LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 48 (từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2017)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48
Ngày ban hành 29/11/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng
Người ký Chánh Văn Phòng

Nội dung

THỨ HAI (ngày 27/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện một số công trình:
- Thiết kế Nhà xưởng TT GDNN-GDTX huyện.
- Hệ thống chiếu sáng đường từ QL13 đi Trung tâm Y tế huyện.
- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía trước trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.
Thành phần: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, GĐ.Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX huyện, đơn vị tư vấn thiết kế (giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung dự Lễ nhận chức Chánh xứ giáo xứ Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30 phút, tại nhà thờ Giáo xứ Tân Khai, xã Tân Khai.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự tiệc mừng Lễ nhận chức tân Chánh xứ Tân Khai về nhận chức.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ, tại Giáo xứ Tân Khai.
4.  Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp Ban Chỉ đạo xây dựng hệ số điều chỉnh bảng giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Theo Giấy mời số 116/GM-UBND ngày 24/11/2017 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
6. Chủ tịch UBND huyện giao Trưởng phòng Nội vụ dự làm việc với Đoàn Thanh tra của Ban Tôn giáo chính phủ nghe công bố Quyết định Thanh tra; nghe báo cáo kết quản thực hiện các quy định của pháp luật về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp B, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài họp Thường trực Huyện ủy:
- 14 giờ: Nghe Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo về công tác cán bộ.
- 14 giờ, 30 phút: Thông qua dự thảo Kế hoạch xúc tiến đầu tư giai đoạn 2017 – 2020 (TP.Tài chính – Kế hoạch cùng dự và trực tiếp báo cáo).
Cùng dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua công tác cán bộ, công tác Đảng.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
- 14 giờ: Họp triển khai Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tổ chức phương án diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chợ Tân Khai; Thông qua kịch bản PACC-CNCH; Phân công nhiệm vụ và thành lập các Tổ triển khai PACC; thực hành PACC trên sơ đồ (Công an huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Lãnh đạo: Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa – Thông tin, Đội Quản lý công trình đô thị, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện, Trung tâm Viễn thông khu vực Bình Long – Hớn Quản, Trạm Thủy nông khu vực Bình Long – Hớn Quản, đại diện lãnh đạo Đài Truyền thanh – Truyền hình (dự và đưa tin).
Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Phương án diễn tập gồm: Trưởng Công an huyện, Phó Trưởng Công an huyện phụ trách QLHC về TTXH; Phó Trưởng phòng PC66 Công an tỉnh và Đội trưởng đội PCCC khu vực Chơn Thành - Phòng PC66 Công an tỉnh (giao Công an huyện mời), Phó Chỉ huy trưởng - TMT.Ban CHQS huyện, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện, Phó Giám đốc Điện lực Hớn Quản, Chủ tịch UBND xã Tân Khai, Tổ trưởng TQL chợ Tân Khai; các Thành viên của Tổ giúp việc (giao Công an huyện mời); CV (Quang).
- 15 giờ 45 phút: Họp các ngành giải quyết đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, xã phước An liên quan đến việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đã có thông báo thu hồi đất tại khu quy hoạch đường Trục chính Bắc Nam nối dài khu TTHC huyện (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: TP.Tài nguyên & Môi trường, Chánh Thanh tra huyện, TP.Tư pháp, GĐ.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND xã Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV. Quang.
Địa điểm: Tại phòng họp UBND huyện.
THỨ BA (ngày 28/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp:
- 08 giờ: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Lãnh đạo: Chi cục Thuế, Kho Bạc nhà nước huyện, Chi cục Thống kê; Các Phó ban HĐND huyện.
Thành phần: Các UV UBND huyện, gồm: Trưởng Công an huyện, CHT.Ban Chỉ huy quân sự huyện; Trưởng các phòng: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp & PTNT, Văn hóa - Thông tin, Lao động Thương binh & Xã hội, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Dân tộc, Giáo dục & Đào tạo, Chánh Thanh tra huyện;Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân, Chuyên viên các khối.
- 09 giờ: Thông qua dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách năm 2018, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công năm 2018 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Các Phó ban HĐND huyện.
Thành phần: Các UV UBND huyện, gồm: Trưởng Công an huyện, CHT.Ban Chỉ huy quân sự huyện; Trưởng các phòng: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp & PTNT, Văn hóa - Thông tin, Lao động Thương binh & Xã hội, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Dân tộc, Giáo dục & Đào tạo, Chánh Thanh tra huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân, Chuyên viên các khối.
- 10 giờ: Nghe Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư bổ sung dự án BT-GPMT khu giáo dục và khu tái định cư TTHC xã Tân Hiệp.
Thành phần: ông Nguyễn Tấn Cường – TP.Tài nguyên & Môi trường, ông Lâm Văn Đạt – TP.Tài chính – KH, ông Nguyễn Văn Long – TP.Nông nghiệp & PTNT, ông Nguyễn Vũ Tiến –TP. Kinh tế - HT, ông Trịnh Viết Hùng – GĐ.Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, lãnh đạo CN.Trung tâm phát triển quỹ đất; VPHĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV (Quang).
Địa điểm: tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ Khai mạc Đại hội thể dục thể thao thị xã Bình Long lần III năm 2017.
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Quảng trường trung tâm thương mại An Lộc, Bình Long.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện tiếp công dân định kỳ.
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Dự Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND huyện.
Thành phần: có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 45 phút, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 29/11)
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Dự Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.
Cùng dự: Trưởng, phó các Phòng ban, đơn vị thuộc huyện.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu lúc 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ NĂM (ngày 30/11)
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Tiếp tục dự Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.
Cùng dự: Trưởng, phó các Phòng ban, đơn vị thuộc huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện.

CHIỀU:

1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự tham quan buổi diễn tập Phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chợ Tân Khai.
Kính mời: Thường trực Huyện ủy.
Thành phần:
- Lãnh đạo UBND và Trưởng Công an các huyện, thị xã: Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh.
- Đại diện Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng: PV11,  PC66,  PX15 Công an tỉnh.
- Lãnh đạo và cán bộ các phòng ban, đơn vị trên địa bàn huyện tham gia diễn tập: Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Phòng Nội vụ, Đội Quản lý công trình đô thị, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện, Điện lực Hớn Quản, Trung tâm Viễn thông khu vực Bình Long – Hớn Quản; Trạm Thủy nông khu vực Bình Long – Hớn Quản; đại diện lãnh đạo: Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình (dự và đưa tin).
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại sân chợ Tân Khai.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 14 giờ: Thông qua Kế hoạch xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: TP. Văn hóa – Thông tin, TP.Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân.
- 15 giờ: Thông qua Kế hoạch quy hoạch lắp đặt các điểm pano tuyên truyền cổ động nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện Hớn Quản, giai đoạn 2018-2020 (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: TP. Văn hóa – Thông tin, TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ.Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân.
Địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến huyện.


THỨ SÁU (ngày 01/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài cùng Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc nắm tình hình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại Huyện ủy Hớn Quản.
Cùng dự: Chánh Thanh tra huyện, TP.Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự họp Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì, giao Phòng KT-HT huyện chuẩn bị tài liệu).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh.
CHIỀU:
Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện dự họp chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện định kỳ.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG 
Nguyễn Văn Kiện

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay246
  • Tháng hiện tại9,411
  • Tổng lượt truy cập664,976
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây