LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 20

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 20 (từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 20
Ngày ban hành 11/05/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 11/5)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp tại UBND tỉnh thông qua chính sách để giải quyết khiếu nại của một số hộ dân trên địa bàn huyện Hớn Quản (Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Ông Hà Văn Hóa – Phó Trưởng Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với Tổ tuyên truyền vận động các hộ dân ở ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng (Giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Bà Trịnh Thanh Triều – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQVN huyện.
Thành phần: Ông Đỗ Đình Lạng – Q. Chánh Thanh tra huyện, ông Nguyễn Duy Mạnh – TP. Tư pháp, ông Điểu Toàn – TP. Dân tộc, ông Nguyễn Tấn Cường – TP. TN-MT, ông Lê Văn Phú – Trưởng Đài TT-TH huyện, ông Võ Văn Thủy – CT. UBND xã Tân Hưng, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Lê Đình Vân, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp tại UBND tỉnh xem xét khu đất quy hoạch làm sân chọi trâu tại huyện Hớn Quản (giao Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại Phòng họp C, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 13 giờ 30: Nghe Phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo tham mưu việc UBND huyện bố trí hoán đổi trụ sở Chi cục Thuế Bình Long - Hớn Quản tại huyện Hớn Quản.
Thành phần: Lãnh đạo Chi cục Thuế Bình Long - Hớn Quản, ông Nguyễn Ngọc Thế-PTP phụ trách Phòng Kinh tế-Hạ tầng, CVP HĐND-UBND huyện.
- 14 giờ: Họp trực tuyến về các đối tượng thụ hưởng Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ do dịch Covid-19 qua phần mềm ecabinet (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa - Thông tin, Bảo hiểm xã hội huyện, Bưu điện huyện, Liên đoàn lao động huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Phạm Trung, CV (Minh).
Địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền: Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH: Làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh về giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ (giao Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Hội LHPN, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động huyện.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính –KH, UBND thị trấn Tân Khai, UBND xã Thanh Bình; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ BA (ngày 12/5)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp tại UBND tỉnh tư vấn giải quyết đơn tranh chấp đất đai giữa ông Trần Văn Ton và bà Nguyễn Thị Lập, địa chỉ: ấp Sóc Răng, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản (giao Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường,   CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 34 (phiên đột xuất).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thành phần: Có Thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất: Dự họp giải quyết vướng mắc khu đất trúng đấu giá của Công ty TNHH Địa ốc Hoa Đào.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp Sở Tài nguyên & Môi trường.
THỨ TƯ (ngày 13/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến trước Kỳ họp thứ chín, Quốc hội Khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.
Cùng dự: Các Phó Ban HĐND huyện, thành phần khác theo Thư mời của UB MTTQ Việt Nam huyện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Thường trực Huyện ủy – phiên thứ 8.
Địa điểm: Tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
Nội dung:
- 07 giờ 30: UBND huyện báo cáo các nội dung:(1) Đề xuất phương án sáp nhập trường học trên địa bàn xã Tân Hưng (sau khi đi khảo sát thực tế theo Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 06/5/2020 của UBND huyện);(2) chủ trương bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 (theo Tờ trình số 05/TTr-HKH ngày 04/5/2020 của Hội Khuyến học huyện);(3) chủ trương sử dụng ngân sách huyện để triển khai xây dựng thương hiệu cho 04 sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn (theo Công văn số 549/UBND-KSX ngày 22/4/2020 của UBND huyện);(4) chủ trương điều hành ngân sách trong tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp (theo Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 21/4/2020 của UBND huyện), (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Trưởng các đơn vị: Phòng GD-ĐT, Phòng Nội vụ, Phòng TC-KH, PCVP HĐND-UBND huyện Phạm Trung.
- 08 giờ 30: Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (điều chỉnh, bổ sung theo Công văn số 1039-CV/VPTU ngày 30/4/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy)
Cùng dự: Trưởng các phòng: GD-ĐT, KT-HT, TN-MT, NN-PTNT, VH-TT, LĐ-TBXH, TC-KH.
- 10 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, công tác Đảng.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp tại UBND tỉnh tư vấn giải quyết vụ việc của ông Điểu Gien và ông Điểu Phương đại diện cho một số hộ dân ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản (giao Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Cùng dự: TP Dân tộc, Quyền Chánh Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng (tập trung tại UBND huyện lúc 13 giờ để cùng đi)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại Phòng họp C, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (14/5)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Đại hội Đảng bộ xã An Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần cùng dự: Theo Công văn số 2186-CV/HU ngày 27/4/2020 của  Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND xã An Phú.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự hội nghị liên tịch bàn về nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm 2020, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Kính mời dự: Đại diện Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện.
Thành phần: Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ; Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV(Tuyên).  
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp nghe Phòng Nội vụ báo cáo, xin ý kiến các nội dung phục vụ Đại hội thi đua yêu nước huyện Hớn Quản lần thứ III năm 2020 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Nội vụ phụ trách công tác thi đua – khen thưởng, Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 15/5)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ: Làm việc với Công an huyện về kết quả điều tra trường hợp sử dụng đất trái quy định.
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra huyện, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Lê Đình Vân, CV(Quang).
- 09 giờ: Nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo Kế hoạch đấu giá đất năm 2020.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Lê Đình Vân, CV(Quang).
- 10 giờ: Dự họp thỏa thuận hướng tuyến công trình Đường dây 500KV Krông Buk – Tây Ninh 1, đoạn qua địa bàn huyện Hớn Quản (giao Phòng KT&HT phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (giao Phòng KT-HT mời); Chủ tịch UBND các xã: Tân Hưng, Phước An, Thanh Bình, Minh Đức, Đồng Nơ, Tân Hiệp; Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV (Nghĩa).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp giao ban xây dựng cơ bản (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay15,340
  • Tháng hiện tại165,634
  • Tổng lượt truy cập6,379,889
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây