LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 21

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 21 (từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2019)

Số kí hiệu Tuần lễ 21
Ngày ban hành 20/05/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 20/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự làm việc với Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về công tác đào tạo nghề cho lao động là người dân tộc thiểu số ở nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2019 (giao Phòng LĐTB&XH chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, các Ban HĐND huyện.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: LĐTB&XH, Dân tộc, NN&PTNT; lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX huyện; Chủ tịch UBND các xã: Thanh An, An Khương, Phước An, Tân Hưng; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Minh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với một số thành viên Tổ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại Phòng họp TT.Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Thường trực Huyện ủy (phiên thứ 15/2019).
- 14 giờ: Đảng ủy Quân sự báo cáo xin chủ trương hỗ trợ kinh phí thực hiện  nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019
- 14 giờ 30 phút: Hội Nông dân huyện báo cáo xin chủ trương về kinh phí cho Hội Nông dân thực hiện các phần việc do UBND huyện quản lý (giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị báo cáo).
- 15 giờ: UBND huyện báo cáo Kế hoạch sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo Đề án số 06-ĐA/HU của Huyện ủy (Phòng Nội vụ chuẩn bị tài liệu và trực tiếp báo cáo).
Thành phần: TP.Giáo dục & Đào tạo, PTP phụ trách Phòng Nội vụ.
- 15 giờ 30 phút: Ban BVCSSKCB báo cáo xin chủ trương tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng năm 2019 cho các đồng chí đảng viên Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên.
- 16 giờ: Làm việc với Đoàn giám sát số 87 của UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp các ngành về tình hình thu nợ đọng thuế (Chi cục Thuế chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Chi cục Thuế, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Đội quản lý thị trường số 4; UBND các xã, thị trấn có doanh nghiệp nợ đọng thuế lớn gồm: Tân Hiệp, Tân Khai, An Phú, Phước An, Thanh An, Tân Hưng, Minh Tâm; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tư pháp trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bà Trần Thị Uyên Phương và ông Ho Heng Yu (Quốc tịch Trung Quốc).
Thành phần: Lãnh đạo UBND và công chức tư pháp hộ tịch xã Minh Đức.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường Phòng Tư pháp.
THỨ BA (ngày 21/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giữa năm 2019) của HĐND huyện khóa XI.
Kính mời dự: TUV, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa, đại diện lãnh đạo UB MTTQ VN huyện.
Thành phần: Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Toàn án Nhân dân huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện, Phòng Nội vụ, Công an huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Văn phòng HĐND - UBND huyện: CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long về kế hoạch chuẩn bị Hội nghị tổng kết Ban chỉ huy thống nhất huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phong Kinh tế - Hạ tầng, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, PCVP tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo dự Lễ tổng kết năm học 2018-2019 trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.
5. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham dự bàn giao ranh giới, vị trí ngoài thực địa diện tích khu đất giao cho Công ty TNHH Kiến Mỹ, Công ty TNHH Thái Việt Quang, Công ty TNHH Xản xuất – Dịch vụ - Du lịch 932 để thực hiện dự án khu dân cư Tân Khai (Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh mời).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND thị trấn Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại Khu dân cư Tân Khai, trị trấn Tân Khai.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị sơ kết triển khai Đề án 896 và Tổng kết công tác thu thập thông tin dân cư tỉnh (CT.UBND tỉnh chủ trì, Công an tỉnh chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh tổng kết công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn huyện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Điện lực Hớn Quản chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Điện lực Hớn Quản; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Tài chính và Kế hoạch; Đài Truyền thanh và Truyền hình; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; ông: Huỳnh Đức Trung – CV. phòng KTHT; Văn phòng HĐND-UBND: LĐVP, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 22/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới, nội dung:
- Họp xét, bỏ phiếu công nhận thị xã Bình Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.
- Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới 5 tháng đầu năm đối với 13 xã về đích năm 2019 (những khó khăn và thuận lợi).
- Đẩy mạnh, triển khai thực hiện làm đường giao thông nông thôn đã được UBND tỉnh ban hành tại Công văn số 1257/UBND-KT ngày 13/5/2019.
- Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2018.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Chủ tịch UBND các xã: Đồng Nơ, Tân Hiệp (giao Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự tổng kết công tác PCTT & TKCN năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng:
- 08 giờ: Dự họp mặt nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Khách sạn Bom Bo.
- 09 giờ: Dự họp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án xây dựng đường trục chính từ Quốc lộ 13 vào Khu công nghiệp Tân Khai II.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (số 727, QL 14, lầu 3, Trung tâm Hành chính công).


CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Thường trực Huyện ủy, nội dung: UBND huyện báo cáo:
- 14 giờ: Giải quyết vụ việc liên quan đến ông Bao Công Khai (Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Giang - TCD).
- 14 giờ 30 phút: Đề án xã hội hóa thu gom, vận chuyển rác thải (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh; Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên & Môi trường; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Nghĩa).
- 15 giờ:
* Tiến độ giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các Đảng ủy xã, thị trấn tại Hội nghị giao ban quý I/2019 theo Công văn số 1601-CV/HU ngày 01/4/2019 (các phòng ban chuyên môn cùng dự chuẩn bị tài liệu và trực tiếp báo cáo theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 634/UBND-KSX ngày 22/4/2019 của UBND huyện).
* Kết quả kiểm điểm việc không hoàn thành mục tiêu Kế hoạch làm đường bê tông xi măng tại xã Tân Hiệp (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh; các ngành có liên quan (có thư mời riêng).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin dự Khai trương trực tuyến trục liên thông văn bản tỉnh Bình Phước (PCT.UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì).
Thành phần: Có thư mời riêng (theo yêu cầu của Sở Thông tin – Truyền thông).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
THỨ NĂM (ngày 23/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 08 giờ: Chủ trì họp thông qua dự thảo Kế hoạch Tổ chức cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật viết về quê hương Hớn Quản và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày đổi tên huyện Bình Long thành huyện Hớn Quản (01/11/2009 - 01/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì (Phòng Văn hóa – TT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện; Ban Dân Vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Văn hóa – TT, Dân tộc, Tài chính – KH, Nội vụ; lãnh đạo: Đài TT-TH, Trung tâm VH-TT, Hội LHPN, Hội Nông Dân, Hội Cựu chiến binh, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động huyện, Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Lê Đình Vân, CV(Minh).
- 09 giờ: Đánh giá  nguyên nhân của các chỉ số cải cách hành chính đạt điểm thấp năm 2018, đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục trong những tháng còn lại năm 2019; xem xét nguyên nhân của tình trạng hồ sơ trễ hẹn và thống nhất nội dung giải trình gửi UBND tỉnh phục vụ buổi gặp gỡ, đối thoại giữa Tỉnh ủy với tri năm 2019 về tình hình hồ sơ trễ hẹn cấp huyện.
Kính mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh.
Thành phần: Lãnh đạo: Chi Cục thuế, Chi Nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hớn Quản; lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện (trừ Phòng Y tế, Phòng Dân tộc), Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, Tổ trưởng Bộ phận Một cửa, CV(Tuyên).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Bình Phước triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì, Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).       
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hớn Quản lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 24/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Đại hội Đại biểu MTTQVN huyện lần thứ III, Nhiệm kỳ 2019-2024.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với ông Tô Văn Phùng về giải quyết đơn khiếu nại (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung, mời ông Phùng và cử Chuyên viên ghi biên bản buổi làm việc).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Giang – TCD).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin dự Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Bình Phước lần thứ I năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Khách sạn Bom Bo.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 25/5)
Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị Văn phòng khu vực miền Đông Nam bộ (Văn phòng Bộ tư lệnh Quân khu 7 mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.


Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)
 

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay1,855
  • Tháng hiện tại181,260
  • Tổng lượt truy cập6,395,515
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây