LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 08

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 08 (từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 08
Ngày ban hành 23/02/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 22/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự triển khai Quyết định của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII về khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2020 tại tỉnh Bình Phước (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, tài liệu, báo cáo các nội dung liên quan theo yêu cầu của Đoàn Kiểm toán nhà nước).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài chính KH, Chi cục Thuế Khu vực Bình Long - Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Hội ý.
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng làm việc PCT HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 23/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
2. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Dự Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Cùng dự: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Lê Quang Trung, Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện Lê Đình Vân.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Khối Đoàn thể huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự buổi làm việc của Bí thư Huyện ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Tân Khai về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu; tình hình Tết Nguyên đán và công tác chuẩn bị bầu cử.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Tài chính – KH, Tài nguyên &MT, Nông nghiệp &PTNT, Kinh tế - HT, Văn hóa –TT, Giáo dục &ĐT, Lao động – TB&XH, CVP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Đảng ủy thị trấn Tân Khai.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị triển khai Phương án và kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021.
Thành phần: Lãnh đạo Chi cục Thống kê- Cơ quan thường trực BCĐ huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 13 giờ 30: Chủ trì họp Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện để triển khai công tác giao, nhận quân năm 2021 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần:
- Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện theo Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND huyện, gồm: Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện, Trưởng Ban Dân vận HU kiêm CT.UBMTTQVN, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo, Trưởng phòng LĐTB và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - TT huyện, Trưởng Đài Truyền thanh - TH huyện; CV Tuyên.
Cấp xã: Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng 13 xã, thị trấn.

  • 15 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện (TTYT huyện chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo huyện gồm: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Y tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - KH, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Dân tộc, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đội Quản lý thị trường số 4, Hội Chữ thập đỏ huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; UBND các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh Văn phòng Phạm Trung, CV (Minh).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Cùng Bí thư Huyện ủy đi thăm và làm việc với Trường Tiểu học & THCS Minh Đức.
Thành phần: Trưởng các phòng: TC-KH, KT-HT, GD-ĐT; Giám đốc Ban QLDAĐTXD.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Trường Tiểu học & THCS Minh Đức (xã Minh Đức).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự buổi làm việc của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu; tình hình Tết Nguyên đán và công tác chuẩn bị bầu cử.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Tài chính – KH, Tài nguyên &MT, Nông nghiệp &PTNT, Kinh tế - HT, Văn hóa –TT, Giáo dục &ĐT, Lao động – TB&XH, Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện Lê Đình Vân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Đảng ủy xã Thanh Bình.
THỨ TƯ (ngày 24/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
 - 08 giờ 00: Nghe Thanh tra huyện báo cáo tình hình khiếu kiện tại ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Công an huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Tân Hưng.
- 08 giờ 30: Nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo tiến độ thực hiện GPMB một số dự án:
+ Mỏ đá vôi Thanh Lương;
+ Khu dân cư phía trước trường Nguyễn Hữu Cảnh;
+ GPMB đối với ông Hoàng Quốc Dũng, thị trấn Tân Khai;
+ Kiến nghị của ông Phạm Ngọc Đỉnh, thị trấn Tân Khai;
+ Đường trục chính Bắc Nam nối dài giai đoạn 1;
+ Trung tâm hành chính xã Tân Hiệp.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Bí thư Huyện ủy:
- 08 giờ 00: Thăm và làm việc với Trường Tiểu học & THCS Tân Quan.
Thành phần: Trưởng các phòng: Nội vụ, TC-KH, KT-HT, GD-ĐT; Giám đốc Ban QLDAĐTXD.
Địa điểm: Tại Trường Tiểu học & THCS Tân Quan (xã Tân Quan).
- 09 giờ 00: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu; tình hình Tết Nguyên đán và công tác chuẩn bị bầu cử.
Thành phần: Trưởng các phòng: Nội vụ, TC-KH, KT-HT, GD-ĐT; Giám đốc Ban QLDAĐTXD.
Địa điểm: Đảng ủy xã Tân Quan.
4. Chủ tịch UBND huyện giao: lãnh đạo các Phòng Nội vụ, Tài chính – KH, Tài nguyên &MT, Nông nghiệp &PTNT, Kinh tế - HT, Văn hóa –TT, Giáo dục &ĐT, Lao động – TB&XH, CVP HĐND-UBND huyện: Dự buổi làm việc của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Nơ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu; tình hình Tết Nguyên đán và công tác chuẩn bị bầu cử.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Đảng ủy xã Đồng Nơ.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy: Chủ trì tại điểm cầu của huyện hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Cùng dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến; đại diện Lãnh đạo các phòng: NN&PTNT, TC-KH, KT-HT, TN-MT, GD-ĐT, VH-TT, TTYT, LĐ-TB&XH; đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Chi cục thuế, Ban QLDAĐTXD, VPHĐND-UBND huyện, Công an huyện, Ban CHQS huyện; Chủ tịch UBND xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp Ban Chấp hành, trụ sở Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Nghe Phòng Nội vụ báo cáo việc sát hạch để bổ nhiệm Phó HT và tiến độ thực hiện việc xét tuyển viên chức giáo dục còn thiếu.
Thành phần: TP, PTP Nội vụ, TP Giáo dục và Đào tạo, CVP HĐND-UBND huyện, CV (Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (ngày 25/02):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ 00: Họp Thường trực HU.
Nội dung: BTC Huyện ủy báo cáo: (1) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2021 – 2025. (2) Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ, công chức năm 2021. (3) Công tác đào tạo, bồi dưỡng và kinh phí chi trả chế độ cho công chức nghỉ việc.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
- 09 giờ 30 cùng Thường trực Huyện ủy: Họp Hội đồng đào tạo cán bộ, công chức huyện thông qua kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2021 – 2025.
Thành phần: Theo lịch làm việc Tuần 08/2021 của Huyện ủy.
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ chủ trì (Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với VP HĐND-UBND huyện chuẩn bị chu đáo tài liệu, phòng họp).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, thành viên Ủy ban bầu cử huyện; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBBC cấp xã.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Lễ Dâng hương tưởng niệm 230 năm ngày mất Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Hội trường khu làm việc các hội đặc thù huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy: Đi thăm, nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico cùng với Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Cùng đi: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến; đại diện Lãnh đạo các phòng: TCKH, KTHT, TNMT, LĐTBXH; Giám đốc Ban QLDAĐTXD huyện, CVP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico (giao VP HĐND-UBND huyện liên hệ với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh để nắm lộ trình, thời gian cụ thể của đoàn tỉnh và báo cáo Thường trực Huyện ủy).
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Chủ trì họp thông qua Kế hoạch triển khai Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn huyện và Kế hoạch xây dựng Trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (giao Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Kính mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Tài chính – Kế hoạch, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Văn hóa – Thông tin, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên – Môi trường, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Huyện đoàn, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Trường THPT Trần Phú, UBND các xã, thị trấn, Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh VP Phạm Trung, CV (Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: Dự họp Hội đồng tư vấn kỹ thuật thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá xây dựng tại ấp Núi Gió, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.
THỨ SÁU (ngày 26/02):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị trực tuyến Lễ Khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân do Ban Chỉ đạo 896 Quốc gia tổ chức.
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự buổi làm việc của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Khương về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu; tình hình Tết Nguyên đán và công tác chuẩn bị bầu cử.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Tài chính – KH, Tài nguyên &MT, Nông nghiệp &PTNT, Kinh tế - HT, Văn hóa –TT, Giáo dục &ĐT, Lao động – TB&XH, Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện Lê Đình Vân.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Đảng ủy xã An Khương.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hội ý.
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)


                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Hôm nay1,930
  • Tháng hiện tại181,335
  • Tổng lượt truy cập6,395,590
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây