LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 21

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 21 (từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 21
Ngày ban hành 24/05/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 24/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến nghe UBBC báo cáo nhanh kết quả bầu cử; UBND huyện báo cáo tình hình phòng, chống dịch và hội ý công việc trong tuần.
Thành phần: theo lịch Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 25/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ tiếp công dân định kỳ .
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trụ sở tiếp công dân huyện
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc tại trụ sở
THỨ TƯ (ngày 26/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp Thường trực Huyện ủy.
- 8 giờ: BTC Huyện ủy báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- 9 giờ: UBND huyện báo cáo xin chủ trương về phân bổ ngân sách.
Thành phần: Theo lịch Huyện ủy. Chánh VPHĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc với Viễn thông Bình Phước về phối hợp triển khai ứng dụng CNTT năm 2021
Thành phần: Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc huyện, LĐVP HĐND – UBND, CV Luân.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp UBND huyện
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất: 45 lô đất ở tại khu X,  35 lô đất ở tại khu Y thuộc TTHC huyện.
Thành phần: Lãnh đạo phòng  KTHT, TNMT, TCKH, Tư pháp, Chi cục Thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản, Ban QLDAĐTXD huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai,Thị trấn Tân Khai. VPHĐND – UBND huyện, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến dự sinh hoạt chi bộ Văn phòng  tháng 5/2021.
Thành phần: Đảng viên chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (ngày 27/5):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến dự họp UBND huyện thông qua phương án quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể khu đất 03ha giáp Trung tâm hành chính huyện, khu dân cư Tân Khai.
Kính mời dự: Đồng chí Bí thư Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo phòng  KTHT, TNMT, TCKH, Ban QLDAĐTXD huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, Thị trấn Tân Khai; Đơn vị tư vấn (giao phòng KTHT mời); VPHĐND – UBND huyện, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp trực tuyến
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hạ dự Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 01 ngày (bắt đầu lúc 08 giờ 30) tại phòng họp G, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến đối thoại với ông Phạm Văn Luận và ông Hoàng Văn Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường từ Quốc lộ 13 vào Khu công nghiệp Tân Khai II.
Thành phần: Lãnh đạo phòng  KTHT, TNMT, Ban QLDAĐTXD huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, Thị trấn Tân Khai; ông Trần Quốc Thảo (CV Phòng TNMT), ông Phạm Văn Luận và ông Hoàng Văn Sơn (giao Trung tâm PTQĐ huyện mời) VPHĐND – UBND huyện, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự họp báo cáo diện tích các dự án, công trình dự kiến điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp giai đoạn 2020 -2030 trên địa bàn tỉnh (giao Phòng Nông nghiệp & PTNT, TNMT chuẩn bị báo cáo).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng: Nông nghiệp & PTNT, TNMT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp A, Sở Nông nghiệp & PTNT.
THỨ SÁU (ngày 28/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình tại kỳ họp thứ nhất (giữa năm 2021) của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 8 giờ: Nghe các đơn vị báo cáo lựa chọn mô hình giảm nghèo theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1503/UBND-KVX ngày 11/5/2021.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND xã Tân Hưng; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Minh).
-  9 giờ: Thông qua phương án thiết kế công trình: Xây dựng Trường THCS Tân Khai; Tổng mặt bằng Trường Mầm non Thanh Bình  (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Giáo dục – Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND thị trấn Tân Khai, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Khai; UBND xã Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Bình;  Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Địa điểm: tại phòng họp UBND huyện
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc tại trụ sở

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.

                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay1,792
  • Tháng hiện tại142,277
  • Tổng lượt truy cập6,356,532
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây