LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 42

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 42 (từ ngày 17/10 đến ngày 21/10/2016)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 42
Ngày ban hành 17/10/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 17/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
a. Thông qua các dự thảo: Thông báo kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra 536; Dự thảo Kế hoạch Dân vận phối hợp tham gia công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
Thời gian: 08 giờ 00.
b. Thông qua Dự thảo Đề án chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng bền vững; khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, công nghiệp (Trưởng Phòng NN&PTNT  huyện chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm; Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian: 09 giờ 15.
Địa điểm: Tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Hội ý công việc với các Phó ban HĐND, CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng làm việc của PCT HĐND huyện Lưu Văn Thanh.
3. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
 
 
 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp Thành viên UBND huyện.
a. Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện và Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Thành phần: các Thành viên UBND huyện, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
b. Lấy ý kiến Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn huyện Hớn Quản (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Mời họp: Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Hội LHPN, Huyện đoàn, Hội Chữ Thập đỏ, Hội Người Cao tuổi, Hội Cựu Chiến binh, Đài TT-TH.
Thành phần: các Thành viên UBND huyện, CV Hoàng.
- Lãnh đạo UBND các xã.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
c. Hội ý.
Mời dự: VPUB: Chánh Văn phòng, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch  HĐND huyện Cao Hoài Trung: Tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND xã Tân Quan.
3. Phó Chủ tịch  HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tham gia Đoàn giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện giám sát tình hình KT-XH 6 tháng cuối năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND xã Đồng Nơ.
4. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Đi kiểm tra, khảo sát hoạt động của Bộ phận Một cửa tại các xã trên địa bàn huyện.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 13/5/2016 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại xã Minh Đức
 
THỨ BA (ngày 18/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Họp mặt nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2016).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Tham gia Đoàn giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện giám sát tình hình KT-XH 6 tháng cuối năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Tân Lợi.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ khai trương tuyến xe buýt QL13.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trung tâm thương mại An Lộc - thị xã Bình Long.
4. Phó Chủ tịch  HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Phó Ban Pháp chế HĐND huyện; Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN&MT huyện, VPUB: ông Võ Ngọc Khánh-PCVP
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp các ngành về trình tự thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất (Phòng Tài nguyên & Môi trường và các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hớn Quản, Chi cục Thuế huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Bộ phận tiếp nhận & Trả kết quả huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung,  Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự tiếp Đoàn công tác Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đến làm việc tại tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với Công ty Nedspice (theo kế hoạch của Tỉnh ủy)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 
THỨ TƯ (ngày 19/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:  Đi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ năm 2016 tại các xã Thanh An, Tân Hưng, Tân Hiệp (cả ngày)
Nội dung, thành phần cùng đi, thời gian, địa điểm: (giao Ban CHQS huyện thông báo)
2. Phó Chủ tịch  HĐND huyện Cao Hoài Trung: Tham gia Đoàn giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện giám sát tình hình KT-XH 6 tháng cuối năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Tân Hiệp.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi khảo sát vị trí xây Nhà thi đấu bóng bàn.
Cùng đi: Lãnh đạo TTVHTT huyện.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp xét chứng thư thẩm định giá làm cơ sở tính tiền bồi thường dự án Đường trục chính Bắc – Nam (nối dài) giai đoạn 1 (bổ sung) thuộc TTHC huyện Hớn Quản (Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị nội dung)
Cùng dự: Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Hội trường Sở TN-MT tỉnh.
 
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự họp mặt CBCC NV Văn phòng HĐND-UBND huyện nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại tầng trệt trụ sở UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp giải quyết đề nghị của Viettel Bình Phước về thực hiện công văn số 2473/UBND-VX của UBND tỉnh.
Thành phần: (có thông báo riêng)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. Họp các ngành báo cáo việc khai thác đất trái phép tại xã Minh Tâm (Phòng TN-MT huyện chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: Công an huyện, Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
b. Họp, nghe Phòng Nông Nghiệp &PTNT huyện báo cáo kết quả thẩm tra tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các ấp trên địa bàn xã Thanh Bình (Phòng NN&PTNT huyện chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Thành phần: Trưởng Công an huyện, TP Tài Chính – Kế hoạch, TP Kinh tế - Hạ tầng, TP Nội vụ,  TP Tài Nguyên & Môi Trường, TP. Văn hóa – Thông tin, CCT Chi cục Thống kê, TP LĐ-TB&XH, TP GD& ĐT, Trưởng phòng Y tế.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (ngày 20/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp BCĐ thi hành án dân sự huyện, Nghe thường trực Ban chỉ đạo huyện báo cáo việc giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài theo Thông báo số 155/TB-UBND ngày 16/8/2016 của UBND huyện; Thông qua dự thảo Quy định tổ chức và hoạt động BCĐ Thi hành dân sự huyện.
Mời họp: Thành viên BCĐ huyện (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội diễn văn nghệ các tầng lớp phụ nữ huyện Hớn Quản năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch  HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tham gia Đoàn giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện giám sát tình hình KT-XH 6 tháng cuối năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Chi cục Thuế huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án xây dựng năm 2016 chuẩn bị xây dựng năm 2017 (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời họp: Lãnh đạo: Phòng KT-HT, Phòng TC-KH, Phòng GD-ĐT, Ban QLDAXD huyện, CV Quang.
Thời gian, địa điểm:
- 08 giờ: Họp tại Phòng họp trực tuyến
- 09 giờ: Đi kiểm tra thực địa các công trình.
5. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Đi kiểm tra, khảo sát hoạt động của Bộ phận Một cửa tại các xã trên địa bàn huyện.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 13/5/2016 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm:
- 8 giờ tại xã Đồng Nơ
- 9 giờ 30, tại xã Tân Hiệp
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự Hội nghị tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Thanh tra huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện (tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ để cùng đi)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.
3. Phó Chủ tịch  HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tham gia Đoàn giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện giám sát tình hình KT-XH 6 tháng cuối năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng LĐTB&XH huyện.
THỨ SÁU (ngày 21/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Lễ tổng kết Hội thi “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su lần thứ XV - năm 2016 (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long mời)
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Lô 01/2009, Nông trường Minh Hưng.
2. Phó Chủ tịch  HĐND huyện Cao Hoài Trung: Tham gia Đoàn giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện giám sát tình hình KT-XH 6 tháng cuối năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng TN-MT huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị giao ban ngành Y tế 9 tháng năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi công tác cơ sở (cả ngày)
6. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Đi kiểm tra, khảo sát hoạt động của Bộ phận Một cửa tại các xã trên địa bàn huyện.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 13/5/2016 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm:
- 8 giờ tại xã Tân Lợi
- 9 giờ 30, tại xã An Khương
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND -  UBND huyện: Làm việc tại      trụ sở.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                               TL. CHỦ TỊCH

                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay15,624
  • Tháng hiện tại165,918
  • Tổng lượt truy cập6,380,173
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây