LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 10

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 10 (từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 10
Ngày ban hành 08/03/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 08/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 08 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung: Công tác cán bộ, công tác Đảng.
Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- 09 giờ 00: Cùng Ban Thường vụ Huyện ủy gặp mặt các đồng chí nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3) và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Cùng dự: Phó ban Pháp chế HĐND huyện Đỗ Thị Kim Oanh, Phó Ban Dân tộc HĐND huyện Phạm Ngọc Thuỳ Linh.
Địa điểm: Phòng họp Ban Chấp hành, trụ sở Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc với các ngành thống nhất tham mưu UBND huyện cấp Giấy CNQSD đất.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: 09 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Họp bàn về điều chỉnh dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Văn phòng HĐND – UBND huyện phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Bà Lê Thị Mỹ Linh – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện; bà Bùi Thị Thanh Xuân - Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện.
Thành phần: Trưởng Phòng Nội vụ; Phó Trưởng Phòng Nội vụ là Thư ký Uỷ ban Bầu cử huyện; CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 09/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Hội ý.
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng làm việc PCT HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự buổi làm việc của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Lợi về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm và công tác chuẩn bị bầu cử.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Tài chính – KH, Tài nguyên &MT, Nông nghiệp &PTNT, Kinh tế - HT, Văn hóa –TT, Giáo dục &ĐT, Lao động – TB&XH, Phó CVP HĐND – UBND huyện Lê Đình Vân.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Đảng ủy xã Tân Lợi.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự buổi làm việc của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh với UBND xã Thanh Bình.
Cùng dự: Lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp & PTNT, Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa – Thông tin, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại UBND xã Thanh Bình.
CHIỀU:
1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện:
- 13 giờ 30: Dự Hội nghị Ban lãnh đạo HĐND-UBND huyện để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thành phần: Các Phó ban chuyên trách HĐND huyện; Lãnh đạo Văn phòng, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV Tuyên.
- 14 giờ 30: Dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại Văn phòng HĐND-UBND huyện đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thành phần: Các Phó ban chuyên trách HĐND huyện; Lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện: Dự Hội nghị Ban lãnh đạo UBND huyện mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện; Lãnh đạo Văn phòng, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện: Dự Hội nghị Ban lãnh đạo HĐND huyện mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thành phần: Các Phó ban chuyên trách HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 10/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hội ý.
Thành phần: Nguyên CVP HĐND-UBND huyện Võ Ngọc Khánh; Lãnh đạo Văn phòng, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp &PTNT về công tác phòng, chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện (Giao Phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Nông nghiêp &PTNT, Phòng TN&MT, Trung tâm DVNN, UBND thị trấn Tân Khai, UBND các xã: Tân Quan, Phước An, Thanh Bình, Minh Đức, Đồng Nơ; CV Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2020-2025 (Giao Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên – Môi trường; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường: THPT Nguyễn Hữu Cảnh, THPT Trần Phú; các trường Mầm non: Tân Lợi, Tân Hiệp, Đồng Nơ, An Phú; Trường TH Thanh An; các Trường THCS: Tân Hưng, Đồng Nơ, Thanh An; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Phạm Trung, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (ngày 11/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự buổi làm việc Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy với Thường trực Ban chủ nhiệm Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” (Ban chủ nhiệm 1).
Nội dung: Thông qua dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên và kế hoạch hoạt động của Ban chủ nhiệm trong năm 2021 (BTC Huyện ủy – Cơ quan Thường trực BCN chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững và lao động việc làm huyện (Giao Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Thành phần: Các Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ Thường trực theo Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 gồm: Trưởng phòng LĐ-TB&XH, Trưởng phòng NN&PTNT, Trưởng phòng Dân tộc, Trưởng phòng GD&ĐT, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng TC-KH, Trưởng phòng KT-HT, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng VH-TT, Trưởng phòng Tư pháp, Giám đốc TT GDNN-GDTX huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình, Giám đốc Ngân hàng CS-XH huyện, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Chủ tịch Hội nông dân huyện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, Chủ tịch LĐLĐ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện, Bí thư huyện đoàn; Chuyên viên các Phòng: LĐ – TB&XH, NN&PTNT, Dân tộc, GD&ĐT; Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, công chức phụ trách công tác giảm nghèo các xã, thị trấn, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 08 giờ 00: Họp triển khai Kế hoạch Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ Thường trực theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 (giao Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản mời); Trưởng Ban chỉ đạo và Công chức Văn phòng thống kê các xã, thị trấn, CV(Quang).
- 10 giờ 00: Họp các ngành giải quyết vướng mắc trong thực hiện Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện: Dự họp Ban điều hành, tổ giúp việc Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy: Chủ trì các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể:
- 14 giờ 00: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thành phần: Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ.
- 15 giờ 00: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thành phần: Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ.
Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 12/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Thành phần: Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Thanh tra huyện; Chuyên viên Ban TCHU, Phòng Nội vụ làm công tác kiểm soát bản kê khai tài sản, thu nhập; Chuyên viên Thanh tra huyện phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự buổi làm việc của Bí thư Huyện ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Tâm về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm và công tác chuẩn bị bầu cử.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Tài chính – KH, Tài nguyên &MT, Nông nghiệp &PTNT, Kinh tế - HT, Văn hóa –TT, Giáo dục &ĐT, Lao động – TB&XH, Phó CVP HĐND – UBND huyện Phạm Trung.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Đảng ủy xã Minh Tâm.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc với nguyên lãnh đạo UBND huyện để tư vấn giải quyết kiến nghị liên quan đến đất đai của bà Trần Thị Chẻo, thị trấn Tân Khai.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, ông Đồng Văn Kiên – Phó Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND thị trấn Tân Khai, Lãnh đạo VP HĐND – UBND huyện, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại xã Tân Hiệp.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.

                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay2,183
  • Tháng hiện tại181,588
  • Tổng lượt truy cập6,395,843
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây