Lịch tuần làm việc 44

LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 44 (từ ngày 30/10 đến ngày 03/11/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 44
Ngày ban hành 30/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 03/11/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng
Người ký Chánh Văn Phòng

Nội dung

THỨ HAI (ngày 30/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND Trịnh Minh Hoài họp Thường trực Huyện ủy.
- 08 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, công tác đảng.
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
- 09 giờ: UBND huyện báo cáo xin ý kiến tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập xã An Phú và bố trí kinh phí hỗ trợ sửa chữa trụ sở xã An Phú (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự họp Hội đồng BT-GPMB giải quyết một số vướng mắc trong GPMB một số hộ trọng điểm dự án đường dự án Đường trục chính Bắc Nam (nối dài) giai đoạn 1 (CN.Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm – Chủ tịch HĐBT, Các Thành viên Hội đồng gồm: Ông Đồng Văn Kiên – PGĐ.CN Trung tâm phát triển quỹ đất, ông Nguyễn Tấn Cường – TP.Tài nguyên & Môi trường, ông Lâm Văn Đạt – TP.Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Vũ Tiến – TP. Kinh tế - Hạ tầng, ông Nguyễn Văn Long – TP.Nông nghiệp & PTNT, ông Trịnh Viêt Hùng – GĐ.Ban quản lý dự án đâu tư xây dựng, lãnh đạo UBND xã Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 31/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
- 08 giờ: Nghe Phòng Nội vụ báo cáo về kết quả xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của Đội Quản lý công trình đô thị thành Xí nghiệp công trình đô thị; Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo về tham mưu chủ trương lập dự toán ngân sách năm 2018 của Đội Quản lý công trình đô thị.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Đội trưởng Đội Quản lý công trình đô thị; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân, CV(Quang).
- 08 giờ, 45 phút: Nghe Phòng Giáo dục & Đào tạo báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn tố cáo theo Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND huyện.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo, Chánh Thanh tra huyện, TP.Nội vụ; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân, CV.Giang.
- 09 giờ, 45 phút: Nghe Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo về tình hình tham mưu UBND huyện kế hoạch xúc tiến kêu gọi đầu tư.
Thành phần: TP. Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Văn hóa – Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân, CV(Quang).
Địa Điểm: Tại phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh cùng các Ban HĐND huyện thẩm tra Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thành phần: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Lê Quang Trung, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Phạm Ngọc Thùy Linh, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại phòng làm việc Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
- 14 giờ: Họp nghe các ngành báo cáo nội dung chuẩn bị đối thoại với các hộ dân bị giải tỏa thực hiện dự án khu dân cư hai bên đường trục chính Bắc Nam nối dài giai đoạn 1 (Chi Nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
Thành phần:
- Kính mời: Lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQVN huyện.
- Lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, CN.Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến huyện.
- 15 giờ 30: Nghe Phòng Nội vụ báo cáo về tình hình triển khai xây dựng đề án thành lập thị trấn Tân Khai.
Kính mời: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh; lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục & Đào tạo, Lao động Thương binh & Xã hội, Văn hóa – Thông tin, Y tế, Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Chi cục Thống kê, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Điện lực Hớn Quản, Bưu điện Hớn Quản, Đội Quản lý công trình đô thị; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân.
Địa điểm: Tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp và chỉ đạo Ban Tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012 – 2017 (Ban Chỉ huy quân sự chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Kính mời Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm; Các Thành viên Ban tổ chức gồm: ông Vũ Đình Đang – CHT.Ban CHQS huyện; ông Nguyễn Văn Kiện- CVP HĐND - UBND huyện; ông Đàm Văn Huyền – Chính trị viên Ban CHQS huyện, ông Lâm Văn Đạt – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, ông Trương Văn Nga – Phó Bí thư Huyện đoàn, ông Đoàn Quốc Việt – Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện, ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Trưởng Phòng Nội vụ, ông Đoàn Thanh Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, ông Lê Thanh Hoàng- Phó Trưởng Đài TT-Truyền thanh huyện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 01/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài đi kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện một số công trình nông thôn mới tại xã Tân Lợi.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tập trung tại UBND xã Tân Lợi (thành phần đi tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 07 giờ 30 phút có xe đưa đi).
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn đi công tác cơ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị đánh giá công tác bảo vệ và ký kết Kế hoạch phối hợp bảo đảm ANTT, giữ gìn TTATXH Hồ nước Dầu Tiếng (Công an huyện mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
5. Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng cùng Sở Công thương khảo sát phản ánh của các hộ dân gần khu vực mỏ đá Rạng Đông.
Thành phần cùng dự: Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Minh Đức.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, 30 phút, tại Hội trường ấp Chà Lon, xã Minh Đức.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Dự Họp mặt kỷ niệm 08 năm tái lập huyện Hớn Quản (01/11/2009 – 01/11/2019) và trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho đồng chí Mai Xuân Nhớ - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các Hội, đoàn thể, các phòng ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ; tại Hội trường UBND huyện.THỨ NĂM (ngày 02/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp thông qua các quy hoạch, thiết kế dự án (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung):
- 08 giờ:
+ Điều chỉnh quy hoạch trung tâm hành chính xã Tân Hiệp;
+ Quy hoạch điểm dân cư trung tâm xã An Khương;
+ Quy hoạch xây dựng chi tiết các công trình công cộng và khu dân cư tại ấp 2, xã Đồng Nơ;
+ Quy hoạch chi tiết khu dân cư và các công trình công cộng đối diện Nghĩa trang liệt sỹ huyện (ấp 1, xã Tân Khai).
Thành phần: Kính mời Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm; lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Giáo dục & Đào tại, Phòng Văn hóa - Thông tin, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Chủ tịch UBND các xã: Đồng Nơ, An Khương, Tân Hiệp, Tân Khai.
- 10 giờ: Thông qua phương án thiết kế Nhà xưởng Trung tâm GDNN-GDTX (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Kính mời Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm; lãnh đạo: Phòng KT-HT, Phòng TC-KH, Ban QLDAĐTXD, TTGDNN-GDTX, Đơn vị tư vấn (giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng mời).
- 10 giờ 30: Nghe Phòng Nội vụ báo cáo về tình hình sử dụng biên chế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: TP.Phòng Nội vụ, GĐ. CN.Văn phòng đăng ký đất đai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, các PCVP, Tổ trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.
Địa điểm: Tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn đi công tác cơ sở (cả ngày).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự họp Ban Chỉ đạo thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài, thành lập Thành phố Đồng Xoài và thành lập thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản (Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì).
Kính mời: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 03/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh:
08 giờ: Dự Hội nghị liên tịch bàn về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ năm (cuối năm 2017) của HĐND huyện khóa XI (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Kính mời Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Lê Hoàng Lâm; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN huyện; Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra huyện. VPUB: CVP, CV(Tuyên).
- 09 giờ: Họp thông qua dự thảo Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với Đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XI (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần:
- Kính mời Bí thư Huyện ủy -  Chủ tịch HĐND huyện Lê Hoàng Lâm; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN huyện; Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo các đơn vị: Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, UBND xã Tân Khai VPUB: CVP, CV(Tuyên)..
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Các Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc tại trụ sở.


CHIỀU:
2. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện:
- 14 giờ: Dự họp Văn phòng HĐND-UBND huyện (Tổ trưởng các tổ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện.
- 15 giờ 30: Họp chi bộ định kỳ.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 phút, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ BẢY (ngày 04/11)
SÁNG:
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự cơm thân mật Lễ khánh thành nhà thờ của giáo xứ Tân Hiệp, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ 00 phút, tại giáo xứ Tân Hiệp - ấp 7, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay322
  • Tháng hiện tại27,113
  • Tổng lượt truy cập637,174
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây