Ngân hàng Chính sách Xã hội

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

 •   27/03/2020 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản
Ông Trương Thắng Hùng – cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện tập huấn tại thị trấn Tân Khai

TẬP HUẤN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG NGOÀI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2019

 •   08/11/2019 02:15:00 PM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-BĐD ngày 05/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản về việc tập huấn cho các đối tượng ngoài Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2019.
HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TÂN KHAI

HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TÂN KHAI

 •   25/09/2019 08:46:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Thị trấn Tân Khai được thành lập theo Nghị quyết số 587/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, toàn Thị trấn có 7 Khu phố với dân số là 4.055 hộ.Nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn Thị trấn trong thời gian qua đã mang lại nhiều hiệu quả cao, đặc biệt là nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đến ngày 31/8/2019, toàn Thị trấn có 42 hộ vay vốn với tổng dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 1.054 triệu đồng.
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW NGÀY 22/11/2014 CỦA BAN BÍ THƯ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW NGÀY 22/11/2014 CỦA BAN BÍ THƯ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN

 •   30/07/2019 08:39:00 PM
 •   Đã xem: 782
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/11/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Sau gần 5 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, nhờ sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương mà hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Hớn Quản ngày càng đạt được hiệu quả cao. Tăng trưởng tín dụng hàng năm tăng lên, chất lượng tín dụng tốt, lãi tồn đọng thấp, huy động tiền gửi tiết kiệm tăng cao hơn so với cùng kỳ, hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn đi vào ổn định và hiệu quả, hoạt động tại điểm giao dịch xã ngày càng chất lượng, đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân.
Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hang chính sách xã hội huyện Hớn Quản 06 tháng đầu năm 2019

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hang chính sách xã hội huyện Hớn Quản 06 tháng đầu năm 2019

 •   30/07/2019 08:36:00 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/7/2019, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản đã tổ chức họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2019 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019.
Tham dự cuộc họp có ông Vũ Long Sơn – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện – Chủ trì cuộc họp cùng các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.
Vườn Dưa lưới của gia đình bà Nguyệt ấp 23 nhỏ, xã Phước An, huyện Hớn Quản được đầu tư từ nguồn vốn cho vay hộ gia đình SXKD vùng khó khăn"

Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn: “Hộ trợ nguồn vốn cho người dân phát triển sản xuất”

 •   12/06/2019 01:46:00 PM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được triển khai cho vay trên địa bàn huyện Hớn Quản theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm giúp cho các hộ gia đình thuộc vùng khó khăn trên địa bàn huyện có thêm nguồn vốn đầu tư, phát triển sản xuất.
Giải ngân chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn tại điểm giao dịch xã Thanh An

Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hớn Quản

 •   16/05/2019 03:12:00 PM
 •   Đã xem: 320
 •   Phản hồi: 0
Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/2013, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản đã tích cực góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội tại địa phương. Trong đó, chương trình cho vay học sinh - sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn với thủ tục vay đơn giản, nhanh chóng đã kịp thời giúp đỡ nhiều con em của những hộ gia đình đủ điều kiện không bị bỏ học.
HỌP BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỚN QUẢN QUÝ I NĂM 2019

HỌP BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỚN QUẢN QUÝ I NĂM 2019

 •   13/05/2019 10:40:00 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/4/2019, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản đã tổ chức họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I năm 2019 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019.
Nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa

Nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa

 •   06/03/2019 10:22:00 AM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2019 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
THÔNG BÁO VIỆC HOÁN ĐỔI LỊCH GIAO DỊCH XÃ

THÔNG BÁO VIỆC HOÁN ĐỔI LỊCH GIAO DỊCH XÃ

 •   28/01/2019 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 939/NHCS-KHTD ngày 21/12/2018 của Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước về việc thực hiện phiên giao dịch bù ngày nghỉ Tết Âm lịch.
Họp Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Hớn Quản 2018

Họp Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Hớn Quản 2018

 •   28/01/2019 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/01/2019, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản đã tổ chức họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Tham dự cuộc họp có ông Vũ Long Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện – Chủ trì cuộc họp cùng 23/23 thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.
Ông Dương Văn Đông – cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện tập huấn tại xã Thanh Bình

Tập huấn cho cán bộ ngoài hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Hớn Quản năm 2018

 •   27/09/2018 05:27:00 PM
 •   Đã xem: 490
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-BĐD ngày 11/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản về việc tập huấn cho cán bộ ngoài hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2018.
Đảm bảo an toàn giao dịch tại các điểm giao dịch xã, trên địa bạn huyện Hớn Quản

Đảm bảo an toàn giao dịch tại các điểm giao dịch xã, trên địa bạn huyện Hớn Quản

 •   05/09/2018 08:19:00 AM
 •   Đã xem: 401
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện công văn số 721/UBND-NC ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao dịch tại các điểm giao dịch xã.
Bà Phạm Thị Ngọc Tuyền – cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện đối chiếu, phân loại nợ tại xã An Khương

Triển khai đối chiếu, phân loại nợ khách hàng vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn huyện Hớn Quản

 •   05/09/2018 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 490
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện công văn số 982/UBND-VX ngày 23/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản về việc triển khai đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
Anh Điểu Như ở Sóc 5, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản vay vốn về xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường

Cho vay “ Nước sạch và vệ sinh môi trường Nông thôn” cải thiện điều kiện sống cho người dân xã Minh Tâm

 •   27/06/2018 08:41:00 AM
 •   Đã xem: 457
 •   Phản hồi: 0
Xã Minh Tâm nằm ở phía Tây Bắc huyện Hớn Quản, cách trung tâm hành chính huyện 16 km. Xã có 07 ấp với dân số là 4.925 người, trong đó có trên 20% là đồng bào dân tộc thiểu số. Minh Tâm là xã vẫn còn gặp khó khăn về điều kiện kinh tế và xã hội, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch và có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn chưa cao, chất lượng cuộc sống chưa đảm bảo, nhất là các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách và bà con nông dân nghèo.
Đồng chí Đào Trọng Vũ – Tổ trưởng Tổ kế hoạch nghiệp vụ NHCSXH huyện triển khai công tác huy động tiền gửi của tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại điểm giao dịch xã Tân Hưng

Huy động tiền gửi của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn tại Ngân hang chính sách xã hội

 •   27/06/2018 08:34:00 AM
 •   Đã xem: 522
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tạo điều kiện cho tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn thực hành tiết kiệm và từng bước tiếp cận với các dịch vụ Ngân hàng. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện huy động tiền gửi thông qua các Tổ Tiết kiệm và vay vốn.
Chị Vũ Thị Do (áo xanh) vay vốn về nuôi bò ở ấp1, xã Tân Khai

Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách cho hộ cận nghèo tại xã Tân Khai

 •   27/06/2018 08:25:00 AM
 •   Đã xem: 509
 •   Phản hồi: 0
Xã Tân Khai là trung tâm của huyện Hớn Quản, toàn xã có 8 ấp với dân số là 1.680 hộ.
Nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn xã trong thời gian qua đã mang lại nhiều hiệu quả cao, đặc biệt là nguồn vốn cho vay hộ cận nghèo. Đến ngày 31/5/2018, toàn xã có 72 hộ cận nghèo vay vốn với tổng dư nợ chương trình cho vay hộ cận nghèo là 1.836 triệu đồng.
Khách hàng giao dịch tại Điểm giao dịch xã Thanh Bình

Giao dịch tại xã “Tiết giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân”

 •   28/03/2018 02:15:00 PM
 •   Đã xem: 517
 •   Phản hồi: 0
Để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận thuận lợi với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hớn Quản đưa các hoạt động nghiệp vụ về phục vụ ngay tại Điểm giao dịch xã.
Người dân xã Tân Lợi gửi tiền tại Điểm giao dịch xã

Huy động tiền gửi của các tổ chức, các nhân tại điểm giao dịch xã “Chung tay giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội”

 •   23/03/2018 02:12:00 PM
 •   Đã xem: 518
 •   Phản hồi: 0
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản thực hiện huy động tiền gửi tại Điểm giao dịch xã theo lịch cố định hàng tháng. Qua hơn một năm thực hiện, đến nay việc huy động tiền gửi đã được triển khai tại 13 xã trên địa bàn huyện.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây