Lịch tuần làm việc 43

Lịch làm việc tuần 43 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 43
Ngày ban hành 23/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 27/10/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng
Người ký Chánh Văn Phòng

Nội dung

THỨ HAI (ngày 23/10)
SÁNG:
Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII:
Cùng dự: Các Phó ban HĐND huyện, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn nghe Phòng Văn hóa – Thông tin báo cáo công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 08 năm ngày đổi tên huyện Bình Long thành huyện Hớn Quản.
Thành phần: TP. Văn hóa - Thông tin; lãnh đạo: Trung tâm Văn hóa Thể thao, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến huyện.
THỨ BA (ngày 24/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện (Ngân hàng CSXH huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung làm việc với Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết từ nguồn vốn hỗ trợ của chương trình “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương” đợt I, năm 2017.
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng lao động Thương binh & Xã hội, Phóng viên Đài Truyền thanh – Truyền hình (đưa tin), lãnh đạo UBND xã Tân Hưng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút; tại ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 07 giờ 30 phút).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp Hội đồng BT-GPMB dự án xây dựng TTHC xã Tân Hiệp: thông qua tổng dự toán công tác bồi thường – GPMB khu tái định cư và trường Tiểu học Tân Hiệp thuộc Trung tâm hành chính xã Tân Hiệp (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Các thành viên Hội đồng bồi thường gồm: Ông Đồng Văn Kiên – PGĐ.CN Trung tâm phát triển quỹ đất, ông Nguyễn Tấn Cường – TP.Tài nguyên & Môi trường, ông Lâm Văn Đạt – TP.Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Vũ Tiến – TP. Kinh tế - Hạ tầng, ông Nguyễn Văn Long – TP.Nông nghiệp & PTNT, ông Lê Văn Dũng – CCT.Chi cục Thuế, ông Trịnh Viêt Hùng – GĐ.Ban quản lý dự án đâu tư xây dựng, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp trực tuyến huyện.
5. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
6. Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng cùng Điện lực Hớn Quản khảo sát di dời đường điện tại ấp Sóc Trào A, xã Tân Lợi.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại hiện trường đường điện tại ấp Sóc Trào A, xã Tân Lợi.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài cùng Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối kinh tế của UBND huyện: Nghe các ngành báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017; tiến độ triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án theo Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất.
Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm;
Thành phần: Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị thuộc khối sản xuất, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn Dự họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa gắn với thực hiện kỷ cương hành chính, trách nhiệm công vụ năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 25/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự tham quan diễn tập chiến đấu phòng thủ xã An Phú năm 2017.
Thành phần:
- Cấp huyện: Các ông, bà là Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2017 theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện.
- Cấp xã: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an các xã (thành phần cấp xã do UBND xã mời).
Thời gian, địa điểm: Lúc 07 giờ, tại UBND xã An Phú (có thay đổi thời gian so với Công văn số 1472/UBND-NC ngày 20/9/2017 của UBND huyện).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự hội thảo lần thứ nhất về tái bản, bổ sung Lịch sử Đảng bộ xã Tân Lợi, giai đoạn 1930 – 2015.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ; tại Hội trường UBND xã Tân Lợi.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND huyện giao Hội Bảo trợ NKT-TMC&BNN dự khai mạc, bế mạc Hội thi “Tiếng hát người khuyết tật” tỉnh Bình Phước lần thứ III, năm 2017.
Thời gian, địa điểm: cả ngày bắt đầu lúc 08 giờ, tại Hội trường Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh (đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài cùng Thường trực Huyện ủy họp Hội đồng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện: Thông qua kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018; tổng hợp danh sách đào tạo, bồi dưỡng năm 2018; danh sách dự kiến mở lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2018 tại huyện Hớn Quản (BTCHU chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP. Nội vụ, PTP.Giáo dục & Đào tạo.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ; tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện với thanh niên năm 2017 (Huyện đoàn chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Huyện Đoàn; Công an huyện; Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Nội vụ; Phòng Văn hóa - Thông tin; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Trưởng ban Chỉ đạo Chiến lược Phát triển thanh niên các xã
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, phút tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 26/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện cùng Huyện ủy đi thăm và học tập kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Dự án Trung tâm hành chính thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Cùng đi: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên – Môi trường, Giám đốc BQLDAĐTXD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại trụ sở thị ủy Phước Long, tỉnh Bình Phước.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm – Trưởng đoàn thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới ủy quyền lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT đi kiểm tra đánh giá mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới tại xã Tân Lợi.
Thành phần: Các Thành viên Đoàn thẩm tra theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 01 ngày bắt đầu lúc 08 giờ, tại các ấp trên địa bàn xã Tân Lợi.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 27/10)
SÁNG:
1. Chủ tich UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
- 08 giờ: Họp giải quyết đề nghị của Phòng Nội vụ về khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2016 – 2017 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các phòng: Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo; lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân.
- 09 giờ: họp nghe Phòng Giáo dục & Đào tạo báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn tố cáo theo Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Giáo dục & Đào tạo, Chánh Thanh tra huyện, TP.Nội vụ; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân, CV.Giang.
-10 giờ: nghe Đoàn Thanh tra 1719 báo cáo về kết quả kiểm tra, rà soát lại nội dung chi của Quỹ vận động thu đối với trường Tiểu học Tân Lợi (từ 2012-2016).
Thành phần: Trưởng Đoàn Thanh tra 1719, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân.
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Hớn Quản lần thứ VII, năm 2016 - 2017 và Lễ phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Hớn Quản lần thứ VIII, năm 2017 – 2018.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 20/10/2017 của UBND huyện (giao Phòng Giáo dục & Đào tạo mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh Bình Phước lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 (Ủy Ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước mời).
Thời gian, địa điểm: lúc 07 giờ, 30 phút, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.

CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại vụ án hành chính của bà Lê Thị Vẽ.
Cùng dự: Ông Nguyễn Tân Cường - TP. Tài nguyên & Môi trường, ông Đồng Văn Kiên - PGĐ. Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất; CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp B Tòa án nhân dân tỉnh.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Kiện

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay335
  • Tháng hiện tại8,701
  • Tổng lượt truy cập664,266
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây