Hội Chọi trâu Đình thần Tân Khai huyện Hớn Quản (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì).

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp C, UBND tỉnh.

3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung làm việc theo Thông báo của Ban bảo vệ sức khỏe tỉnh.

4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật tại UBND xã Tân Lợi (Ban Pháp chế HĐND huyện mời).

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 phút, tại phòng họp UBND xã Tân Lợi.

5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:

- 08 giờ: Thông qua Phương án Bồi thường GPMB bổ sung dự án xây dựng đường trục chính Bắc Nam nối dài giai đoạn 1 (CN. Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).

Thành phần: Các Thành viên Hội đồng gồm: Ông Đồng Văn Kiên – PGĐ.CN Trung tâm phát triển quỹ đất, ông Nguyễn Tấn Cường – TP. Tài nguyên & Môi trường, ông Lâm Văn Đạt – TP.Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Văn Long – TP. Nông nghiệp & PTNT, ông Nguyễn Vũ Tiến – TP.Kinh tế - Hạ tầng, ông Trịnh Viết Hùng – GĐ.Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, ông Lê Đình Lương – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Quang).

- 8 giờ 30: Thông qua Phương án BT, GPMB dự án Mỏ đá vôi Thanh Lương (CN. Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).

Thành phần: Các Thành viên Hội đồng BT, GPMB dự án gồm: Ông Đồng Văn Kiên – PGĐ.CN Trung tâm phát triển quỹ đất, ông Nguyễn Tấn Cường – TP. Tài nguyên & Môi trường, ông Lâm Văn Đạt – TP.Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Văn Long – TP. Nông nghiệp & PTNT, ông Nguyễn Vũ Tiến – TP.Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND các xã: Minh Tâm, An Phú; Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 (giao CN. Trung tâm phát triển quỹ đất mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Quang).

Địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.

- 10 giờ: Khảo sát thực địa đề nghị của UBND xã Thanh Bình về thanh lý cây xanh tại trường Tiểu học Thanh Bình.

Cùng đi: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND xã Thanh Bình, CV.Quang.

Địa điểm: Tại trường tiểu học Thanh Bình.

6. Chủ tịch UBND huyện giao TP. Y tế huyện tham dự Hội nghị giao ban ngành y tế 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2017.

Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Trung tâm Y tế thị xã Phước Long.

CHIỀU:

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn làm việc tại trụ sở.

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp  Ban chỉ đạo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì, Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo).

Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.

THỨ NĂM (ngày 12/10)

SÁNG:

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự tham quan diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Quan năm 2017.

Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại UBND xã Tân Quan.

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung dự giám sát tình hình thực thi pháp luật năm 2017 tại Chi Cục Thi hành án dân sự huyện (Ban Pháp chế HĐND huyện mời).

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 phút, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự lễ bế mạc Hội thi văn nghệ người cao tuổi huyện Hớn Quản lần thư V năm 2017.

Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Ban Chỉ huy quân sự huyện.

4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu dân cư Nông trường 425 (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung).

Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND xã Tân Hiệp, Văn phòng HĐND-UBND huyện, CVP, CV (Quang)..

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.

CHIỀU:

1. Chủ tịch UBND Trịnh Minh Hoài cùng Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước về công tác cán bộ.

Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 phút, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.

2. Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 13/10)

SÁNG:

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo kiểm tra việc lấn chiếm đất công trên địa bàn xã Tân Khai.

Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra huyện, UBND xã Tân Khai; CV.Quang.

Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng UBND huyện.

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự Hội nghị giao ban trực tuyến HĐND huyện lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016 -2021 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III; triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện và HĐND các xã; trao đổi những khó khăn, vướng mắc; chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp hoạt động có hiệu quả của HĐND cấp huyện, cấp xã trong thời gian qua.

Thành phần: Theo Công văn số 131/HĐND-TH ngày 09/10/2017 của Thường trực HĐND huyện.

Thời gian: 08 giờ.

Địa điểm:

- Cấp huyện: Tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.

- Cấp xã: Tại phòng trực tuyến UBND các xã.

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự lễ khởi công xây dựng Chánh điện Trúc lâm Thiền viện Bình Phước (Chủ tịch UBND tỉnh cùng Thường trực Tỉnh ủy tham dự).

Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Khu di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (Ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh).

4. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Thanh tra huyện dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mời).

Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp C, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

CHIỀU:

Chủ tịch UBND Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI (mở rộng).

- Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 09 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2017.

- Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND huyện.

 

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    

(Lịch này thay thư mời)

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Kiện

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay318
  • Tháng hiện tại8,684
  • Tổng lượt truy cập664,249
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây