LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 14 (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 05/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự chào cờ tháng 04/2021.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các phòng ban huyện trong khu TTHC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại Sân chào cờ UBND huyện.
2.  Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
-  08 giờ:  Họp Thường trực Huyện uỷ nghe BTC Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chính sách cán bộ.
- 10 giờ 30 phút: UBND huyện báo cáo xin chủ trương xử lý sai phạm của cán bộ, công chức theo Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 09/3/2021 của UBND huyện. (giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo)
- Cùng dự Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ.
 Địa điểm: Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
3.  Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc với các ngành một số nội dung:
- 13 giờ 30: Khiếu nại tình hình phân lô bán nền tại xã Tân Hiệp (Thanh tra huyện phối hợp phòng TNMT  báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra, phòng TNMT, CVP. HĐND – UBND huyện, CV (Quang)
-14 giờ 15: Tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn huyện. (Trung tâm Phát triển Quỹ đất chủ trì phối hợp với phòng TNMT, Chủ đầu tư và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có Dự án báo cáo)
Thành phần: Lãnh đạo: Trung tâm Phát triển Quỹ, phòng TNMT; Chủ đầu tư và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có Dự án (giao TTPTQĐ mời); CVP. HĐND – UBND huyện, CV (Quang)
- 15 giờ: Rà soát quy hoạch các cụm Công nghiệp, điều chỉnh quy hoạch giao thông. (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các ngành TC- KH, TNMT)
Thành phần: Lãnh đạo phòng KT-HT, TC-KH, TNMT; CVP. HĐND – UBND huyện, CV (Quang)
- 15 giờ 45: Báo cáo tiến độ giải ngân và thực hiện các dự án; tham mưu đề xuất sử dụng vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2020. (Phòng TC- KH báo cáo)
Thành phần: Lãnh đạo phòng TC-KH; CVP. HĐND – UBND huyện, CV (Quang)
Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: trao đổi công việc với đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng làm việc của đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.
THỨ BA (ngày 06/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp chuyên đề giao ban xây dựng cơ bản quý I năm 2021 (giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: dự họp thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với già làng, người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cùng dự: Trưởng phòng Dân tộc.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Phòng họp C trụ sở HĐND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:  cùng Bí thư Huyện uỷ tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021.
 Thành phần: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
5. Chủ tich UBND huyện ủy quyền:
- Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện: dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày  truyền thống Trung đoàn BB736 (06/4/1981 – 06/4/2021).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 phút, tại Hội trường Trung đoàn BB736, xã Tân Lợi.
- Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng: phối hợp với UBND xã Phước An tham gia Đoàn kiểm tra kết quả khắc phục của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Phục Hà.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 phút, tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Phục Hà, tổ 3, ấp Sóc 23 Nhỏ, xã Phước An, huyện Hớn Quản.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (hình thức họp online qua phần mềm hopkhonggiay) Thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2/2021.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: dự Hội nghị tổng kết công tác Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Cùng dự: Trưởng phòng NN và PTNT huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: dự Khai mạc Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Bình Phước lần thứ XIII năm 2021
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
 THỨ TƯ (ngày 07/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 8 giờ: Nghe phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản báo cáo tình hình thu ngân sách.
Thành phần: Trưởng phòng TC-KH, Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, VP. HĐND – UBND huyện: CVP, CV (Quang).
- 9 giờ: Nghe các ngành báo cáo kế hoạch và tiến độ thực hiện đấu giá Quyền sử dụng đất năm 2021 (Trung tâm phát triển Quỹ đất phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung)
 Thành phần: Lãnh đạo phòng: TNMT, TC-KH; GĐ.Trung tâm Phát triển Quỹ đất; CVP. HĐND – UBND huyện, CV (Quang)
Địa điểm: tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Trưởng Đoàn giám sát quy trình triển khai thực hiện, công tác quản lý, bảo vệ và chất lượng sử dụng các tuyến đường Bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù trên địa bàn thị trấn Tân Khai.
Thành phần: do Ban KT- XH. HĐND huyện thông báo.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 45, tại UBND thị trấn Tân Khai
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp thống nhất việc thành lập Chi hội, Hội nhánh trong thời gian tới đối với đạo Tin lành
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Họp Tổ tham mưu, phân tích, đánh giá dữ liệu tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án: Đường trục chính vào khu CN Tân Khai II; Mương thoát nước ngoài hàng rào khu CN Tân Khai II (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với Ban QLDA ĐTXD tỉnh chuẩn bị nội dung, báo cáo, đề xuất hướng giải quyết).
Thành phần: Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (giao TTPTQĐ thông báo); Lãnh đạo các phòng: TN&MT, KT-HT, NN&PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Lãnh đạo UBND thị trấn Tân Khai, Trưởng KP7 (giao UBND thị trấn Tân Khai mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Trưởng Đoàn giám sát quy trình triển khai thực hiện, công tác quản lý, bảo vệ và chất lượng sử dụng các tuyến đường Bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù trên địa bàn xã Thanh Bình
Thành phần: do Ban KT- XH. HĐND huyện thông báo.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 45, tại UBND xã Thanh Bình.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: làm việc tại trụ sở
4. Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng: Họp thống nhất giải pháp vận động nhân dân tổ 9, ấp Bình Phú, xã An Phú dỡ bỏ bức tường cản trợ giao thông tại khu vực tổ 5, khu phố Phú Tân, phường An Lộc.
Cùng dự: Chủ tịch UBND xã An Phú.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND thị xã Bình Long (Phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (ngày 08/4):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (lần thứ tư, mở rộng).
- Thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2020 – 2025, 2021 – 2026; 2025 – 2030, 2026 – 2031.
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2/2021.
Thành phần: theo lịch Huyện uỷ.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền
-  Lãnh đạo BCH Quân sự huyện: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ soạn thảo văn kiện động viên.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường B – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
- Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Dự Đoàn kiểm tra của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện CT MTQGXDNTM đối với 02 xã dự kiến về đích NTM năm 2021: An Phú, Minh Tâm (Giao Phòng NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các xã: An Phú, Minh Tâm chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Văn Hóa – Thông tin, Giáo dục và Đào tạo và các phòng ban đơn vị liên quan (giao Phòng NN&PTNT mời); Chuyên viên Phòng NN&PTNT phụ trách nông thôn mới.
Thời gian, địa điểm:
      + 8 giờ 00 phút, tại UBND xã An Phú;
      + 9 giờ, 45 phút, tại UBND xã Minh Tâm.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh , Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: họp Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN huyện (Bảo hiểm Xã hội chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo các phòng: Tài chính - KH huyện, Lao động - TBXH huyện, Giáo dục - Đào tạo huyện; Hội Người Cao tuổi huyện, BHXH huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các Trường Tiểu học, TH&THCS, THCS (giao phòng GD – ĐT mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP (Phạm Trung), CV (Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Họp điều chỉnh quy hoạch cục bộ Khu dân cư Phước An do Công ty TNHH Địa ốc Hoa Đào làm chủ đầu tư theo Công văn số 859/UBND-KT  ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh. (giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung, phối hợp VP. HĐND – UBND huyện mời Sở Xây dựng và Công ty)
Thành phần: mời dự lãnh đạo Sở Xây dựng; lãnh đạo phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên – Môi trường; Chủ tịch UBND xã Phước An; Công ty TNHH Địa ốc Hoa Đào; LĐVP, CV (Quang)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 09/4):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: dự Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng – an ninh quý I/2021 và triển khai nhiệm vụ quý II/2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường BCH Quân sự huyện.
 2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND xã Minh Đức khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cùng dự: các Phó Trưởng ban HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 45, tại Hội trường xã Minh Đức.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: làm việc của với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Tâm về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2021, phương hướng nhiệm vụ quý II/2021 và công tác chuẩn bị bầu cử.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Tài chính – KH, Tài nguyên &MT, Nông nghiệp &PTNT, Kinh tế - HT, Văn hóa –TT, Giáo dục &ĐT, Lao động – TB&XH, Phó CVP HĐND – UBND huyện Phạm Trung, CV (Minh)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Minh Tâm.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc với Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 về một số nội dung liên quan đến dự án đầu tư của Công ty tại tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
5. Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền lãnh đạo Trung tâm y tế huyện dự Hội nghị giao ban công tác Y tế, Quý I/2021.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Sở Y tế
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: làm việc với Trung tâm dịch vụ việc làm  tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức phiên giao dịch việc làm trên địa bàn huyện. (giao phòng LĐ – TBXH phối hợp Trung tâm dịch vụ việc làm chuẩn bị nội dung) 
Thành phần: Lãnh đạo các phòng: Lao động - TBXH, VH – TT; Đài TT – TH huyện; lãnh đạo UBND và công chức Văn hoá – xã hội các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP (Phạm Trung), CV (Minh).
     Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.

                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay2,240
  • Tháng hiện tại142,725
  • Tổng lượt truy cập6,356,980
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây