LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 10

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 10 (từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 10
Ngày ban hành 02/03/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 02/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND huyện: Dự chào cờ tháng 03/2020.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các phòng ban huyện trong khu TTHC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Sân chào cờ UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo vướng mắc trong công tác đấu giá 96 lô đất khu X, Y Trung tâm hành chính huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp UBND tỉnh xem xét lựa chọn vị trí và diện tích đất tại Khu đô thị mới Nam An Lộc để thanh toán cho dự án BT đường Minh Hưng – Đồng Nơ.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019; Thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ phát động xây dựng đường BTXM năm 2020 (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời dự: Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy.
Thành phần: Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 và Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 (giao Phòng Nông nghiệp mời), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV các khối.
Thời gian, Địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng UBND huyện.
THỨ BA (ngày 03/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới về phân bổ vốn giảm 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo năm 2020 và vốn phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới năm 2020 (Phòng Lao động – TB&XH chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh Làm việc với BTV Đảng ủy xã Phước An về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng.
Thành phần: CVP, CV (Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại UBND xã Phước An.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp công dân tại nơi ứng cử (xã An Khương).
Cùng dự: đại diện lãnh đạo UBND xã An Khương, công chức phụ trách công tác tiếp công dân xã An Khương.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại trụ sở UBND xã An Khương.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Thường trực Huyện ủy – Phiên thứ 3
Nội dung:
- 14 giờ: Huyện đoàn xin chủ trương thực hiện công trình Cống thanh niên (Suối Cát, ấp 4, xã An Khương đi ấp Bà Lành – xã Tân Lợi).
Cùng dự: Lãnh đạo các đơn vị: phòng TC-KT, phòng KT-HT.
- 15 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo các nội dung: (1) Mở lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên diện tự túc kinh phí của Trung tâm chính trị huyện; (2) bổ sung lớp tập huấn cho tổ chức công đoàn cơ sở năm 2020 vào Kế hoạch của Hội đồng ĐT-BD cán bộ huyện; (3) Kế hoạch khám bệnh năm 2020 cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu và diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; (4) công tác cán bộ ngành giáo dục; (5) công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- 15 giờ 30: Duyệt Đề án nhân sự, nội dung Đại hội Đảng bộ xã Thanh Bình, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ: Làm việc với Bưu điện tỉnh về việc xin điều chỉnh quy hoạch xây dựng trụ sở tại TTHC huyện (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Bưu điện tỉnh, Bưu điện Hớn Quản (Văn phòng HĐND-UBND huyện mời), Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, CV(Nghĩa)
- 14 giờ 30 phút: Giải quyết đề nghị của Bưu điện tỉnh về bố trí quỹ đất trụ sở bưu điện xã Đồng Nơ (Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Đồng Nơ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Bưu điện tỉnh, Bưu điện Hớn Quản, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chủ tịch UBND xã Đồng Nơ, CV(Nghĩa).
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 04/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy, nội dung:
- 09 giờ 00: Kiểm tra tình hình xây dựng, hoạt động ở Khu Công nghiệp Minh Hưng Sikiko.
Địa điểm: Khu Công nghiệp Minh Hưng Sikiko.
- 10 giờ 00: Làm việc với Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương về tình hình thực hiện các dự án Khu công nghiệp, Khu dân cư, Khu thương mại, Khu nông nghiệp công nghệ cao; các dự án hợp tác với Tỉnh ủy.
Địa điểm: Khách sạn An Lộc – Bình Long.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ: Nghe UBND thị trấn Tân Khai báo cáo công tác quản lý đất công trên địa bàn thị trấn; giải quyết kiến nghị của bà Trần Thị Chẻo, thị trấn Tân Khai (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra huyện, UBND thị trấn Tân Khai, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Nghĩa).
- 09 giờ: Giải quyết đề nghị của Chi cục Thuế về hỗ trợ thu hồi nợ đọng thuế.
Thành phần: Lãnh đạo: Chi Cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tư pháp, Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, UBND thị trấn Tân Khai, CV(Nghĩa).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp BCĐ ứng dụng và phát triển CNTT.
Thành phần: CVP Huyện ủy; Bí thư Huyện đoàn; Lãnh đạo Công an huyện; Lãnh đạo các Phòng: VH-TT, Nội vụ, GD&ĐT, TC-KH,  KT-HT, Y tế; Đài TT-TH huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Phạm Trung, CV(Minh, Luân).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Tổ rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài để nghe báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc khiếu kiện, kéo dài trên địa bàn huyện (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, phòng TN-MT, phòng NN-PTNT, phòng Tư pháp, phòng KT-HT; bà Phùng Thị Bích Hồng – Thanh tra viên Thanh tra huyện (Thư ký), Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, PCVP Lê Đình Vân, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
 2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 05/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy – Phiên thứ 3
Nội dung:
- 07 giờ 30:
+ Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo các nội dung: (1) Điều chỉnh số lượng Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; (2) Số lượng Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Tổ kiểm phiếu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; (3) Dự thảo Quyết định phân công Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; (4) công tác cán bộ, công tác đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
+ Ban Tuyên giáo Huyện ủy xin ý kiến về việc lựa chọn đề tài tham luận trình bày tại Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII.
- 09 giờ 30: Duyệt Đề án nhân sự, nội dung Đại hội Đảng bộ xã Thanh Bình, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 10 giờ 30: Duyệt Đề án nhân sự, nội dung Đại hội Chi bộ Khối vận, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Tiếp tục họp Ban Thường vụ Huyện ủy – Phiên thứ 3
Nội dung: Duyệt Đề án nhân sự, nội dung Đại hội Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:
- 13 giờ 30: Duyệt Đề án nhân sự, nội dung Đại hội Đảng bộ xã Tân Hưng, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 14 giờ 30: Duyệt Đề án nhân sự, nội dung Đại hội Đảng bộ xã An Khương, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 15 giờ 30: Duyệt Đề án nhân sự, nội dung Đại hội Đảng bộ xã Phước An, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, ôn truyền thống Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3) do LĐLĐ huyện tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Khối đoàn thể huyện.
THỨ SÁU (ngày 06/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Tiếp tục họp Ban Thường vụ Huyện ủy – Phiên thứ 3
Nội dung: Duyệt Đề án nhân sự, nội dung Đại hội Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:
- 07 giờ 30: Duyệt Đề án nhân sự, nội dung Đại hội Đảng bộ xã Đồng Nơ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 08 giờ 30: Duyệt Đề án nhân sự, nội dung Đại hội Đảng bộ xã Thanh An, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 09 giờ 30: Duyệt Đề án nhân sự, nội dung Đại hội Đảng bộ xã Tân Quan, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 10 giờ 30: Duyệt Đề án nhân sự, nội dung Đại hội Đảng bộ xã Tân Hiệp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị trực tuyến do UBND tỉnh phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức (theo Kế hoạch số 15-KH/BCSĐ-BDVTU ngày 26/02/2020)
Nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền năm 2020 (Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện chuẩn bị nội dung tham luận).
Thành phần cùng dự: Ban Dân vận Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Ủy ban MTTQVN huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Phòng Nội vụ; đại diện Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Khối dân vận các xã, thị trấn; Đài TT-TH huyện dự đưa tin. Các thành phần khác liên quan (Phòng Nội vụ phối hợp BDVHU thông báo mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện (Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp BDVHU chuẩn bị phòng họp).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tiếp tục họp Ban Thường vụ Huyện ủy – Phiên thứ 3
Nội dung: Duyệt Đề án nhân sự, nội dung Đại hội Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:
- 13 giờ 30: Duyệt Đề án nhân sự, nội dung Đại hội Đảng bộ xã Tân Lợi, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 14 giờ 30: Duyệt Đề án nhân sự, nội dung Đại hội Đảng bộ xã Minh Đức, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 15 giờ 30: Duyệt Đề án nhân sự, nội dung Đại hội Đảng bộ xã Minh Tâm, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 16 giờ 30: Duyệt Đề án nhân sự, nội dung Đại hội Đảng bộ xã An Phú, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với Thanh tra tỉnh về giải quyết đơn thư.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Thanh tra tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 07/3):
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Lễ hội Kỳ Yên Đình thần Thanh An
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đình thần Thanh An, xã Thanh An.
CHỦ NHẬT (ngày 08/3):
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2020
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay2,058
  • Tháng hiện tại181,463
  • Tổng lượt truy cập6,395,718
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây