LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 41

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 41 (từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2016)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 41
Ngày ban hành 10/10/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 10/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. Làm việc với Chánh án Tòa an nhân dân huyện, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện.
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
b. Họp thông qua đơn giá giao đất cho hộ ông Nguyễn Đình Lân xã Phước An (Phòng TN-MT huyện chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Thành viên Hội đồng gồm:  ông Đồng Văn Kiên-PGĐ.TTPTQĐ, ông Nguyễn Tấn Cường - TP. TN-MT, ông Lâm Văn Đạt - TP.TC-KH, ông Nguyễn Ngọc Thế - PTP. KT-HT, ông Nguyễn Văn Long - TP.NNPTNT, ông Nguyễn Văn Kiện - CVP. HĐND-UBND, ông Trịnh Viết Hùng - GĐ. Ban QLDAXD, lãnh đạo Chi cục thuế huyện.
- Chủ tịch UBND xã Phước An.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
c. Họp thông qua phương án bồi thường khu đất giáo dục và khu tái định cư đợt 1, Trung tâm hành chính xã Tân Hiệp (Ban QLDAXD phối hợp Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu)
Thành phần: Thành viên Hội đồng gồm:  ông Đồng Văn Kiên-PGĐ.TTPTQĐ, ông Nguyễn Tấn Cường - TP. TN-MT, ông Lâm Văn Đạt - TP.TC-KH, ông Nguyễn Ngọc Thế - PTP. KT-HT, ông Nguyễn Văn Long - TP.NNPTNT, ông Nguyễn Văn Kiện - CVP. HĐND-UBND, ông Trịnh Viết Hùng - GĐ. Ban QLDAXD, lãnh đạo Chi cục thuế huyện.
- Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Hội ý.
Mời dự: Các Phó ban HĐND, CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng làm việc của PCT HĐND huyện Cao Hoài Trung.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc tại trụ sở.
4. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp Thành viên UBND huyện.
a. Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện và Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Thành phần: các Thành viên UBND huyện, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
b. Lấy ý kiến Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn huyện Hớn Quản (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Mời họp: Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Hội LHPN, Huyện đoàn, Hội Chữ Thập đỏ, Hội Người Cao tuổi, Hội Cựu Chiến binh, Đài TT-TH.
Thành phần: các Thành viên UBND huyện, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
c. Nghe Chi cục Thuế huyện báo cáo kết quả làm việc với Cục Thuế tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách năm 2017 (Chi cục Thuế huyện chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng TC-KH, Chi cục thuế huyện, Kho các nhà nước huyện, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 11/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự buổi Làm việc giữa UBND tỉnh với Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ (cả ngày)
- Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện báo cáo kết luận số 13 của Thanh tra Chính phủ và việc giải quyết khiếu nại của 70 hộ dân khiếu nại tập trung đông người tại Hà Nội (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu gởi trước cho Chủ tịch UBND huyện)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A-UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo xứ Thanh An.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ, tại Giáo xứ Thanh An, xã Thanh An.
3. Phó Chủ tịch  HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Minh Đức.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp các ngành xem xét, giải quyết tranh chấp đất đai của bà Nguyễn Thị Thu Hà với các hộ dân tại tổ 10, ấp 6, xã Tân Hiệp (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời họp: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra huyện, UBND xã Tân Hiệp, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
5. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN&MT huyện: Tiếp công dân định kỳ (TTHU chủ trì)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với UBND xã Đồng Nơ về tình hình KT-XH 10 tháng năm 2016 và việc thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới trên địa bàn xã (UBND xã Đồng Nơ chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Thành phần cùng đi: (có thông báo riêng)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND xã Đồng Nơ.
THỨ TƯ (ngày 12/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:  
a. Họp Hội đồng kỷ luật công chức: xem xét kỷ luật ông Huỳnh Tấn Đạt – Công chức Văn phòng-Thống kê xã Minh Tâm (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Ông Trần Châu Lê – TP Nội vụ, ông Bùi Đình Lợi  - CT LĐLĐ huyện, ông Nguyễn Văn Kiện – CVP HĐND-UBND huyện, bà Nguyễn Thị Qúy -  CT UBND xã Minh Tâm, ông Huỳnh Tấn Đạt – Công chức xã Minh Tâm, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
b. Họp Hội đồng kỷ luật công chức: xem xét kỷ luật ông Lưu Đình Dũng – Chuyên viên Phòng TN-MT huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Ông Trần Châu Lê – TP Nội vụ, ông Bùi Đình Lợi  - CT LĐLĐ huyện, ông Nguyễn Văn Kiện – CVP HĐND-UBND huyện, ông Nguyễn Tấn Cường-TP. TN-MT, ông Trương Lê Thanh Trung-PTP. TN-MT, ông Lưu Đình Dũng-CV Phòng TN-MT, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp các ngành để tháo gỡ một số khó khăn và thống nhất quy trình cấp, phát thẻ BHYT, công tác thanh quyết toán kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT từ nguồn ngân sách nhà nước cho các nhóm đối tượng chính sách trên địa bàn huyện (BHXH huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu)
Mời họp: Lãnh đạo Kho bạc nhà nước huyện, Phòng TC-KH, Phòng LĐTB&XH, Bảo hiểm xã hội huyện, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Thống nhất việc xin hỗ trợ kinh phí từ ngân sách huyện đối với hoạt động Dân số KHHGĐ năm 2016 (Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Trưởng phòng TC-KH, GĐ Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch  HĐND huyện Cao Hoài Trung: Tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Tòa án nhân dân huyện.
5. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
6. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với UBND xã Tân Quan về tình hình KT-XH 10 tháng năm 2016 và việc thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới trên địa bàn xã (UBND xã Tân Quan chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Thành phần cùng đi: (có thông báo riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Tân Quan.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp BCĐ thi hành án dân sự huyện, Nghe thường trực Ban chỉ đạo huyện báo cáo việc giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài theo Thông báo số 155/TB-UBND ngày 16/8/2016 của UBND huyện; Thông qua dự thảo Quy định tổ chức và hoạt động BCĐ Thi hành dân sự huyện.
Mời họp: Thành viên BCĐ huyện (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch  HĐND huyện Cao Hoài Trung: Tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Viện KSND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm cử tuyển.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng GD-ĐT
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường A, Sở GD&ĐT.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện họp Hội đồng giao đất ở cho cán bộ công chức chưa có đất ở tại Trung tâm hành chính huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Thành viên Hội đồng giao đất ở huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
THỨ NĂM (ngày 13/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy tại phòng họp Thường trực Huyện ủy
a.Thông qua công tác nhân sự, công tác đào tạo.
Thời gian: 08 giờ 00.
b. Nghe báo cáo phương án sắp xếp nhân sự của Đảng ủy xã Tân Lợi.
Cùng dự: ông Võ Hoàng Bắc – Trưởng Công an huyện, ông Vũ Đình Đang – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện.
Thời gian: 08 giờ 30.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
a. Công tác nhân sự, công tác Đảng; Thông qua các Dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra 536; Thông qua Dự thảo Kế hoạch dân vận phối hợp tham gia công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
Thời gian: 09 giờ 15.
b. Thông qua Dự thảo Đề án chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng bền vững; khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, công nghiệp (Trưởng phòng NN&PTNT huyện chuẩn bị nội dung,tài liệu, cùng dự và trực tiếp báo cáo).
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian: 10 giờ 30.
3. Phó Chủ tịch  HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Tân Khai.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Hội nghị tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện.
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án xây dựng năm 2016 chuẩn bị xây dựng năm 2017 (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời họp: Lãnh đạo: Phòng KT-HT, Phòng TC-KH, Phòng GD-ĐT, Ban QLDAXD huyện, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại Phòng họp trực tuyến
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền TP. Nông Nghiệp &PTNT huyện làm trưởng đoàn đi thẩm tra tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các ấp trên địa bàn xã Thanh Bình.
Thành phần: Trưởng công an huyện, TP Tài Chính – Kế hoạch, TP Kinh tế - Hạ tầng, TP Nội vụ,  TP Tài Nguyên & Môi Trường, TP. Văn hóa – Thông tin, CCT Chi cục Thống kê, TP LĐ-TB&XH, TP GD& ĐT, Trưởng phòng Y tế.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND xã Thanh Bình.
THỨ SÁU (ngày 14/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch  HĐND huyện Cao Hoài Trung: Tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Tân Quan.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTNVN 15/10/1956 – 15-10/2016 và tuyên dương “ Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự buổi đối thoại với và Trịnh Ngọc Hương về khởi kiện quyết định hành chính.
Cùng dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng số 6, Tòa án nhân dân huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Nội vụ chủ trì triển khai các văn bản luật.
Thành phần: (Giao Phòng Nội vụ mời)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Trung tân Dạy nghề huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự nghe TTVH huyện báo cáo công tác chuẩn bị tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Phước năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30, tại Ban CHQS huyện.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                         TL. CHỦ TỊCH

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập43
  • Hôm nay2,215
  • Tháng hiện tại181,620
  • Tổng lượt truy cập6,395,875
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây