LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 17

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 17 (từ ngày 26/4/2021 đến ngày 29/4/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 17
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 26/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Cùng Thường trực Huyện ủy hội ý đầu tuần.
Thành phần: Theo lịch huyện uỷ; Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại Nhà khách Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị hướng dẫn xây dựng chương trình hành động và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc tham gia tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện (do Tiến sỹ Nguyễn Thu Hà – Giảng viên chính Học viên hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo và trao đổi).
Thành phần: Theo Kế hoạch của UBMTTQVN huyện; Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, CV(Quang, Tuyên, Minh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Lễ Khai mạc Hội thao quốc phòng lực lượng vũ trang tỉnh năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 15 phút, Trung đoàn Bộ binh 736/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp UBND tỉnh, nội dung: Theo thông báo riêng.
Thành phần: GĐ. Trung tâm Phát triển Quỹ đất, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây nhà Đại đoàn kết năm 2020 và sơ kết công tác Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến các xã, thị trấn).
Thành phần: Theo lịch Huyện uỷ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Chấp hành – Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: làm việc với Thanh tra huyện liên quan đến công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Thành phần: Lãnh đạo lãnh đạo Thanh tra huyện, TNMT, KT – HT; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
4. Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền:
- Lãnh đạo Công an huyện: Dự Tổng kết các Tiểu Ban chỉ huy thống nhất năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 theo Thư mời của Tiểu ban chỉ huy thống nhất xã Tân Lợi.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Lợi.
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: tham gia khảo sát thực địa khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico về việc bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào khu công nghiệp.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 phút, tại KCN Minh Hưng – Sikico.
THỨ BA (ngày 27/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều dự Hội nghị hướng dẫn xây dựng Chương trình hành động và thống nhất Kế hoạch, lịch trình vận động bầu cử theo Kế hoạch của UB MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Hội trường UB MTTQVN tỉnh Bình Phước.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị trực tuyến về kết quả thực hiện và tiến độ giải ngân Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2021
Thành phần: Lãnh đạo phòng LĐ-TB&XH, Phòng NN&PTNT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ tại phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo tiến độ thực hiện BT.GPMB các dự án trên địa bàn huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Thường trực HĐND huyện uỷ quyền bà Phạm Ngọc Thuỳ Linh – Phó Ban Dân tộc HĐND huyện dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa BCH Quân sự huyện với Ban trị sự Giáo hội  Phật giáo Việt Nam huyện Hớn Quản giai đoạn 2021 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 phút, tại Hội trường BCH Quân sự huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền:
- Lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
- Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT: Dự kiểm tra thực tế khu vực Công ty TNHH Xây dựng và San lấp Thiên Ngân xin chủ trương đầu tư dự án nuôi thủy sản chất lượng cao trên vùng bán ngập hồ Dầu Tiếng (thuộc địa bàn xã Tân Hiệp).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại UBND xã Tân Hiệp.
6. Họp thành viên UBND huyện trên phần mềm họp không giấy.
Nội dung: thông qua báo cáo kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm và hương hướng, nhiệm vụ  tháng 5 và những tháng còn lại. (Giao phòng TC – KH phối hợp VP. HĐND – UBND huyện chuẩn bị nội dung)
 *Lưu ý đề nghị các Thành viên UBND huyện đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất.
Thời gian: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn cùng Bí thư Huyện ủy nghe các Tiểu ban bầu cử báo cáo tiến độ triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thành phần: Theo lịch huyện uỷ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hội ý.
Thành phần: Lãnh đạo VP. HĐND –UBND huyện, CV các khối.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự tọa đàm nghiệp vụ công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021.
Thành phần: Thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện và những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND  huyện khóa XII (theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND huyện).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp BCH Huyện ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo kết quả tham mưu UBND huyện giải quyết kiến nghị của bà Huỳnh Thị Ngọc Hiền, ngụ tại ấp Tân Lập, xã Tân Hiệp.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện; GĐ.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
THỨ TƯ (ngày 28/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2021; tình hình chuẩn bị công tác bầu cử.
Thành phần: Theo lịch huyện uỷ.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp BCH – Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị triển khai xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh động vật phục vụ xuất khẩu (do Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện dự Hội nghị gặp gỡ, kết nối những tấm lòng nhân ái năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại Hội trường Khách sạn Sao Mai (số 26, Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, BP)
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2021; sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.
Thành phần:
Thành viên Hội đồng NVQS huyện theo Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 UBND huyện, gồm: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, Trưởng Công an huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Hội LHPN huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện, Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, 
Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng NVQS các xã, thị trấn; Chỉ huy trưởng; Trưởng công an các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Hội trường Ban chỉ huy quân sự huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến vận động các hộ dân giải phóng mặt bằng thực hiện công trình xây dựng mương thoát nước ngoài hàng rào Khu công nghiệp Tân Khai 2 (giao UBND thị trấn Tân Khai chuẩn bị nội dung, chương trình buổi làm việc).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, GĐ.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, các hộ dân liên quan (giao UBND thị trấn Tân Khai mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, địa điểm do UBND thị trấn bố trí.
THỨ NĂM (ngày 29/4):
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021). (giao phòng VH-TT phối hợp với phòng LĐTBXH huyện chuẩn bị).
Thành phần: Theo Thông báo số 79/TB-UBND ngày 23/4/2021 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 30 tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021 (giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Cùng dự Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ tại Hội trường tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ
- Dự khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho thành viên BCĐ 35, Tổ thư ký BCĐ 35 huyện và Tổ công tác 824 cơ sở.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
- Dự Hội nghị họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2021).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng Dân tộc.
4. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện dự Lễ Kỳ yên Đình Thần Tân Khai năm 2021.
    Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Đình Thần Tân Khai (khu phố 5, thị trấn Tân Khai).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ nghe Phòng Nội vụ báo cáo, xin ý kiến một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Thành phần: Trưởng Ban Tổ chức - Trưởng Phòng Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức – Phó Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, CV(Tuyên)
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 45  tại phòng họp trực tuyến.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự sinh hoạt Chi bộ Khu phố 2, Đảng bộ thị trấn Tân Khai tháng 4/2021.
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Nhà Văn hóa Khu phố 2, Thị trấn Tân Khai.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Sở Nông nghiệp & PTNT.
THỨ SÁU (ngày 30/4)
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND – UBND huyện: Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5./.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.

                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay1,942
  • Tháng hiện tại142,427
  • Tổng lượt truy cập6,356,682
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây