LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 49 (từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2017)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49
Ngày ban hành 04/12/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 08/12/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng
Người ký Chánh Văn Phòng

Nội dung

THỨ HAI (ngày 04/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài đi công tác đến hết ngày 06/12/2017.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện dự Lễ chào cờ tháng 12/2017:
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức các phòng ban, đơn vị thuộc huyện trong khu TTHC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại sân chào cờ UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp thông qua dự thảo Chương trình làm việc năm 2018 của UBND huyện (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các UV UBND huyện, gồm: Trưởng Công an huyện, CHT.Ban Chỉ huy quân sự huyện; Trưởng các phòng: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp & PTNT, Văn hóa - Thông tin, Lao động Thương binh & Xã hội, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Dân tộc, Giáo dục & Đào tạo, Chánh Thanh tra huyện;Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 phút, tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự họp Hội đồng thẩm định nội dung bổ sung và tái bản Lịch sử Đảng bộ xã: Thẩm định nội dung Dự thảo (lần 2) Lịch sử Đảng bộ xã Tân Lợi và Dự thảo (lần 1) Lịch sử Đảng bộ xã Tân Khai, giai đoạn 1930 – 2015.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
THỨ BA (ngày 05/12)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung tiếp dân tại nơi ứng cử:
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 08 giờ: Họp chuẩn bị công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông huyện Hớn Quản năm học 2017-2018 (Phòng GD&ĐT huyện chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Thành phần: Ông Lâm Văn Đạt - TP. Tài chính - KH, ông Huỳnh Thi Thơ - PT. Công an huyện, ông Đoàn Quốc Việt - PTP. GD&ĐT huyện, ông Trần Đình Tuấn - GĐ. TTYT huyện, Bà Huỳnh Thị Thu Trang - TP. VH-TT huyện, ông Nguyễn Viết Đợi - BT. Huyện đoàn, ông Đoàn Thanh Lâm - PGĐ. Trung tâm VH-TT huyện, ông Lê Thanh Hoàng - PT. Đài TT-TH huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Lê Đình Vân, CV: Tuyên.
- 09 giờ: Họp lấy ý kiến dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dây Tết Mậu Thân (1968-2018); mừng Đảng – mừng xuân Mậu Tuất năm 2018, gắn kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (Phòng Văn hóa – Thông tin chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Dân tộc, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Công an huyện, Phòng Lao động Thương binh – Xã hội, TT.Văn hóa – Thể thao, Đài Truyền thanh – Truyền hình, UBND xã Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Lê Đình Vân, CV: Tuyên.
Thời gian, địa điểm: Tại phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 04, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ tư; đồng thời tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri các xã: Minh Đức, Minh Tâm, Đồng Nơ, Thanh Bình.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nội vụ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã Minh Đức.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện tiếp công dân định kỳ.
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Văn phòng Huyện ủy trình các dự thảo: (1) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; (2) Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017 theo Quy chế làm việc của Huyện ủy; (3) Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; (4) Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ năm 2018.
- UBKT Huyện ủy trình dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 45 phút, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự họp Thường trực Huyện ủy thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức họp mặt trang trại, doanh nghiệp năm 2017 (TP.Nông nghiệp & PTNT cùng dự và trực tiếp báo cáo).
Cùng dự: TP.Nông nghiệp & PTNT, TP.Kinh tế - Hạ tầng, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp TT.Huyện ủy.
THỨ TƯ (ngày 06/12)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Cùng dự: Ông Nguyễn Đình Như - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Khai, đại diện cho cử tri huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: đến hết ngày 08/12/2017 (khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 06/12/2017), tại Hội trường tỉnh Bình Phước.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long về giải quyết kiến nghị liên quan đến mương thoát nước tại ấp 7, xã Tân Khai (gần nhà ông Trần Văn Ngạch, Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài nguyên & Môi trường, TP.Tài chính – Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp trực tuyến, UBND huyện.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 07/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Khai về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017.
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV (nội chính).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Trụ sở UBND xã Tân Khai.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị về công tác tư tưởng trên mạng xã hội do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút; tại Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
- 08 giờ: Họp Hội đồng sáng tạo khoa học kỹ thuật huyện (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Các Thành viên Hội đồng khoa học kỹ thuật huyện theo Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND huyện, gồm: Ông Nguyễn Vũ Tiến – TP.Kinh tế - Hạ tầng; ông Đoàn Quốc Việt – PTP.Giáo dục & Đào tạo, ông Bùi Đình Lợi – CT.Liên đoàn Lao động huyện, ông Nguyễn Viết Đợi – BT.Huyện đoàn, ông Trần Châu Lê – TP.Nội vụ, ông Nguyễn Văn Long – TP.Nông nghiệp & PTNT, ông Hoàng Quốc Thái – TP.Y tế, bà Huỳnh Thị Thu Trang – TP.Văn hóa – Thông tin, ông Nguyễn Tấn Cường – TP.Tài nguyên & Môi trường, ông Trần Văn Thịnh – PTP.Lao động Thương binh – Xã hội, ông Nguyễn Thế Hoàng – PTP.Tài chính – Kế hoạch, ông Đoàn Thanh Lâm – PGĐ.TT Văn hóa – Thể thao, ông Lê Thanh Hoàng – PGĐ.Đài Truyền thanh – Truyền hình, Chủ tịch UBND các xã; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV (Quang).
- 09 giờ 30: Nghe Phòng Nông nghiệp & PTNT báo cáo một số vướng mắc trong việc thanh lý sổ hợp đồng khoán để cấp Giấy CNQSD đất theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Thành phần: Trưởng, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT, TP.Tài nguyên & Môi trường, Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Bình Long – huyện Hớn Quản, PTP.Tài chính – Kế hoạch, PCCT.Chi cục Thuế, CV (Quang).
Địa điểm: Tại phòng họp UBND huyện.
5. Ủy viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện dự Hội nghị thông tin thời sự tháng 12/2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Phòng họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự làm việc với Đoàn Giám sát Hội đồng Dân tộc Quốc Hội khóa XIV (PCT.UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo về Phương án giao đất cho các hộ dân khu dân cư ấp 1, xã Minh Tâm.
Thành phần: TP.Tài nguyên & Môi trường, TP. Kinh tế - Hạ tầng, PTP Tư pháp, Chủ tịch UBND xã Minh Tâm; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến huyện.
THỨ SÁU (ngày 08/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thời gian, địa điểm: cả ngày, bắt đầu lúc 08 giờ, tại tại Hội trường tỉnh Bình Phước.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn Dự Hội thảo lần thứ hai về biên soạn bổ sung và tái bản Lịch sử Đảng bộ xã Tân Lợi, giai đoạn 1930 – 2015.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND xã Tân Lợi.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017; tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường khối Mặt trận – Đoàn thể huyện.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 09/12)
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự đêm hội Ấm tình biên cương năm 2017 (Huyện đoàn mời).
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 30 phút; tại Đồn Biên phòng Tà Vát, huyện Lộc Ninh.
CHỦ NHẬT (ngày 10/12)
Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017); trao Kỷ niệm chương Mặt trận Vị Xuyên – Hà Giang, Chào mừng năm mới 2018 do Ban liên lạc CCB các tỉnh phía nam Mặt trận Vị Xuyên – Hà Giang tổ chức tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút; tại Trung tâm hành chính huyện Hớn Quản.
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Kiện

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay245
  • Tháng hiện tại9,410
  • Tổng lượt truy cập664,975
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây