LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 45 (từ ngày 05/11 đến ngày 09/11/2018)

Số kí hiệu Tuần lễ 45
Ngày ban hành 05/11/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 05/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, các Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Đi học tập kinh nghiệm theo Kế hoạch số 160/KH-HĐND ngày 25/10/2018 của Thường trực HĐND huyện đến hết ngày 06/11/2018.
Cùng đi: Phó Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó Ban Dân tộc HĐND huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, PCVP quản trị.
2. Các Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phan Thị Kim Oanh: dự chào cờ tháng 11/2018.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban, đơn vị trong khu TTHC huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Sân chào cờ UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng về quy trình thẩm định, tham mưu UBND huyện bố trí vốn đầu tư xây dựng công trình có sử dụng ngân sách nhà nước.
Thành phần: TP.Tài chính – Kế hoạch, PTP phụ trách Phòng Kinh tế - Hạ tầng, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
CHIỀU:
Các Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phan Thị Kim Oanh: Dùng cơm thân mật cùng CBCNV Điện lực Hớn Quản nhân dịp chia tay ông Võ Minh Thời – PGĐ.Điện lực Hớn Quản chuyển công tác về Điện lực thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại Khuôn viên Điện lực Hớn Quản.
THỨ BA (ngày 06/11)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự buổi làm việc của Bí thư Huyện ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Đức về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng của năm 2018 và Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị xã.
Thành phần: Lãnh đạo: phòng NNPTNT, phòng TC-KH, phòng KT-HT, phòng TN-MT, phòng Nội vụ, phòng GD-ĐT, CV (Minh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đảng ủy xã Minh Đức (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở Huyện ủy vào lúc 07 giờ để cùng đi; Văn phòng Huyện ủy bố trí xe).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi công tác cơ sở (cả ngày).
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Thanh tra huyện tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện..
- Lãnh đạo Phòng Tư pháp trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.
Cùng dự: Lãnh đạo UBND và công chức tư pháp hộ tịch các xã: Tân Khai, Phước An.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng Tư pháp.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 07/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự họp tại UBND tỉnh (1) tình hình thu chi ngân sách năm 2018 và dự toán năm 2019, những kiến nghị đề xuất; (2) tình hình nợ tạm ứng kéo dài và phương hướng  giải quyết (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, giao Phòng TC-KH huyện chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, CCT.Chi cục Thuế huyện.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự buổi làm việc của Bí thư Huyện ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hưng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng của năm 2018 và Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị xã.
Thành phần: Lãnh đạo: phòng NNPTNT, phòng TC-KH, phòng KT-HT, phòng TN-MT, phòng Nội vụ, phòng GD-ĐT, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đảng ủy xã Tân Hưng (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở Huyện ủy vào lúc 07 giờ để cùng đi; Văn phòng Huyện ủy bố trí xe).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX (đại biểu Nguyễn Thị Xuân Hòa).
Thành phần cùng dự: Theo Công văn số 1583/UBND-TH ngày 02/11/2018 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại hội trường xã An Khương.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự làm việc với Đoàn kiểm tra công tác triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018-2019 (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị tài liệu).
Thành phần: Các Thành viên Ban tổ chức gồm: Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện, BT.Huyện đoàn, TP.Giáo dục & Đào tạo, TP.Nội vụ, TP.Nông nghiệp & PTNT, TP.Y tế, TP.Tài nguyên & Môi trường, CVP.HĐND-UBND huyện, TP.Tài chính – Kế hoạch, PTP. Phụ trách phòng Kinh tế - Hạ tầng, PTP.Lao động Thương bình & Xã hội, PTP. Văn hóa – Thông tin,  PGĐ phụ trách Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 phút, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (ngày 08/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tich UBND huyện Vũ Long Sơn đi vận động quà Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (cả ngày).
Thành phần: Có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ, tập trung tại trụ sở UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về tình hình triển khai Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường dự họp tại Sở Tài nguyên & Môi trường thông qua Phương án thiết kế kỹ thuật – Dự toán đo chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ dữ liệu địa chính huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại Hội trường Sở Tài nguyên & Môi trường.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021.
Thành phần cùng dự: Theo Công văn số 1583/UBND-TH ngày 02/11/2018 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại hội trường xã Tân Hiệp.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021.
Thành phần cùng dự: Theo Công văn số 1583/UBND-TH ngày 02/11/2018 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại hội trường xã Đồng Nơ.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” tại ấp Chà Là, xã Thanh Bình (theo Kế hoạch số 409/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại ấp Chà Là, xã Thanh Bình.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin dự Hội nghị sơ kết 4 năm (2014-2018) thực hiện Đề án phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020 (PCT.UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì, Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 09/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài họp Thành viên UBND huyện, nội dung: lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện đối với ông Đoàn Quốc Việt (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các UV.UBND huyện gồm: Trưởng Công an huyện, CHT.BCH quân sự huyện; Trưởng các phòng: Nông nghệp & PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Nội vụ, Tư pháp, Dân tộc, Y tế, Giáo dục & Đào tạo; Chánh Thanh tra huyện, CVP.HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Dự kỳ họp HĐND xã Thanh Bình (kỳ họp bất thường).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND xã Thanh Bình.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự họp Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh (PCT.UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX (đại biểu Nguyễn Thị Xuân Hòa).
Cùng dự: Có thông báo riêng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã Minh Đức.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” tại ấp Văn Hiên 1, xã Phước An (theo Kế hoạch số 409/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại ấp Văn Hiên 1, xã Phước An.
THỨ BẢY (ngày 10/11)
Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” tại ấp 3, xã An Khương (theo Kế hoạch số 57/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện).
Thành phần: Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, bà Nguyễn Thị Dung – CT.Hội LHPN huyện, ông Nguyễn Văn Sáng – PCT.UBMTTQNV huyện, ông Nguyễn Đức Huân – PCT.Hội cựu chiến binh huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại ấp 3, xã An Khương.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay1,789
  • Tháng hiện tại142,274
  • Tổng lượt truy cập6,356,529
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây