Lịch làm việc tuần 47

LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 47 (từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2017)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 47
Ngày ban hành 20/11/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 24/11/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng
Người ký Chánh Văn Phòng

Nội dung

THỨ HAI (ngày 20/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp Hội đồng BT-GPMB dự án nhà máy xi măng Minh Tâm thông qua Phương án BT-GPMB cho một số hộ dân bị giải tỏa khu vực mỏ nguyên liệu Nhà máy xi măng Minh Tâm (CN.Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các Thành viên Hội đồng BT gồm: ông Đồng Văn Kiên – PGĐ.CN Trung tâm phát triển quỹ đất, ông Nguyễn Tấn Cường – TP.Tài nguyên & Môi trường, ông Lâm Văn Đạt – TP.Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Văn Long – TP.Nông nghiệp & PTNT, ông Nguyễn Vũ Tiến –TP. Kinh tế - Hạ tầng, bà Nguyễn Thị Quý – CT.UBND xã Minh Tâm; Ban quản lý dự ánh Nhà máy xi mang Minh Tâm (giao CN.Trung tâm phát triển quỹ đất mời); VPHĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Hoài Trung Dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại trụ sở UBND xã Tân Khai.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn đi công tác cơ sở (cả ngày).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp các ngành xen xét, giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lập, ngụ tại ấp Sóc Răng, xã Thanh Bình liên quan đến tranh chấp đất đai và ô nhiễm môi trường chăn nuôi heo (UBND xã Thanh Bình, Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị toàn bộ hồ sơ và nội dung báo cáo).
Thành phần: TP.Tài nguyên & Môi trường, Chánh Thanh tra huyện, lãnh đạo: Công an huyện, CN.Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình; CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại phòng họp trực tuyến huyện.
5. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài nghe Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo về dự toán điều chỉnh thu chi ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách năm 2018, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công năm 2018 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).
Thành phần: TP.Tài chính – Kế hoạch, CVP.HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng làm việc của Chủ tịch UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
- 14 giờ: Làm với các ngành về yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Vẽ, xã Tân Khai (Phòng TN-MT, CV.Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn toàn bộ hồ sơ, tài liệu).
Thành phần: TP.Tài nguyên & Môi trường, Chánh Thanh tra huyện, TP.Kinh tế - Hạ tầng, PGĐ phụ trách CN.Trung tâm phát triển quỹ đất; CV (Quang).
- 14 giờ 30: Nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo việc tham mưu UBND huyện giao 01 lô đất ở cho ông Hoàng Quốc Dũng (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: TP.Tài nguyên & Môi trường, PGĐ.CN.Trung tâm phát triển quỹ đất, GĐ.Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, CV (Quang).
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến huyện.
THỨ BA (ngày 21/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
- 08 giờ: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng xem xét đơn kiến nghị khen thưởng của ông Bùi Đình Tư, địa chỉ: Tổ 7, ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản; bà Hoàng Thị Thinh, Địa chỉ: Số nhà 72, tổ 2, ấp 1, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và gửi trước tài liệu cho các thành viên nghiên cứu).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Tân Khai; Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (giao Phòng Nội vụ mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP.Lê Đình Vân.
- 09 giờ: Nghe Phòng Nội vụ báo cáo việc miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã Tân Khai, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Minh Tâm; điều chỉnh chỉ tiêu hợp đồng ngoài biên chế; điều chỉnh, bổ sung danh sách quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý tại các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT giai đoạn 2015-2020; phê duyệt danh sách tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; thanh toán kinh phí hỗ trợ khuyến khích tự đào tạo tại huyện; việc rà soát xây dựng kho lưu trữ tại UBND các xã.
Thành phần: Trưởng Phòng Nội vụ, TP. TC – KH huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, PCVP Tổng hợp.
Địa điểm: Tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh tiếp công dân định kỳ.
Cùng dự: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm đi công tác tại TP.Đà Nẵng (đến hết ngày 24/11/2017).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài họp Thường trực Huyện ủy thông qua báo cáo dự toán thu, chi ngân sách năm 2018
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, TP.Tài chính – Kế hoạch (cùng dự và trực tiếp báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự công bố Quyết định số: 2856/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 phút, tại Thanh tra tỉnh Bình Phước.
THỨ TƯ (ngày 22/11)
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Đại hội thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012 - 2017.
Thành phần: Theo thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.

CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài làm việc với Đoàn Thẩm tra của tỉnh về nông thôn mới xã Tân Lợi (do Phó GĐ.Sở Nông nghiệp & PTNT làm trưởng đoàn).
Thành phần: Các Thành viên Đoàn thẩm tra của huyện theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND huyện gồm: TP. Nông nghiệp & PTNT, CHT.Ban Chỉ huy quân sự huyện, Trưởng Công an huyện, CT.UB MTTQNV huyện, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Lao động TB&XH, TP.Tài nguyên & Môi trường, TP.Nội vụ, TP.Giáo dục & Đào tạo, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, TP.Y tế, TP.Tư pháp; lãnh đạo: Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch; CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND xã Tân Lợi (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ 15 phút có xe đưa đi).
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 14 giờ: Họp các ngành thông qua Kế hoạch xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.
Kính mời: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
Thành phần: TP. Văn hóa – Thông tin, TP.Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân.
- 15 giờ: Thông qua Kế hoạch quy hoạch lắp đặt các điểm pano tuyên truyền cổ động nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện Hớn Quản, giai đoạn 2018-2020 (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
Thành phần: TP. Văn hóa – Thông tin, TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ.Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân.
Địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến huyện.
THỨ NĂM (ngày 23/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài Làm việc với Doanh nghiệp đến tìm hiểu và đầu tư dự án trồng cây sung và cây bơ trên địa bàn huyện.
Kính mời: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
Thành phần: TP.Tài nguyên & Môi trường, TP.Nông nghiệp & PTNT, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV.(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyên Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn,  Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh họp Ủy viên UBND huyện thông qua:
- 14 giờ: Dự toán điều chỉnh thu chi ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách năm 2018, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công năm 2018 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các UV UBND huyện, gồm: Trưởng Công an huyện, CHT.Ban Chỉ huy quân sự huyện; Trưởng các phòng: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp & PTNT, Văn hóa - Thông tin, Lao động Thương binh & Xã hội, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Dân tộc, Giáo dục & Đào tạo, Chánh Thanh tra huyện, các Phó ban HĐND huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân, Chuyên viên các khối.
- 15 giờ: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các UV UBND huyện; Lãnh đạo: Chi cục Thuế, Kho Bạc nhà nước huyện, Chi cục Thống kê; Các Phó ban HĐND huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Lê Đình Vân, Chuyên viên các khối.
- 16 giờ: Nghe Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư bổ sung dự án BT-GPMT khu giáo dục và khu tái định cư TTHC xã Tân Hiệp.
Thành phần: ông Đồng Văn Kiên – PGĐ.CN Trung tâm phát triển quỹ đất, ông Nguyễn Tấn Cường – TP.Tài nguyên & Môi trường, ông Lâm Văn Đạt – TP.Tài chính – KH, ông Nguyễn Văn Long – TP.Nông nghiệp & PTNT, ông Nguyễn Vũ Tiến –TP. Kinh tế - HT, ông Trịnh Viết Hùng – GĐ.Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VPHĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV (Quang).
Địa điểm: tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 24/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung đi công tác cơ sở (cả ngày)
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự họp thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2017 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Kính mời: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Hoàng Lâm.
Thành phần: Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; Lãnh đạo: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng HĐND-UBND huyện; CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân, CV.Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự kiểm tra công tác Mặt trận năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường khối đoàn thể huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Kiện

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay178
  • Tháng hiện tại24,907
  • Tổng lượt truy cập634,968
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây