LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 45

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 45 (từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2017)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 45
Ngày ban hành 06/11/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng
Người ký Chánh Văn Phòng

Nội dung

THỨ HAI (ngày 06/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện dự chào cờ tháng 11/2017.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các phòng ban chuyên môn trong khu TTHC huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại sân chào cờ UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung dự kỳ họp thứ sáu (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân xã Tân Khai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp UBND xã Tân Khai.
CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện:
- 14 giờ: Nghe các ngành báo cáo về Kế hoạch họp mặt Trang trại, Doanh nghiệp năm 2017 (Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng các phòng: Nông nghiệp & PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, GĐ.Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; lãnh đạo Đài Truyền thanh – Truyền hình; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV (Quang).
- 15 giờ: Nghe Phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo xin chủ trương người dân xin xây dựng công trình trên những lô đất liền kề đã được phân lô trong khu TTHC huyện.
Thành phần: TP. Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV (Quang).
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến huyện.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện: làm việc tại trụ sở.


THỨ BA (ngày 07/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài họp Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện (Công an huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Các Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Hớn Quản gồm: Trưởng và các Phó Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện, Trưởng phòng Thanh tra - Bảo vệ - Quân sự, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (giao Công an huyện mời), Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Y tế, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng phòng Dân tộc, Trưởng phòng Nội vụ, lãnh đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã Tân Khai.
Thời gian, Địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị Tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Chỉ thị 05-CT/TW đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thời gian:          - Khai mạc: lúc 08 giờ 00 phút.
                  - Bế mạc lúc 16 giờ 00 phút.
Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh Tiếp công dân tại nơi ứng cử.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: làm việc tại trụ sở.
5. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Thanh tra huyện cùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Kim Ngọc tiếp công dân định kỳ.
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm đi khảo sát thực địa khu vực ao cá Bác Hồ:
Thành phần: TP. Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ.Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 phút, tập trung tại trụ sở UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 (theo Kế hoạch số 27/KH-MTTQ-BTT ngày 01/11/2017 của Ban Thường trực MTTQVN huyện).
Thành phần: CT.Hội liên hiệp phụ nữ huyện Đặng Thị Kim Tuyến, PCT.Liên đoàn Lao động huyện Trương Thị Ngọc Linh, PCT.Hội cựu chiến binh huyện Nguyễn Đức Huân, PCT.UBMTTQVN huyện Lê Minh Dũng (xe và quà do UBMTTQVN huyện chuẩn bị,thành phần tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ để cùng đi).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ, 30, tại ấp 8, xã An Khương.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 08/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017 (PCT.UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì).
Thời gian, địa điểm: cả ngày, bắt đầu từ 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn chủ trì họp:
- 8 giờ: Thông qua kế hoạch xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Hớn Quản giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 (Phòng Văn hóa – Thông tin chuẩn bị nội dung).
Thành phần: TP. Văn hóa – Thông tin, TP. Tài chính – Kế hoạch; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, Đài Truyền thành – Truyền hình huyện.
- 9 giờ 30 phút: Thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn huyện Hớn Quản, giai đoạn 2017 - 2020 (Hội Người cao tuổi chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Hội Người cao tuổi huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn tổng duyệt Chương trình Đại hội thể dục, thể thao huyện Hớn Quản lần thứ V năm 2017.
Thành phần: Các Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 30/QD-UBND ngày 30/3/2017 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 phút, tại đường trục chính Bắc – Nam, Trung tâm hành chính huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp Tổ thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới huyện (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các Thành viên Đoàn thẩm tra theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND huyện (giao Phòng Nông nghiệp & PTNT mời).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến huyện.
THỨ NĂM (ngày 09/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài đi công tác cơ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ năm (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV (Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại phòng làm việc Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn nghe Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo về kinh phí tổng kết Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm học 2016 – 2017 (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo, Trưởng Phòng Tài chính  Kế hoạch, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm đi công tác cơ sở (cả ngày).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 13 giờ 30 phút: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh (Công an huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời dự: Lãnh đạo: UB.MTTQVN huyện, Huyện đoàn.
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Văn phòng HĐND-UBND huyện; Các Thành viên Tổ giúp việc BCĐ huyện và lãnh đạo các Đội nghiệp vụ Công an huyện (giao Công an huyện mời); Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Lê Đình Vân.
- 15 giờ 30 phút: Dự làm việc và nghe Đoàn kiểm tra tỉnh thông qua Kết luận kiểm tra đối với Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện.
Kính mời: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
Thành phần: Các Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Hớn Quản gồm: Trưởng và các Phó Trưởng Công an huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Y tế, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng phòng Dân tộc, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trưởng phòng Thanh tra - Bảo vệ - Quân sự, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (giao Công an huyện mời); Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân.
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 10/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự khai mạc Đại hội thể dục, thể thao huyện Hớn Quản lần thứ V năm 2017.
Thành phần: Có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại đường trục chính Bắc – Nam, Trung tâm hành chính huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân huyện thông qua Đề án thành lập thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.
Thành phần: Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện; lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục & Đào tạo, Lao động Thương binh & Xã hội, Văn hóa – Thông tin, Y tế, Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Chi cục Thống kê, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Điện lực huyện, Bưu điện huyện Hớn Quản, Đội Quản lý công trình đô thị; Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Tân Khai, Chủ tịch UBND xã Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV (Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 phút, tại tại phòng họp Ban chấp hành Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị Tổng kết cụm thi đua Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã năm 2017 tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, Địa điểm: 09 giờ 30, Tại phòng họp Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị gặp gỡ Tổng Lãnh sự Hàn Quốc và các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại tỉnh Bình Phước (UBND tỉnh chủ trì).
Thời gian, địa điểm: bắt đầu từ 08 giờ 00 tại Khách sạn Bom Bo, QL14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: làm việc tại trụ sở.


CHỦ NHẬT (ngày 12/11)
Chiều:
Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 (theo Kế hoạch số 27/KH-MTTQ-BTT ngày 01/11/2017 của Ban Thường trực MTTQVN huyện).
Thành phần: PCT.Liên đoàn Lao động huyện Trương Thị Ngọc Linh, PCT.Hội Cựu chiến binh huyện Bùi Chí Dũng, PCT.UBMTTQVN huyện Nguyễn Minh Sáng (xe và quà do UBMTTQVN huyện chuẩn bị, thành phần tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ, 30 phút để cùng đi).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại ấp Tằng Hách, xã An Phú.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự đêm chung kết xếp hạng cuộc thi “Tìm kiến tài năng thiếu nhi Hớn Quản” lần I, năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ, tại đường vào Trung tâm hành chính huyện.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

 
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG 
Nguyễn Văn Kiện

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay337
  • Tháng hiện tại27,128
  • Tổng lượt truy cập637,189
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây