LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 12

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 12 (từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 12
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 22/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Cùng Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp và ăn sáng cùng với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Thành phần: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ, tại Nhà khách Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 07 giờ: Cùng Thường trực Huyện ủy dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2021) theo Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh.
Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.
- 08 giờ: Cùng Thường trực Huyện ủy dự Lễ dâng hương tưởng niệm Di tích Quốc gia Mộ 3000 người nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2021) theo Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh.
Địa điểm: tại Di tích Quốc gia Mộ 3000 người (phường An Lộc, thị xã Bình Long).
- 09 giờ: Cùng Thường trực Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2021) theo Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh.
Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Hội ý.
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng làm việc PCT HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc với các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện về vướng mắc trong phối hợp thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai (các đơn vị chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – PTP.Tài nguyên & Môi trường, ông Huỳnh Duy – GĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, ông Hoàng Xuân Trung – PCCT.Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn quản, ông Nguyễn Văn Sáng - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, ông Văn Hữu Phong - Trưởng Bộ phận một cửa huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 23/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với UBND xã Thanh Bình về kế hoạch thực hiện về đích NTM nâng cao trong năm 2021 (Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND xã Thanh Bình chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Giáo dục & Đào tạo; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại UBND xã Thanh Bình.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ đi khám sức khỏe.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường về giải quyết vướng mắc trong kê khai, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính dự án: Xây dựng lưới địa chính, đo chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hớn Quản.
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND và công chức địa chính các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước về công tác cán bộ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự buổi làm việc của Thường trực Huyện ủy với Thường trực HĐND, Thường trực UBND huyện về tiến độ triển khai các công trình trong năm 2021 (các ngành chuẩn bị nội dung và trực tiếp báo cáo theo nội dung công văn số 341/UBND-KT ngày 16/3/2021 của UBND huyện).
Thành phần: Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng  Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 phút, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
THỨ TƯ (ngày 24/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021.
Cùng dự: Lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua khen thưởng Phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp D, trụ sở UBND huyện Đồng Phú.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với  Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước giám sát việc thực hiện chính sách đối với già làng tiêu biểu, xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số (Phòng Dân tộc và UBND xã Phước An chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Chủ tịch UBMTTQVN huyện.
Thành phần: Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND huyện, Phòng Dân tộc, Phòng LĐTB&XH, Phòng Tài chính – KH, UBND xã Phước An (thành phần cấp xã do xã mời), Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Phạm Trung, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại UBND xã Phước An.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc với các ngành về việc giải quyết hồ sơ tách thửa khi có hình thành các thửa đất dạng tuyến.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng HĐND-UBND huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh chuyên đề.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Tổ tư vấn tầm nhìn chiến lược tỉnh Bình Phước (Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp BCH Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 25/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Họp Tiểu ban vật chất phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 huyện Hớn Quản.
Thành phần: Ông Nguyễn Ngọc Lĩnh – Trưởng Phòng Nội vụ, ông Đào Việt Hùng – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, ông Lê Văn Anh – Phó Trưởng Phòng Nội vụ, ông Đồng Văn Kiên – Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, bà Nguyễn Đình Phương Thảo – CV.Phòng TC – KH, ông Phạm Lương Tứ - CV.VP HĐND – UBND huyện, ông Lã Quang Thịnh – CV Phòng Nội vụ, bà Hà Thị Ngợi – CV Phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc về tiến độ thực hiện khu dân cư Tân Khai (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trườn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND thị trấn Tân Khai; Các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn (giao Phòng KTHT mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 phút, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ tham gia phiên đối thoại giải quyết vụ án của bà Hoàng Thị Thinh (giao Phòng Nội vụ chuẩn bị hồ sơ, tham mưu UBND huyện nội dung làm việc).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ - Thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh ủy quyền lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện dự Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường B - BCHQS tỉnh.


CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phân công đảng viên trực tiếp phụ trách, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 26/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 xã Minh Tâm.
Thành phần: Ông Bùi Khánh Hòa- Chỉ huy trưởng ban Chỉ huy Quan sự huyện, Ông Nguyễn Khắc Hải- Phó Trưởng Phòng Nội vụ, ông Nguyễn Sỹ Tuấn- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ông Đồng Văn Kiên- Phó Trưởng Phòng Tài chính- kế hoạch, Bà Phạm Ngọc Thùy Linh- Phó Trưởng ban Dân tộc, ông Lê Văn Ngọc- Ủy viên UBKT Huyện ủy, Ông Nguyễn Văn Tâm- Phó Trưởng phòng Nội vụ, Ông Lã Quang Thịnh- Chuyên viên Phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại trụ sở UBND xã Minh Tâm.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ Dự họp mặt giữa Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh với chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến đối thoại với ông Bùi Trọng Nghệ về kết quả xác minh khiếu nại (giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung, chương trình buổi đối thoại, cử Chuyên viên ghi biên bản đối thoại).
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND xã Tân Hiệp, Ban ấp Bàu Lùng (do xã mời), ông Bùi Trọng Nghệ; các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến mương thoát nước và bờ đê trong khu vực (giao Thanh tra huyện mời theo ý kiến của Chủ tịch UBND huyện tại buổi khảo sát ngày 15/3/2021); Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại trụ sở ấp Bàu Lùng, xã Tân Hiệp.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Lễ hội “Kỳ Yên” đình thần Thanh An.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đình thần Thanh An, xã Thanh An.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 xã An Phú.
Thành phần: Ông Bùi Khánh Hòa- Chỉ huy trưởng ban Chỉ huy Quan sự huyện, Ông Nguyễn Khắc Hải- Phó Trưởng Phòng Nội vụ, ông Nguyễn Sỹ Tuấn- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ông Đồng Văn Kiên- Phó Trưởng Phòng Tài chính- kế hoạch, Bà Phạm Ngọc Thùy Linh- Phó Trưởng ban Dân tộc, ông Lê Văn Ngọc- Ủy viên UBKT Huyện ủy, Ông Nguyễn Văn Tâm- Phó Trưởng phòng Nội vụ, Ông Lã Quang Thịnh- Chuyên viên Phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại trụ sở UBND xã An Phú.
THỨ BẢY (ngày 27/3):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện dự Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.
Thành phần: Có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00, tại Cổng khu Trung tâm Hành chính huyện.
CHỦ NHẬT (ngày 28/3):
Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Trụ trì Chùa Pháp Hòa.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại Chùa Pháp Hòa (ấp Sạc Lây, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.

                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Hôm nay1,818
  • Tháng hiện tại181,223
  • Tổng lượt truy cập6,395,478
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây