LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 19

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 19 (từ ngày 07/5 đến ngày 11/5/2018)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 19
Ngày ban hành 07/05/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 07/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Chào cờ tháng 5/2018.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các phòng ban thuộc huyện trong khu Trung tâm hành chính.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Sân chào cờ UBND huyện.
2. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Họp các ngành thông qua Báo cáo của UBND huyện về giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khóa XI.
Kính mời: Đồng chí Lê Hoàng Lâm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UB MTTQ VN huyện, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Y tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bảo hiểm Xã hội huyện; Chủ tịch UBND các xã: Tân Khai, Tân Quan, Tân Hiệp; Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chánh Văn phòng, CV(Quang, Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện giao đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng dự bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công cầu Suối Heo 1, xã Tân Hưng.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Cầu suối Heo 1, xã Tân Hưng.
CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Hội ý.
Cùng dự: Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, PCVP tổng hợp, CV (Quang, Minh, Tuyên).
Thời gian địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 08/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài họp Thường trực Huyện ủy phiên thứ 10 (cả ngày).
- 08 giờ: Công tác cán bộ, công tác đảng, công tác đào tạo (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
- 08 giờ 45 phút: Ban Tuyên giáo Huyện ủy xin chủ trương về tổ chức khen thưởng tại Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hỉnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
Cùng dự: Trưởng phòng Nội vụ.
- 09 giờ 30 phút: Huyện đoàn xin chủ trương xây dựng công trình thanh niên: “Cầu dân sinh” ấp Trường An, xã Phước An“Cầu dân sinh” ấp Bù Dinh đi ấp An Sơn, xã Thanh An.
Cùng dự: PTP.Tài chính – Kế hoạch.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
- 10 giờ: Nghe Tổ trưởng các Tổ giúp việc báo cáo tiến độ xây dựng nội dung báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Cùng dự: Các Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phan Thị Kim Oanh; Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, PCVP tổng hợp, CV.Quang.
Địa điểm: Tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh tiếp công dân định kỳ:
Thành phần: lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn làm việc Đoàn Kiểm tra của Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ XI (2017-2018) (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Thành phần: Thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Cuộc thi STTNNĐ huyện năm 2017-2018 gồm: Bà Lê Thị Mỹ Linh - PTP. GD&ĐT, ông Đoàn Quốc Việt – PTP. GD&ĐT, ông Trương Văn Nga - PBT. Huyện đoàn, ông Nguyễn Thế Hoàng - PTP. Tài chính - KH, bà Huỳnh Thị Thu Trang - TP. VH-TT, Ông Nguyễn Vũ Tiến - TP. KT-HT, ông Nguyễn Văn Tâm - PTP. Nội vụ, ông Đoàn Thanh Lâm - PGĐ Trung tâm VH-TT, ông Lê Thanh Hoàng - PT. Đài TT-TH, ông Phạm Hồng Thuận - HT. Trường THPT Trần Phú, ông Lê Hữu Gầy - HT. Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, ông Nguyễn Viết Đức - CV. Phòng GD&ĐT, ông Nguyễn Xuân Hoàng - BT. Đoàn Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, ông Nguyễn Đức Anh - BT. Đoàn Trường THPT Trần Phú, ông Lê Văn Mậu - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Thanh Bình, bà Hoàng Thị Bích - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Tân Khai, ông Nguyễn Văn Kiện - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV (Tuyên, Minh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự buổi tập huấn nhận thức và phương pháp xây dựng ban hành áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (Sở Khoa học – Công nghệ tổ chức).
Thành phần: Lãnh đạo và công chức phụ trách của các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Tư pháp, Văn hóa – Thông tin, Lao động Thương binh & Xã hội, Y tế, Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo, Dân tộc, Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng máy vi tính UBND huyện (lầu 3).
6. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Phòng Tư pháp trao Giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài cho bà Phạm Thị Thùy Trang và ông TSai Deng – Feng.
Cùng dự: Công chức Phòng Tư pháp; Đài Truyền thanh - TH huyện, Lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách công tác hộ tịch xã Tân Hiệp, bà Phạm Thị Thùy Trang và ông TSai Deng - Feng.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng họp Phòng Tư pháp.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài tiếp tục họp Thường trực Huyện ủy.
               - 14 giờ: UBND huyện báo cáo về dự kiến điều chỉnh ngân sách 06 tháng cuối năm 2018 (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung, tài liệu và trực tiếp báo cáo).
               Thành phần: Phó Trưởng phòng TC–KH huyện; Chánh VP. HĐND – UBND huyện.
               - 15 giờ: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục thuế, Kho Bạc Nhà nước huyện báo cáo công tác phối hợp đề ra giải pháp thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018 điều chỉnh (Các đơn vị chuẩn bị nội dung).
               Cùng dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung.      
               Thành phần: Chi cục Trưởng Chi cục thuế; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện; Phó Trưởng phòng TC–KH; Chánh VP.HĐND – UBND huyện.
               Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự làm làm việc với Đoàn thẩm định kết quả kiểm tra công nhận lại Trường Mầm non Tân Khai đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Trường Mầm non Tân Khai.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp các ngành tư vấn giải quyết đơn thư của công dân:
- 14 giờ: Tranh chấp đất đai của giữa ông Trần Văn Ton và bà Nguyễn Thị Lập (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung, gửi tài liệu trước cho các ngành nghiên cứu, góp ý tại cuộc họp).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chánh Thanh tra huyện, TP.Tư pháp, UBND xã Thanh Bình; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV (Quang).
- 15 giờ: Giải quyết đề nghị của ông Hà Văn Nam ngụ tại tổ 2, ấp 4, xã Tân Khai về đề nghị ghi nhận điều chỉnh diện tích đất thổ cư trên Giấy CNQSD đất (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung, gửi tài liệu trước cho các ngành nghiên cứu, góp ý tại cuộc họp).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chánh Thanh tra huyện, TP.Tư pháp, UBND xã Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV (Quang).
Địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến huyện.
THỨ TƯ (ngày 09/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ: Họp các ngành xem xét, giải quyết kiến nghị của các hộ dân xã Tân Hưng về thực hiện dự án bãi rác (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung).
Thành phần: TP.Tài nguyên & Môi trường, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Đội Trưởng Đội Quản lý công trình đô thị, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, CV (Quang).
- 09 giờ: Thông qua Phương án BT-GPMB dự án: Đường trục chính Bắc Nam (giai đoạn 3), Trung tâm Văn hóa – Thể thao, đường Đông Tây 9 (CN.TTPTQĐ chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Các Thành viên hội đồng BT-GPMB dự án (giao CN.Trung tâm Phát triển quỹ đất mời).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn cùng Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận.
Thời gian, địa điểm: cả ngày, bắt đầu 07 giờ 30 tại  Hội trường Tỉnh ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện các Phó Chủ tịch HĐND huyện: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự làm làm việc với Đoàn thẩm định kết quả kiểm tra công nhận Trường Mầm non Tân Khai B đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Trường Mầm non Tân Khai B.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp nghe Sở Khoa học – Công nghệ báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước” (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 phút, tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 10/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự Hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp An Khương.
Cùng đi: Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, Hội trường UBND xã An Khương.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1700 của Huyện ủy, thông qua báo cáo của các đơn vị được kiểm tra.
Thành phần: Các đồng chí Đoàn kiểm tra gồm: Đồng chí Đỗ Đình Lạng – PCN.Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Long – TP.Nông nghiệp & PTNT, đồng chí Nguyễn Hữu Quang – CV.Văn phòng HĐND-UBND huyện; Chuyên viên phụ trách của Phòng Nông nghiệp & PTNT.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp & PTNT tham gia  hiện trạng các hạng mục công trình hồ chứa nước trên địa bàn huyện (Chi cục Thủy lợi mời).
Thành phần: UBND các xã: An Khương, Đồng Nơ, Tân Khai, Tân Quan.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày.
- 08 giờ đến 11 giờ, tại Hồ chứa nước xã An Khương;
- 13 giờ đến 15 giờ, tại Hồ Suối Láp, xã Đồng Nơ; hồ chứa nước Bàu Úm, xã Tân Khai, hồ chứa nước Suối Lai, xã Tân Quan.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, Trụ sở BCH Quân sự huyện.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn kiểm tra việc triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đối với Đảng ủy xã An Phú.
Thành phần: Các đồng chí Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1700 của Huyện ủy gồm: Đồng chí Đỗ Đình Lạng – PCN.Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Long – TP.Nông nghiệp & PTNT, đồng chí Nguyễn Hữu Quang – CV.Văn phòng HĐND-UBND huyện; Chuyên viên phụ trách của Phòng Nông nghiệp & PTNT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Đảng ủy xã An Phú.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh tham dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại vụ việc của bà Lê Thị Ngân tại Tòa án nhân dân tỉnh.
Cùng dự: TP.Tài nguyên & Môi trường, Chánh Thanh tra huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Tòa án nhân dân tỉnh (Thành phần cùng dự tập trung tai trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ có xe đưa đi).
THỨ SÁU (ngày 11/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 08 giờ: Dự buổi làm việc của Tổ giúp việc Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy về tiến độ xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW.
- 09 giờ 30 phút: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy họp phiên thứ 12: Nghe Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo Ban Thường vụ thông qua nội dung: Công tác cán bộ, công tác đảng; thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 01 năm thí điểm công chức cấp xã làm thư ký Đảng ủy và chuyển đảng viên chi bộ cơ quan về sinh hoạt tại chi bộ ấp, sóc.
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn – Trưởng Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1700 của Huyện ủy ủy quyền đồng chí Nguyễn Văn Long - TP.Nông nghiệp & PTNT, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra đi kiểm tra việc triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đối với Đảng ủy xã Đồng Nơ.
Thành phần: Các đồng chí Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1700 của Huyện ủy gồm: Đồng chí Đỗ Đình Lạng – PCN.Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Quang – CV.Văn phòng HĐND-UBND huyện; Chuyên viên phụ trách của Phòng Nông nghiệp & PTNT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đảng ủy xã Đồng Nơ.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn – Trưởng Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1700 của Huyện ủy ủy quyền đồng chí Nguyễn Văn Long - TP.Nông nghiệp & PTNT, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra đi kiểm tra việc triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đối với Chi bộ Hội Nông dân huyện.
Thành phần: Các đồng chí Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1700 của Huyện ủy gồm: Đồng chí Đỗ Đình Lạng – PCN.Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Quang – CV.Văn phòng HĐND-UBND huyện; Chuyên viên phụ trách của Phòng Nông nghiệp & PTNT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Chi bộ Hội nông dân huyện.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Kiện

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập75
  • Hôm nay15,570
  • Tháng hiện tại165,864
  • Tổng lượt truy cập6,380,119
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây