LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 12 (từ ngày 21/3/2022 đến ngày 25/3/2022)

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 12 (từ ngày 21/3/2022 đến ngày 25/3/2022)

Số kí hiệu lịch tuần 12
Ngày ban hành 21/03/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

 TT. HĐND – UBND               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN HỚN QUẢN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                      Hớn Quản, ngày      tháng      năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 12 (từ ngày 21/3/2022 đến ngày 25/3/2022)


THỨ HAI (ngày 21/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy:
- 08 giờ: Tiếp và ăn sáng cùng với Đoàn cán bộ hưu trí về thăm, tặng quà cho nữ kháng chiến của huyện.
- 09 giờ: Dự họp mặt và trao quà cho nữ kháng chiến của huyện.
Địa điểm: Tại phòng họp Ban Chấp hành, trụ sở Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự lễ khánh thành và bàn giao công trình xây dựng 02 phòng học do Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tài trợ kinh phí.
Thành phần: Đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN huyện, Ban Quản lý Dự án huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Thanh An (giao phòng Giáo dục - Đào tạo chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 phút, tại Điểm trường Bù Dinh, Trường Tiểu học Trà Thanh, xã Thanh An, huyện Hớn Quản.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: dự họp Chi bộ Văn phòng ĐKĐĐ huyện.
Thành phần: Toàn bộ Đảng viên Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ tại Văn phòng ĐKĐĐ huyện
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều Hội ý.
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng làm việc PCT HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến – UV. BCH Liên minh HTX tỉnh dự Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bầu chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp Liên minh HTX tỉnh.
THỨ BA (ngày 22/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Cùng Ban Thường vụ Huyện ủy.
- 07 giờ: Dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.
- 08 giờ: Dâng hương tại Tượng đài chiến thắng chốt chặn Tàu Ô.
- 09 giờ: Dâng hương tại Đình Thần Tân Khai.
(Giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung các điểm dâng hương).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự họp thống nhất một số nội dung trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (giao phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và Thông báo cho các Trường học có liên quan cử thành phần tham dự đầy đủ).
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục - Đào tạo.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 phút, tại Hội trường A, Sở Giáo dục và Đào tạo.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hop thông qua Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 (giao phòng TNMT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi cục Thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Văn phòng HĐND – UBND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp A, UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hội ý lãnh đạo
Cùng dự: Lãnh đạo và Chuyên viên các khối VP. HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại phòng họp A, UBND huyện
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều đi khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Đồng Nơ theo Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 04/03/2022 của Thường trực HĐND huyện.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, CVP HĐND – UBND huyện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND xã Đồng Nơ.
THỨ TƯ (ngày 23/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp Ban chủ nhiệm kế hoach thực hiện Chương trình huy động nguồn lực cho đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế xã hội (Ban chủ nhiệm 3) thông qua báo cáo năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. (giao Phòng TC – KH – cơ quan Thường trực chuẩn bị nội dung, bố trí thư ký cuộc họp)
Thành phần: theo Quyết định số 348-QĐ/HU ngày 03//02/2021 của Huyện ủy gồm: Trưởng Ban Dân vận HU – CT. UBMTTQVN huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Bí thư Huyện đoàn; Trưởng các phòng: TC – KH, KT – HT, TN – MT, NNPTNT, GD – ĐT, VH - TT, Dân tộc; GĐ các đơn vị: BQLDA, Trung tâm PTQĐ, Trung tâm Y tế huyện; Chủ tịch các xã, thị trấn; VP. HĐND – UBND huyện: CVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: dự làm việc cùng Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Phước đối với UBND huyện Hớn Quản về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện (giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn giám sát)
Thành phần: Phó Ban Pháp chế HĐND huyện; Lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện: Trần Thị Diệp Minh, CV: Hồng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 phút, tại Phòng họp A, UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: họp UBND tỉnh về xử lý các tồn tại của Dự án khu nhà ở CB.CNV Nhà máy xi măng Bình Phước (Khu đô thị xi măng Bình Phước); Việc thực hiện chi trả bồi thường, GPMB Dự án mỏ đá vôi Thanh Lương (giao Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Nghe Ban QLDA ĐTXĐ báo cáo tiến độ xây dựng 06 trường đạt chuẩn trên địa bàn.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Ban QLDADTXD huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP. Trần Thị Diệp Minh, CV: Hồng.
Thời gian, địa điểm:14 giờ 00 phút, tại Phòng họp A, UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi Chính phủ nước ngoài năm 2021 và phương hướng năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp G, UBND tỉnh
THỨ NĂM (ngày 24/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện; VP. HĐND – UBND huyện: PCVP. Hoàng Ngọc Giang, CV Giang.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Phòng Tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: đi khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã An Phú theo Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 04/03/2022 của Thường trực HĐND huyện.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, CVP HĐND - UBND huyện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã An Phú.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Họp Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026 (giao Hội Khuyến học chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 phút, tại Phòng họp A, UBND huyện
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến họp Đoàn kiểm tra xác minh tranh chấp đất đai tại trại giam Tống Lê Chân.
Thành phần: Giao Thanh tra huyện mời.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp A, UBND huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham dự kiểm tra hiện trạng Công trình xây dựng mương, cống thoát nước ngoài Khu công nghiệp Tân Khai II (nối tiếp)
Cùng dự: Lãnh đạo UBND thị trấn Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ tại hiện trường Công trình.
  • Phòng Tài nguyên – Môi trường nhận bàn giao đất của Tập đoàn cao su giao về địa phương quản lý.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ tại Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Nghe trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo tiến độ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong BT-GPMB (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp các ngành chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Giám đốc Ban QLDADTXD huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp A, UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 25/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều đi khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Tân Hiệp theo Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 04/03/2022 của Thường trực HĐND huyện.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, CVP HĐND - UBND huyện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Tân Hiệp
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 (giao Phòng Văn hóa - Thông tin chuẩn bị các nội dung liên quan).
Thành phần: Có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 phút, tại Cổng chào Trung tâm Hành chính huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến – Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 10 tháng cuối năm; tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 78/UBND-KT ngày 12/01/2022 của UBND huyện (Chi cục Thị hành án dân sự huyện chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Các Thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện gồm: Chi cục Trưởng và Chi cục Phó Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Trưởng Công an huyện, CHT.Ban Chỉ huy quân sự huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Hội cựu Chiến binh huyện, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trường Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp A, UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.

                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay1,898
  • Tháng hiện tại142,383
  • Tổng lượt truy cập6,356,638
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây