LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 18

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 18 (từ ngày 01/5 đến ngày 05/5/2017)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 18
Ngày ban hành 03/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI + THỨ BA (ngày 01, 02/5)
Chủ tịch, các Chủ tịch HĐND - UBND huyện: Nghỉ Lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5).
THỨ TƯ (ngày 03/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp, nghe Đoàn Thanh tra 337 báo cáo thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án tại KCN Tân Khai II, huyện Hớn Quản.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế&Hạ tầng.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Phòng họp B, UBND tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp BCĐ ứng dụng CNTT tỉnh quý I năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp Ban chỉ đạo kinh tế hợp tác huyện (Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2017).
Thành phần cùng dự: ông Lâm Văn Đạt – Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; ông Nguyễn Văn Long – Trưởng Phòng NN&PTNT; ông Nguyễn Tấn Cường – Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường; ông Hoàng Quốc Thái – Trưởng Phòng Y tế; ông Nguyễn Duy Mạnh - Trưởng Phòng Tư pháp; ông Dương Kim Đương - Trạm trưởng Trạm Khuyến nông; ông Nguyễn Thái Bình – Trạm trưởng Trạm Trồng trọt, bảo vệ thực vật; ông Nguyễn Thanh Sang – Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi, thú y; ông Nguyễn Thế Hoàng - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch; bà Nguyễn Thị Hiền - Chuyên viên Phòng NN&PTNN.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
4. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự cơm thân mật cùng cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại Ban Chỉ huy QS huyện
THỨ NĂM (ngày 04/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp, xem xét giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Cúc, ngụ tại ấp Trung Sơn, xã Thanh An (do Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước chuyển đến) về thi hành án và thực hiện việc chuyển nhượng QSD đất giữa ông Hồ Chiến và bà Võ Thị Lợi (Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi cục Thi hành án dân sự chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Đại lễ Phật đản PL.2561
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Chùa Thanh Cảnh, xã Tân Khai.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, Hội trường UBND huyện.
 
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp UBND tỉnh (thông qua Báo cáo tổng kết công tác PCI năm 2016, báo cáo tổng kết 10 năm công tác PCI và Quy chế hoạt động của Tổ công tác PCI, kế hoạch khảo sát doanh nghiệp năm 2017, góp ý nội dung các câu hỏi của phiếu khảo sát).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 05/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
- 8 giờ: Họp các ngành xem xét giải quyết một số đề nghị của UBND xã Tân Hiệp (UBND xã Tân Hiệp chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính & Kế hoạch, Phòng Kinh tế&Hạ tầng, Phòng GD&ĐT, Phòng VHTT, Ban QLDAXD, Điện lực Hớn Quản, UBND xã Tân Hiệp, CV Quang.
- 10 giờ: Họp giải quyết việc xử lý vi phạm hành chính của ông Trần Văn Phán, xã Tân Hiệp liên quan đến đất đai (UBND xã Tân Hiệp chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND xã Tân Hiệp, CV Quang.
Địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Đi giám sát công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng theo Kế hoạch số 44/KH-HĐND-PC ngày 19/4/2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại UBND xã Đồng Nơ.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Dự lễ khai mạc Hội thi tìm hiểu về Lịch sử tỉnh Bình Phước với Chủ đề “20 năm xây dựng và phát triển” (Huyện đoàn Hớn Quản tổ chức)
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, Hội trường BCH QS huyện
b. Chủ trì họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã (Phòng VHTT phối hợp UBND xã Tân Khai chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời họp: Bà Huỳnh Thị Thu Trang – TP. VHTT, ông Đặng Bá Báu – PTP. VHTT, ông Lâm Văn Đạt – TP. TC – KH, ông Lê Văn Phú – Trưởng Đài TT-TH, ông Trần Hiển – Chủ tịch UBND xã Tân Khai, VPUB: CV. Minh.
Cấp xã: Đại diện lãnh đạo UBND các xã.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
c. Làm việc với lãnh đạo Phòng VHTT huyện để nghe Phòng VHTT báo cáo việc triển khai kế hoạch Ngày hội gia đình huyện Hớn Quản năm 2017 và Dự thảo phương án đặt tên đường đô thị Tân Khai.
Mời họp: Bà Huỳnh Thị Thu Trang – TP. VHTT, ông Đặng Bá Báu – PTP. VHTT, VPUB: CV. Minh (các thành phần khác có liên quan giao Phòng VHTT huyện mời).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Đi giám sát công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng theo Kế hoạch số 44/KH-HĐND-PC ngày 19/4/2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Thanh tra huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp các ngành, cho ý kiến chỉ đạo đối với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 (Huyện đoàn chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Huyện Đoàn, Phòng TC-KH, Phòng KT-HT, Trung tâm VHTT, CV Minh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.     
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                    

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay1,908
  • Tháng hiện tại142,393
  • Tổng lượt truy cập6,356,648
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây