LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 10

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 10 (từ ngày 05/3 đến ngày 09/3/2018)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 10
Ngày ban hành 05/03/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Nguyễn Văn Sáng

Nội dung

THỨ HAI (ngày 05/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Dự chào cờ tháng 3/2018.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban thuộc huyện trong khu Trung tâm Hành chính huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Sân chào cờ UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài họp Thường trực Huyện ủy, phiên thứ 5/2018.
- 08 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo: (1) Kế hoạch điều động, luân chuyển, đào tạo cán bộ trẻ năm 2018; (2) Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XII; (3) Kế hoạch nghỉ dưỡng năm 2018.
- 09 giờ: UBKT Huyện ủy báo cáo Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Huyện ủy.
- 09 giờ 30 phút: Ban Tuyên giáo Huyện ủy xin chủ trương về Kế hoạch tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2018 tại huyện Quảng Trạch và huyện Lệ Thủy – tỉnh Quảng Bình.
- 10 giờ: Văn phòng Huyện ủy trình dự thảo Quyết định thành lập Ban biên tập Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
CHIỀU: 
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy, phiên thứ 07/2018.
- Thông qua: (1) Kế hoạch điều động, luân chuyển, đào tạo cán bộ trẻ năm 2018; (2) Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XII; (3) Kế hoạch nghỉ dưỡng năm 2018 (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
- Thông qua Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Huyện ủy (UBKT Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
- Thông qua Quyết định thành lập Ban biên tập Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (VPHU chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 06/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài cùng Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Khai về tình hình Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018; tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm 2018; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (giao các phòng chuẩn bị nội dung giải quyết các kiến nghị của xã tại buổi làm việc).
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng TC-KH, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng TN-MT, Phòng KT-HT, Phòng GD-ĐT, Phòng Tư pháp, Phòng VH-TT, Công an huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Đội Quản lý công trình đô thị; Văn phòng HĐND – UBND huyện: PCVP Lê Đình Vân.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đảng ủy xã Tân Khai.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp công dân tại nơi ứng cử.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn tiếp công dân định kỳ.
Cùng dự: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện thông qua kế hoạch khảo sát thực trạng, tình hình hoạt động 56 nhà nhóm trái phép của đạo Tin lành trên địa bàn huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. Ủy viên UBND huyện – Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện:
- 15 giờ: Họp bộ phận chuyên viên Văn phòng.
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng, Chuyên viên các khối.
- 17 giờ: Họp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.
Thành phần: Toàn thể công chức, viên chức của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
THỨ TƯ (ngày 07/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ giao nhận quân năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30 phút, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài.
- 08 giờ 30 phút: Trao Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND huyện; UBND các xã: Tân Khai, Đồng Nơ, Tân Hiệp, Tân Lợi, Tân Hưng, Minh Đức; ông Phạm Thái Học, ông Lê Văn Hồng, bà Nguyễn Thị Vân, ông Nguyễn Bách Chiến, ông Đinh Trọng Tuấn, bà Trình Phạm Thanh Dịu, ông Hà Đăng Mạnh, bà Nguyễn Thị Thao, ông Nguyễn Trọng Lập, bà Triệu Thúy Hữu (giao Phòng Nội vụ mời).
- 09 giờ: Hội ý lãnh đạo UBND huyện:
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh.
Cùng dự: Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, Phó Chánh Văn phòng Lê Đình Vân, CV (Quang, Tuyên).
- 10 giờ: Họp Thành viên UBND huyện thông qua dự thảo báo cáo tình hình KT-XH tháng 2 và 2 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch công tác tháng 3/2018 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh; các Ủy viên UBND huyện gồm: Ông Vũ Đình Đang – CHT. Ban CHQS huyện, ông Võ Hoàng Bắc – Trưởng Công an huyện, ông Lưu Quốc Nhật – Chánh Thanh tra huyện, bà Huỳnh Thị Thu Trang – TP. Văn hóa – Thông tin, ông Hoàng Quốc Thái – TP. Y tế, ông Nguyễn Duy Mạnh – TP. Tư pháp, ông Trần Quốc Cường – TP. Lao động – Thương binh & Xã hội, ông Điểu Toàn – TP. Dân tộc, ông Nguyễn Tấn Cường – TP Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Văn Long – TP Nông nghiệp & PTNT, ông Nguyễn Vũ Tiến – TP. Kinh tế - Hạ tầng, ông Trần Châu Lê – TP Nội vụ; Văn phòng HĐND-UBND: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP Lê Đình Vân.
Mời dự: Bà Lê Thị Mỹ Linh – PTP phụ trách Phòng Giáo dục & Đào tạo, ông Nguyễn Thế Hoàng – PTP.Tài chính – Kế hoạch.
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
3. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự khai mạc Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.
Thành phần:
- Đại diện lãnh đạo: Các phòng ban chuyên môn huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND các xã phụ trách công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị;
- Tổ trưởng, Tổ phó và viên chức phụ trách tổng hợp công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa điện tử huyện;
- Công chức, viên chức, người lao động làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng chuyên môn, UBND các xã.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện dự Lễ Hội Xuân Hồng – Hiến máu tình nguyện năm 2018 (PCT.UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 06 giờ, 30 phút, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài cùng Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Khương về tình hình Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018; tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm 2018; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (giao các phòng chuẩn bị nội dung giải quyết các kiến nghị của xã tại buổi làm việc).
Cùng dự: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng TC-KH, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng TN-MT, Phòng KT-HT, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng VH-TT; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Lê Đình Vân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Đảng ủy xã An Khương (thành phần cùng đi tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ 15 phút có xe đưa đi).
2. Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo:
- 14 giờ: Kết quả kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất và công tác chấp hành các quy định của Pháp luật và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện của Tổ kiểm tra theo Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND huyện.
Thành phần: Thành viên Tổ kiểm tra theo Quyết định số 702/QĐ-UBND của UBND huyện (giao Phòng Tài nguyên & Môi trường mời); lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, CV(Quang).
- 15 giờ: Báo cáo kết quả tham mưu giải quyết đề nghị của bà Trịnh Ngọc Hương liên quan đến mương thoát nước tại xã Thanh Bình.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra huyện, UBND xã Thanh Bình, CV (Quang).
- 15 giờ 30 phút: Báo cáo kết quả tham mưu UBND huyện thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về xử lý các hộ dân lấn chiếm đất Nông trường Cao su Quản Lợi, xã Tân Lợi.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, CV (Quang).
Địa điểm: Tại phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (ngày 08/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài cùng Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Phú về tình hình Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018; tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm 2018; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (giao các phòng chuẩn bị nội dung giải quyết các kiến nghị của xã tại buổi làm việc).
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng TC-KH, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng TN-MT, Phòng KT-HT, Phòng GD-ĐT, Phòng Tư pháp, Phòng VH-TT, Công an huyện; Văn phòng HĐND – UBND huyện. CV (Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đảng ủy xã An Phú (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 07 giờ 30 có xe đưa đi).
2. Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
3.Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh về khởi kiện quyêt định hành chính trong lĩnh vực đất đai của bà Lê Thị Ngân (giao Thanh tra huyện chuẩn bị hồ sơ, tài liệu).
Cùng đi: Chánh Thanh tra huyện, TP.Tài nguyên & Môi trường, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
- 14 giờ: Họp thông qua thiết kế Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng xã An Khương (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND xã An Khương; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV (Quang).
- 14 giờ 45: Nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện, những khó khăn, vướng mắc.
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh; lãnh đạo các phòng: Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp & PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, CN.Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV (Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn cùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Kim Ngọc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Bình về tình hình Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018; tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm 2018; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (giao các phòng chuẩn bị nội dung giải quyết các kiến nghị của xã tại buổi làm việc).
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng TN-MT, phòng KT-HT, phòng Nội vụ, phòng Tư pháp, Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Đảng ủy xã Thanh Bình.

THỨ SÁU (ngày 09/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự Hội nghị quốc phòng địa phương và khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì).
Cùng dự: Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, Trưởng Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường A - Bộ CHQS tỉnh Bình Phước.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017 (PCT.UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp B, Công an tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Kiện

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay2,237
  • Tháng hiện tại181,642
  • Tổng lượt truy cập6,395,897
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây