LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 18

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 18 (từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 18
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 03/5)
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Nghỉ bù Lễ 30/4 và 01/5.
THỨ BA (ngày 04/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Cùng Thường trực Huyện ủy hội ý đầu tuần.
Thành phần: Theo lịch Huyện uỷ; Lãnh đạo VP HĐND - UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại Nhà khách Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Tiếp công dân định kỳ (theo ủy nhiệm của Thường trực huyện ủy).
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Trụ sở tiếp công dân huyện
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Hội ý bàn về một số nhiệm vụ chuyên môn của Thường trực HĐND huyện.
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện Nguyễn Văn Sáng, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 phút, tại phòng làm việc PCT HĐND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19 (giao Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị nội dung báo cáo)  
Thành phần: ông Trần Đình Tuấn - GĐ Trung tâm Y tế huyện, Võ Hoàng Bắc - Trưởng Công an huyện, ông Bùi Khánh Hòa – CHT. BCH Quân sự huyện, ông Bùi Duy Dũng – TP. GD&ĐT, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trưởng Phòng TN-MT Ông Trần Hải Hà – TP.Nông nghiệp & PTNT, ông Hà Quang Thịnh - Trưởng phòng LĐTB&XH, ông Nguyễn Ngọc Thế -Trưởng phòng Kinh tế - HT, ông Nguyễn Văn Kiện - Trưởng phòng Văn hóa-TT, ông Đào Việt Hùng – TP. Tài chính – Kế hoạch, ông Điểu Toàn - Trưởng Phòng Dân tộc, ông Đặng Bá Báu – PGĐ Trung tâm VH-TT huyện, ông Lê Văn Phú - Trưởng Đài TH-TT huyện, ông Nguyễn Thanh Sang - GĐ Trung tâm DVNN huyện, ông Võ Minh Công - Đội trưởng Đội QLTT số 4, ông Nguyễn Văn Sáng - CVP HĐND –UBND huyện; bà Lê Thị Mỹ Linh – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQVN huyện, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ huyện, bà Lê Thị Cẩm Giang - Chủ tịch Hội LHPN huyện, ông Lê Thanh Hoàng -Bí thư Huyện đoàn, bà Đặng Thị Kim Tuyến - Chủ tịch Hội Nông dân,        ông Nguyễn Sỹ Tuấn - PTB TT. Ban Tuyên giáo, ông Đào Anh Dũng - Chủ tịch Hội Chữ thập, Giám đốc VNPT Hớn Quản, Giám đốc CN Vietel Hớn Quản, Giám đốc Bưu điện huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; CV (Minh). 
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 05/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hội ý.
Thành phần: Lãnh dạo Văn phòng HĐND – UBND huyên; Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại phòng họp trực tuyến.
 2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở.
3. Chánh văn phòng HĐND – UBND huyện Nguyễn Văn Sáng họp Tổ công tác rà soát các kết luận, chỉ đạo của Huyện ủy.
Thành phần: theo lịch Huyện uỷ.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp Huyện uỷ.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch vốn đầu tư công.
Thành phần: Trưởng phòng TC – KH, KT – HT, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng, Chánh văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 06/5):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Minh Đức.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại UBND xã Minh Đức.
2. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Dự Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cấp xã về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; công tác phòng chống dịch Covid 19.
Thành phần: theo lịch Huyện uỷ.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ  tại phòng họp Ban Chấp hành – Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Minh Tâm.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại UBND xã Minh Tâm.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc với các đơn vị về giải phóng mặt bằng đường điện 110kV (giao Phòng KTHT, TTPTQĐ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất; lãnh đạo UBND các xã: Tân Lợi, Thanh Bình; công ty Điện lực (giao Phòng KTHT mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng trực tuyến.
5. Chủ tịch HĐND huyện – Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện ủy quyền Lãnh đạo phòng Nội vụ: Chủ trì tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (cả ngày).
Thành phần: Theo Thông báo số 46/TB-UBBC ngày 04/5/2021 của UBBC huyện.
Thời gian, địa điểm: sáng 7 giờ 30, chiều 13 giờ 30, tại Hội trường UBND huyên.
6. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Công an huyện: Dự Hội nghị phổ biến, triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo MTTQVN huyện, các phòng: Tư pháp, LĐ-TB&XH, Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ; lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Tòa án nhân dân, Viện KSND cấp huyện; Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ tại Hội trường B, Công an tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung:
- Thông qua công tác cán bộ, công tác đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
- Thông qua Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ  tại phòng họp Ban Thường vụ – Huyện ủy
2. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Tân Hưng.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại UBND xã Tân Hưng.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh về công tác triển khai tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã và Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện; khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội. (giao Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tài chính – KH, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh Văn phòng, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại Phòng họp trực tuyến.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc với Sở Tài nguyên – Môi trường liên quan đến một số nhiệm vụ chuyên môn. (giao phòng TN – MT chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Trưởng phòng TN – MT, NN và PTNT, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ; VPHĐND – UBND: LĐVP, CV (Quang)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại sở Tài nguyên - Môi trường.
THỨ SÁU (ngày 07/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Lễ công bố xã Phước An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Phước An.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều chủ trì làm việc với một số đơn vị về công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch số 36/KH-HĐND ngày 14/4/2021 của Thường trực HĐND huyện (Phòng Nội vụ, UBND các xã Thanh An, Minh Đức, Tân Hiệp chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: đại diện lãnh đạo UB MTTQ VN huyện; Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn xã Thanh Bình, Minh Đức; đại diện lãnh đạo: các phòng chuyên môn, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Bưu điện huyện, bộ phận Một cửa huyện; đại diện lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính Phòng Nội vụ; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, công chức tham mưu công tác CCHC các xã Thanh An, Minh Đức, Tân Hiệp; phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện dự và đưa tin; CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45 phút, tại phòng họp HĐND – UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Họp thông qua thiết kế trụ sở một cửa huyện (Ban QLDA ĐTXD huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP,  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo dự nghiệm thu sơ bộ tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại Hội trường Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su (Số 1428, đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).
CHIỀU:
1. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với Đoàn kiểm tra tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Hớn Quản theo Quyết định số 165-QĐ/TU ngày 11/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần:
- Các Thành viên Uỷ ban Bầu cử huyện theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND huyện, gồm: ông Nguyễn Ngọc Lĩnh – Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Bà Lê Thị Mỹ Linh – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ VN huyện, ông Võ Hoàng Bắc – Trưởng Công an huyện, ông Lê Minh Khanh – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, bà Nguyễn Thị Cẩm Giang – Chủ tịch Hội LHPN huyện, bà Đặng Thị Kim Tuyến – Chủ tịch Hội Nông dân huyện, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, ông Bùi Khánh Hòa – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, ông Đào Việt Hùng – Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, ông Phạm Quốc Vương – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện, ông Nguyễn Văn Sáng – Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện; CV(Tuyên).
- Trưởng, Phó Trưởng các Tiểu ban của Uỷ ban bầu cử.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Họp vận động các hộ dân giải phóng mặt bằng thực hiện công trình xây dựng mương thoát nước ngoài hàng rào Khu công nghiệp Tân Khai 2 (giao UBND thị trấn Tân Khai chuẩn bị nội dung, chương trình buổi làm việc, mời chủ đầu tư và các hộ dân).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, GĐ.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; UBND thị trấn Tân Khai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các hộ dân liên quan; Văn phòng HĐND -UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, địa điểm do UBND thị trấn bố trí.
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.

                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập76
  • Hôm nay1,714
  • Tháng hiện tại181,119
  • Tổng lượt truy cập6,395,374
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây