LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 21

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 21 (từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 21
Ngày ban hành 19/05/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 18/5)
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 08 giờ: Hội ý.
Thành phần: LĐVP, CV các khối.

  • 09 giờ: Họp các ngành thông qua tham mưu các chỉ tiêu bổ sung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (các ngành chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Chi cục Thống kê, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Nông nghiệp & PNT; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Thường trực Huyện ủy:
- 14 giờ 30: Nghe UBND huyện xin ý kiến các nội dung tổ chức Đại hội thi đua yêu nước huyện Hớn Quản lần thứ III năm 2020 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ phụ trách công tác thi đua – khen thưởng, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
- 15 giờ: Họp Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII.
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp thông qua kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (giao Phòng VH – TT chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Liên đoàn lao động huyện, Huyện đoàn.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: VH–TT, KT–HT, TC–KH, LĐTB&XH, GD&ĐT, Nội vụ, NN&PTNT, Tư pháp, Y tế, TN-MT; lãnh đạo các đơn vị: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai  huyện, Bưu điện huyện, Đài TT-TH, Trung tâm VH–TT, Trường THPT Trần Phú, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Chi cục Thuế khu vực Bình Long-Hớn Quản, Kho bạc huyện; lãnh đạo UBND và công chức phụ trách Một cửa các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Chánh Văn phòng, Bộ phận Một cửa huyện, CV (Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ BA (ngày 19/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Cùng Đoàn Thanh tra Quốc phòng/Bộ CHQS tỉnh Bình Phước họp giải quyết các hộ gia đình, tổ chức xây dựng nhà ở, công trình trái phép trên đất Quốc phòng tại Sân bay tecnich ấp Quản Lợi B, ấp Sóc Trào A, xã Tân Lợi (giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị tài liệu, các hồ sơ có liên quan).
Thành phần: Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng; Đội Thanh tra Xây dựng số 03; Chủ tịch, Công chức Địa chính – Xây dựng UBND xã Tân Lợi; CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại UBND xã Tân Lợi.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị trực tiếp Lễ Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020  (theo Kế hoạch số 156-KH/HU ngày 13/5/2020 của Huyện ủy)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ: Làm việc với Công an huyện về kiểm kết quả điều tra trường hợp sử dụng đất trái quy định.
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra huyện, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Lê Đình Vân, CV(Quang).
- 15 giờ 30: Đối thoại với ông Lê Bá Ngữ, địa chỉ xã Thanh An, huyện Hớn Quản về kết quả giải quyết đơn khiếu nại (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung, cử công chức ghi biên bản và mời ông Lê Bá Ngữ).
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất; Ông Lê Bá Ngữ; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Lê Đình Vân, CV(Giang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Thường trực Ban chỉ đạo 35 huyện (theo Công văn số 2139-CV/HU ngày 13/5/2020 của Huyện ủy) đánh giá tình hình hoạt động 05 tháng đầu năm của Tổ 824 huyện, BCĐ 35 huyện và Trang Facebook Huyện ủy; phương án sáp nhập 02 Trang Facebook Khát vọng Hớn Quản và Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện để thành lập Fanpage chung của huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
THỨ TƯ (ngày 20/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 08 giờ: Nghe Chi cục Thuế báo cáo kịch bản thu ngân sách trong tình hình dịch Covid-19 (Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo: Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kho bạc nhà nước huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
- 09 giờ 00: Họp giao ban xây dựng cơ bản (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch: Dự Hội nghị tập huấn về công tác lập quy hoạch thời kỳ 2021–2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Thời gian, địa điểm: Từ 08 giờ - 16 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII (theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (21/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị giao ban trực tuyến với Đảng ủy các xã, thị trấn (theo Công văn số 2125-CV/HU ngày 27/4/2020 và Công văn số 2137-CV/HU ngày 12/5/2020 của Huyện ủy).
Nội dung:
(1) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020.
(2) Kết quả đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2025.
(3) Giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị (các ngành chuẩn bị nội dung trả lời)
Thành phần:
- Tại điểm cầu huyện – phòng họp UBND huyện: Thường trực Huyện ủy (chủ trì Hội nghị); đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an, Quân sự huyện, Nội vụ, TC-KH, KT-HT, NN-PTNT, TN-MT, LĐ-TBXH, GD-ĐT, Dân tộc, VH-TT, Ban QLDA ĐTXD, Trung tâm DVNN, Phòng Y tế.
- Tại điểm cầu các xã, thị trấn: Thành phần theo Lịch làm việc tuần 21 của Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, đại biểu tập trung trước 15 phút để ổn định tổ chức.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ: Nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo Kế hoạch đấu giá đất năm 2020.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Lê Đình Vân, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
  • 15 giờ cùng Bí thư Huyện ủy đi kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; khảo sát một số tuyến đường trên địa bàn huyện.
Cùng đi: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, TC-KH, KT-HT, Ban QLDA ĐTXD huyện.
Địa điểm: 15 giờ đoàn tập trung tại Trụ sở Huyện ủy để cùng đi.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 22/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ dân sự.
Cùng dự: Chỉ huy trưởng/Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện; lãnh đạo các Phòng: Lao động TBXH, Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa thông tin, Kinh tế - Hạ tầng .
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường A/Bộ CHQS tỉnh Bình Phước.
2. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn dự Hội nghị giao ban HĐND tỉnh lần thứ tám, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cùng dự: Các Phó Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND huyện Đồng Phú (thành phần cùng đi tập trung tại khuôn viên UBND huyện Hớn Quản lúc 06 giờ 00 phút).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp thỏa thuận hướng tuyến công trình Đường dây 500KV Krông Buk – Tây Ninh 1, đoạn qua địa bàn huyện Hớn Quản (giao Phòng KT&HT phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (giao Phòng KT-HT mời); Chủ tịch UBND các xã: Tân Hưng, Phước An, Thanh Bình, Minh Đức, Đồng Nơ, Tân Hiệp; Văn phòng HĐND – UBND huyện: PCVP Lê Đình Vân, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay1,872
  • Tháng hiện tại181,277
  • Tổng lượt truy cập6,395,532
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây