LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 03

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 03 (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 03
Ngày ban hành 18/01/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 18/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi khám sức khỏe định kỳ tại Ban chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Đi thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 15/01/2021 của UBND huyện (cả ngày).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo BDV Huyện ủy, Công an huyện, BCH Quân sự huyện, Huyện đoàn, phòng Nội vụ, phòng Dân tộc, Đài TT-TH huyện.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND huyện vào lúc 07 giờ để cùng đi (Phòng Nội vụ chuẩn bị quà, phương tiện).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Nghe các ngành báo cáo một số khó khăn, vướng mắc cần kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy (các ngành chủ động chuẩn bị báo cáo).
Thành phần: Trưởng các phòng: NN&PTNT, TC-KH, KT-HT, TN-MT, Nội vụ, GD-ĐT, VH-TT, LĐTB&XH; lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD huyện, Trung tâm Y tế huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV Quang. 
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Thường trực HU.
Nội dung:
- 14 giờ 00: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo xin chủ trương về công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- 15 giờ 00: UBND huyện báo cáo một số khó khăn, vướng mắc cần kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy; Kế hoạch đi thăm hộ nghèo và gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến, Chánh VP HĐND-UBND huyện.
- 16 giờ 00: Văn phòng Huyện ủy xin ý kiến dự thảo Kế hoạch gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện; Kế hoạch họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02).
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với đơn vị tư vấn về triển khai phần mềm giám sát tấn công có chủ đích và trang bị Phòng họp trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn.
Thành phần: CVP, CV Luân, đơn vị tư vấn (giao Văn phòng mời). 
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: Dự họp thông qua “Dự án lập báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Bình Phước 05 năm, giai đoạn 2016 – 2020”.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.                     
THỨ BA (ngày 19/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 07 giờ 30: Tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
- 09 giờ 00: Nghe các ngành báo cáo về 03 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (các ngành chủ động chuẩn bị báo cáo một số nội dung trọng tâm của các Kế hoạch).
Thành phần: Trưởng các phòng: NN&PTNT, KT-HT, TC-KH, LĐTB&XH; CVP HĐND-UBND huyện, CV Nghĩa.

  • 10 giờ 00: Nghe Ban QLDA ĐTXD huyện, Phòng TC-KH báo cáo tình hình giải ngân vốn XDCB năm 2020.
Thành phần: Trưởng phòng TC-KH, Phó GĐ phụ trách Ban QLDA ĐTXD huyện, CVP HĐND-UBND huyện, CV Nghĩa.
Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Đi thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 15/01/2021 của UBND huyện (cả ngày).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo BDV Huyện ủy, Công an huyện, BCH Quân sự huyện, Huyện đoàn, phòng Nội vụ, phòng Dân tộc, Đài TT-TH huyện.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND huyện vào lúc 07 giờ để cùng đi (Phòng Nội vụ chuẩn bị quà, phương tiện).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự buổi đón tiếp hạ sĩ quan và binh sĩ đã hoàn thanh nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 12/01/2021 của UBND huyện gồm: Đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện, Hội cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động huyện, Huyện đoàn, Đài truyền thanh - Truyền hình huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện, Chỉ huy trưởng BCH QS 13 xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường BCH Quân sự huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
 5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Tham gia Đoàn khảo sát thực địa dự án điện mặt trời vùng lòng hồ bờ trái Thủy điện Srok Phu Miêng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại vị trí xin khảo sát thực hiện dự án điện mặt trời vùng lòng hồ bờ trái Thủy điện Srok Phu Miêng, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
6. Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy quyền Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Dự họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Cùng Sở GTVT đi khảo sát các tuyến đường trên địa bàn huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phó GĐ phụ trách Ban QLDA ĐTXD huyện, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tập trung tại Trụ sở UBND huyện để cùng đi.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Đi thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 15/01/2021 của UBND huyện.
Thành phần: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND huyện vào lúc 13 giờ để cùng đi (Phòng Nội vụ chuẩn bị quà, phương tiện).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Nông nghiệp và PTNT.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT.
THỨ TƯ (ngày 20/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung:
- Thống nhất nội dung báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy
- Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo xin chủ trương về công tác cán bộ, công tác đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy: Đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo tại ấp Sóc Răng, xã Thanh Bình.
Cùng đi: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Đại diện lãnh đạo phòng LĐTB&XH, Hội chữ thập đỏ huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Nhà văn hóa ấp Sóc Răng, xã Thanh Bình.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp và làm việc với Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về tình hình kinh tế xã hội năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến; Trưởng các phòng: NN&PTNT, TC-KH, KT-HT, TN&MT, Nội vụ, GD&ĐT, VH-TT, LĐTB&XH; lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD huyện, Trung tâm Y tế huyện, CVP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Phòng họp Ban Chấp hành – Trụ sở Huyện ủy.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Dự Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Lãnh đạo Ban CHQS huyện: Dự liên hoan tất niên cùng cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Ngã ba Đồng Tâm, ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh).
- Lãnh đạo Công an huyện: Dự cơm thân mật đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Tân Sửu năm 2021 cùng với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.
THỨ NĂM (21/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy: Dự họp mặt các chức sắc tôn giáo huyện năm 2021.
Cùng dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ; thành viên Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện; các chức sắc tôn giáo huyện (giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, mời thành phần).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 13 giờ 30 phút: Đi khảo tuyến đường Công ty khai thác cát Phú Thọ đề xuất tại xã Tân Hiệp.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND xã Tân Hiệp, CV(Nghĩa).
Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở UBND huyện để cùng đi.
- 15 giờ: Dự liên hoan tổng kết phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020; họp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu và công bố Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng.
Địa điểm: Hội trường A, trụ sở huyện Phú Riềng.
2. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự dùng cơm thân mật đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Tân Sửu năm 2021 với Đồn Biên phòng Lộc Thành.
Cùng đi: Lãnh đạo: Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Huyện đoàn; Văn phòng HĐND – UBND huyện: PCVP Phạm Trung.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30, tại Đồn Biên phòng Lộc Thành (ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị tổng kết công tác Dân tộc năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Cùng dự: TP Dân tộc.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Ban Dân tộc tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 22/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy: Nghe UBND huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy báo cáo việc thành lập các Ban chủ nhiệm kế hoạch, đề án và một số nội dung chính trong các kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến; Trưởng các phòng: NN&PTNT, KT-HT, TC-KH, LĐTB&XH; CVP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Cùng Đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh đi thăm doanh nghiệp và tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại Công ty TNHH Khánh Giang và Công ty Cổ phần Việt Sing.
Thành phần: Lãnh đạo UBND xã Tân Hiệp, Minh Tâm; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện.
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 08 giờ 00, tại Công ty Cổ phần Việt Sing.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ 00: Dự trao nhà tình thương cho hộ bà Thị Ánh, ngụ tại ấp Sóc Ruộng, xã Minh Đức.
- 14 giờ 30: Dự trao nhà tình thương cho hộ ông Nguyễn Văn Lâm, ngụ tại ấp 1B, xã Minh Đức.
- 15 giờ 00: Dự khánh thành Nhà văn hóa ấp Đồng Dầu, xã Minh Đức.
Thành phần: Trưởng phòng KT-HT, VH-TT; Trưởng Đài TT-TH, Phó GĐ Trung tâm VH-TT huyện; CVP HĐND-UBND huyện; Công ty TNHH MTV Quang Long, Công ty THNH Tư vấn xây dựng tổng hợp Tấn Phước (giao Văn phòng HĐND-UBND huyện mời).
Địa điểm: Tại xã Minh Đức.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Tổng kết, đánh giá hoạt động khoa học công nghệ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Cùng dự: Trưởng phòng KT-HT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay1,850
  • Tháng hiện tại142,335
  • Tổng lượt truy cập6,356,590
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây