LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 46

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 46 (từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2017)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 46
Ngày ban hành 13/11/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 17/11/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng
Người ký Chánh Văn Phòng

Nội dung

THỨ HAI (ngày 13/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự họp thông qua các nội dung còn lại trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017 (Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND huyện: làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn nghe các Thành viên Tổ công tác số 02 báo cáo kế hoạch tuyên truyền vận động các hộ dân khiếu kiện kéo dài trên địa bàn huyện (giao Thanh tra huyện photo toàn bộ tài liệu liên quan cho các Thành viên của Tổ công tác).
Thành phần: Các Thành viên Tổ công tác số 02 theo Kế hoạch số 76-KH-HU ngày 07/11/2017 của Huyện ủy, gồm: ông Nguyễn Văn Chánh – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, bà Đặng Thị Kim Tuyến – CT.Hội liên hiệp phụ nữ huyện, ông Lê Văn Anh – Phó Chánh Thanh tra huyện, ông Điểu Mẫn – PTP.Dân tộc, ông Lê Minh Dũng – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, ông Nguyễn Thanh Quảng – CV.Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng và Trưởng ấp Sóc Ruộng (giao xã Tân Hưng mời); CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp cuối năm 2017, nhiệm kỳ 2016-2021 (đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Cường, đại biểu HĐND tỉnh huyện Lê Hoàng Lâm).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Phòng Nội vụ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, CN.Trung tâm phát triển quỹ đất, Đội Quản lý công trình đô thị.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Khai.
THỨ BA (ngày 14/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2017, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên & Môi trường.
Thời gian, Địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã Tân Hiệp.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2017 (Sở GD&ĐT mời).
Thời gian, Địa điểm: 8 giờ 00 phút, tại Hội trường A, Sở GD&ĐT tỉnh.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2017, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã An Khương.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm tiếp công dân định kỳ.
Cùng dự: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự họp Ban Chỉ đạo thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài, thành lập Thành phố Đồng Xoài và thành lập thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản (Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì):
Cùng dự: TP.Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp cuối năm 2017, nhiệm kỳ 2016-2021 (đại biểu HĐND tỉnh huyện Lê Hoàng Lâm).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Minh Đức.
THỨ TƯ (ngày 15/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp cuối năm 2017, nhiệm kỳ 2016-2021 (đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Dũng).
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra huyện, CN.Trung tâm phát triển quỹ đất.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Minh Tâm.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2017, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thành phần: Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã Đồng Nơ.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp cuối năm 2017, nhiệm kỳ 2016-2021 (đại biểu HĐND tỉnh huyện Lê Hoàng Lâm).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Thanh Bình.
THỨ NĂM (ngày 16/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài họp Thường trực Huyện ủy:
- 08 giờ: Nghe Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ.
- 08 giờ 30 phút: Văn phòng Huyện ủy báo cáo kiến nghị của các ngành.
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy báo cáo kết quả giải quyết tố cáo và thông qua kết luận giải quyết tố.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn tham gia Tổ tuyên truyền vận động các hộ dân khiếu kiện kéo dài tại ấp Sóc Ruộng.
Thành phần: Các Thành viên Tổ công tác số 02 theo Kế hoạch số 76-KH-HU ngày 07/11/2017 của Huyện ủy, gồm: ông Nguyễn Văn Chánh – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, bà Đặng Thị Kim Tuyến – CT.Hội liên hiệp phụ nữ huyện, ông Lê Văn Anh – Phó Chánh Thanh tra huyện, ông Điểu Mẫn – PTP.Dân tộc, ông Lê Minh Dũng – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, ông Nguyễn Thanh Quảng – CV.Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng và Trưởng ấp Sóc Ruộng, CV.Quang (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 7 giờ 15 phút).
Thời gian, địa điểm: 01 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ, tại ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
- 08 giờ: Họp Ban tổ chức và Tổ giúp việc thực hiện Phương án diễn tập PCCC (Công an huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần:
- Các Thành viên và Tổ giúp việc theo Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND huyện, gồm: Trưởng Công an huyện, Phó Trưởng Công an huyện phụ trách QLHC về TTXH, PCHT,TMT. Ban Chỉ huy quân sự huyện, TP.Kinh tế - Hạ tầng, Phó Trưởng phòng PC66 Công an tỉnh (giao Công an huyện mời), PGĐ.Điện lực Hớn Quản, PGĐ.Trung tâm Y tế huyện, Chủ tịch UBND xã Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP.Lê Đình Vân.
- Các Tổ viên Tổ giúp việc gồm: Đội trưởng, đội phó Đội CS QLHC về TTXH Công an huyện, Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện, Trưởng Công an xã Tân Khai, Đội trưởng Đội PCCC khu vực Chơn Thành thuộc Phòng PC66 Công an tỉnh (giao Công an huyện mời).
- 10 giờ: Họp Hội đồng BT-GPMB dự án đường dây 220kV Bình Long – Tây Ninh: thông qua chứng thư thẩm định giá làm cơ sở áp giá bồi thường, GPMB đường dây 220kV khu vực Bình Long – Tây Ninh (CN.Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Các Thành viên hội đồng BT của dự án, gồm: Ông Nguyễn Tấn Cường – TP.Tài nguyên & Môi trường, ông Lâm Văn Đạt – TP.Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Văn Long – TP. Nông nghiệp & PTNT, ông Nguyễn Vũ Tiến – TP.Kinh tế - Hạ tầng, ông Hồ Nam – PGĐ.CN Trung tâm phát triển quỹ đất, ông Mai Hoàng Phúc – CT.UBND xã An Phú, bà Nguyễn Thị Quý – CT.UBND xã Minh Tâm; Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (giao CN.Trung tâm PTQĐ mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân.
- 10 giờ 30 phút: Xem xét đề nghị của Công ty CP-Thaigroup về chủ trương thu hồi hết phần diện tích còn lại của các hộ dân dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm (CN.Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, CN.Trung tâm phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND xã Minh Tâm; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP.Lê Đình Vân.
Địa điểm: Tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 (theo Kế hoạch số 27/KH-MTTQ-BTT ngày 01/11/2017 của Ban Thường trực MTTQVN huyện).
Thành phần: PCT.Liên đoàn Lao động huyện Trương Thị Ngọc Linh, CT.Hội Nông dân huyện Hoàng Văn Tân, PCT.UBMTTQVN huyện Nguyễn Văn Sáng (xe và quà do UBMTTQVN huyện chuẩn bị, thành phần cùng đi tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ, 00 phút).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại ấp Sóc Răng, xã Thanh Bình.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 17/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện dự Họp mặt Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017).
Thành phần: Có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền TP.Lao động Thương binh & Xã hội dự công bố Quyết định số: 2856/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 phút, tại Thanh tra tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự họp lấy ý kiến người dân về quy hoạch đường vào khu công nghiệp Tân Khai II (Ban QLDAĐTXD các CTDD&CN chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Văn phòng ấp 7, xã Tân Khai.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Kiện

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay221
  • Tháng hiện tại9,386
  • Tổng lượt truy cập664,951
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây