LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 42

Lịch làm việc tuần lễ 42 (từ ngày 16/10 đến ngày 20/10/2017)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 42
Ngày ban hành 16/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 20/10/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng
Người ký Chánh Văn Phòng

Nội dung

THỨ HAI (ngày 16/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở:
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp thông qua Kế hoạch xác định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Theo Giấy mời số 101/GM-UBND ngày 13/10/2017 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp tại UBND tỉnh để giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của huyện.
Kính mời dự: Bí Thư huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
Thành phần: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, TP. Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài nguyên & Môi trường, TP.Nông nghiệp & PTNT, GĐ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, lãnh đạo Phòng Tư pháp, CV.Quang (thành phần đi cùng tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 13giờ có xe ô tô đưa đi).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp C, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền GĐ. Ngân hàng chính sách xã hội huyện dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện chính sách tín dụng giai đoạn 2002 - 2017 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì (Theo Công điện số 1039/CĐ-VPCP ngày 11/10/2017 của Chính phủ).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 17/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài đi khám sức khỏe định kỳ.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục – Thể thao thị xã Đồng Xoài lần thứ V, năm 2017.
Cùng dự: Bà Huỳnh Thị Thu Trang – Trưởng phòng Văn  hóa – Thông tin, ông Đoàn Thanh Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Nhà thi đấu đa năng Thị xã Đồng Xoài.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
- 08 giờ: Họp thông qua phương án thiết kế 02 công trình: Nhà xưởng của Trung tâm GDNN-GDTX; hệ thống chiếu sáng tạm thời đường vào Trung tâm Y tế huyện.
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
Thành phần: TP. Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Y tế huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, PCVP tổng hợp.
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
-  10 giờ: làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã Tân Khai, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
6. Chủ tịch UBND huyện giao Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khảo sát thực địa và bàn giao hồ sơ dự án xây dựng đường từ Quốc lộ 13 vào Khu công nghiệp Tân Khai II.
Thành phần: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, lãnh đạo UBND và công chức địa chính xã Tân Khai.
Thời gian, địa điểm:
- 08 giờ, bàn giao hồ sơ tại Trụ sở Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất và khảo sát, cắm mốc ngoài thực địa.
- 10 giờ, làm việc tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài làm việc Quỹ phát triển đất về hoàn trả ngồn vốn mượn để thực hiện công tác bồi thường, GPMB huyện (Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ.Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (TH).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến huyện.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện  làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 18/10)
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc với Đoàn Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Hoàng Lâm; lãnh đạo các Ban HĐND huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện; lãnh đạo các Phòng: Tài chính – KH, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên - MT, Kinh tế - HT, Y tế, Lao động TB&XH, Giáo dục và ĐT, Tư pháp, Văn hóa – TT, Dân tộc, Thanh tra; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân, CV (Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự họp tại UBND tỉnh thông qua các nội dung (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì):
- Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2017.
- Thông qua báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2017.
- Thông qua Kế hoạch điều hòa vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2017.
- Chủ trương sử dụng 10% dự phòng để bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.
Cùng dự: TP. Tài chính – Kế hoạch.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ Bế mạc Đại hội Thể dục – Thể thao thị xã Đồng Xoài lần thứ V, năm 2017.
Cùng đi: Bà Huỳnh Thị Thu Trang – Trưởng phòng Văn  hóa – Thông tin, ông Đoàn Thanh Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 phút, tại Nhà thi đấu đa năng Thị xã Đồng Xoài.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 19/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài họp Thường trực Huyện ủy.
- 08 giờ: BTC Huyện ủy báo cáo công tác nhân sự, công tác Đảng; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018.
- 08 giờ 30 phút: Văn phòng Huyện ủy báo cáo kiến nghị của các ngành.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Ban Thường vụ Huyện ủy:
- Cho chủ trương về công tác nhân sự, công tác Đảng.
- Xem xét kiểm điểm trách nhiệm của Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy theo đề nghị của UBKT Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ; tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh Dự Hội nghị phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và Luật Đấu giá Tài sản.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh (đường Trường Chinh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài).
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.
Cùng dự: TP. Kinh tế - Hạ tầng, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường Sở Giao thông vận tải.
6. Chủ tịch UBND huyện giao TP.Tư pháp dự Hội nghị phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và Luật Đấu giá Tài sản  (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì).
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh (đường Trường Chinh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài làm việc với Sở Tài chính.
Cùng dự: TP. Tài chính – Kế hoạch.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Sở Tài chính.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Hớn Quản lần thứ V, năm 2017 chủ trì họp nghe Trưởng, Phó Trưởng các Tiểu ban phục vụ Đại hội báo cáo các nội dung chuẩn bị cho công tác tổ chức (Phòng Văn hóa – Thông tin và các Trưởng TB chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: ông Huỳnh Thi Thơ – Phó Trưởng Công an huyện, ông Bùi Khánh Hòa – Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, ông Hoàng Quốc Thái – Trưởng phòng Y tế, bà Huỳnh Thị Thu Trang – Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin, ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Trưởng Phòng Nội vụ, ông Đoàn Thanh Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, ông Lê Hữu Gầy – Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, ông Nguyễn Văn Hoàng – Hiệu trưởng trường THCS Tân Khai, ông Nguyễn Viết Đợi – Bí thư Huyện đoàn, bà Ngô Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện, ông Lê Thanh Hoàng – Phó Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, ông Trần Ngọc Khánh – Viên chức Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, ông Bùi Hữu Tài – viên chức Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, ông Mai Quốc Trưởng – Nhân viên Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện,  VPUB: CV(Tuyên, Luân).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp trực tuyến huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 20/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài Họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện (Ngân hàng CSXH huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
- 08 giờ: Giải quyết đề nghị của Đội Quản lý công trình đô thị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực  hiện quản lý công trình công cộng khu TTHC huyện (Đội Quản lý CTĐT gửi tài liệu cho các thành phần tham dự nghiên cứu trước).
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trạm Chăn nuôi – Thú y; lãnh đạo UBND và lãnh đạo công an xã Tân Khai, CV(Quang)
- 9 giờ: Nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo về chủ trương bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân thuộc dự án Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico (Phòng TN-MT gửi trước tài liệu cho các thành phần dự họp nghiên cứu trước).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, CV (Quang).
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài làm việc với Phòng PC66, Công an tỉnh Bình Phước về việc xây dựng phương án, tổ chức diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn huyện Hớn Quản năm 2017 (Công an huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Công an huyện, Phòng Tài chính – KH; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm tham quan buổi diễn tập phương án PCCC và cứu nạn cứu hộ chợ Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Sân chợ Đồng Phú, huyện Đồng Phú.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Kiện
chi tiết tại đây

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay312
  • Tháng hiện tại27,103
  • Tổng lượt truy cập637,164
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây