LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 22

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 22 (từ ngày 30/5/2021 đến ngày 04/6/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 22
Ngày ban hành 31/05/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dungCHỦ NHẬT (ngày 30/5)
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị trực tuyến Tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh cho các Tổ Covid-19 tại cộng đồng.
Thành phần: có thư mời riêng
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại Hội trường UBND huyện.
THỨ HAI (ngày 31/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến
- 7 giờ: Cùng Thường trực Huyện ủy hội ý đầu tuần.
Thành phần: Theo lịch Huyện uỷ; Lãnh đạo VP HĐND - UBND huyện.
Địa điểm: Nhà khách Huyện uỷ
- 9 giờ: Họp trực tuyến với các xã, thị trấn về công tác phòng, chống Covid-19 (BCĐ phòng, chống Covid-19 cấp huyện, cấp xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Theo lịch Huyện uỷ; Thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 huyện.
Địa điểm: phòng họp Ban Chấp hành – Huyện ủy
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc với các đơn vị về QH đất lâm nghiệp. (phòng NN và PTNT, phòng TN-MT chuẩn bị nội dung)
 Thành phần: lãnh đạo: phòng NN và PTNT, phòng TN-MT, phòng TC-KH, phòng KT-HT, Ban QLDAĐTXD huyện; Lãnh đạo và Công chức địa chính UBND xã Tân Hiệp, Đồng Nơ, Minh Đức, Minh Tâm, An Phú; LĐVP HĐND – UBND huyện, CV Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp trực tuyến từ tỉnh đến huyện xem xét tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, trong đó:
(1) Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung, báo cáo tiến độ thực hiện toàn tỉnh, nguyên nhân chậm trễ, khó khăn, vướng mắc, giải pháp khắc phục;
(2) Ban QLDA ĐTXD tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị nội dung, báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện các công trình, nguyên nhân chậm trễ, khó khăn, vướng mắc, giải pháp khắc phục; (giao Ban QLDA ĐTXD huyện phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nộ dung báo cáo)
Thành phần: lãnh đạo phòng TC-KH, KT-HT, TN-MT, NN&PTNT, Ban QLDA ĐTXD huyện, Trung tâm PTQĐ; Chánh VP HĐND – UBND huyện, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại phòng họp trực tuyến
 2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 01/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Họp UBND tỉnh trực tuyến thông qua các nội dung còn lại trình tại kỳ họp thứ nhất (giữa năm 2021) của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Thành phần: các Ban HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Ban CHQS huyện, Chi cục Thuế, Chi Cục Thống kê, Ban QLDA ĐTXD huyện; Chánh VP HĐND – UBND huyện; CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Bí thư Huyện uỷ tiếp dân định kỳ
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trụ sở tiếp công dân huyện
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến dự phiên đối thoại, công khai chứng cứ (vụ ông Trần Ngọc Vĩnh).
Cùng dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm PTQĐ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Tòa án nhân dân tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh Họp Thường trực Huyện ủy.
Nội dung:
- 14 giờ: BTC Huyện ủy báo cáo kết quả bầu cử và công tác cán bộ.
- 15 giờ: UBND huyện báo cáo xin chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch khu đô thị Tân Khai và giải quyết kiến nghị của người dân trên địa bàn huyện.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến, Trưởng phòng KT-HT; Phó Trưởng phòng phụ trách phòng TN-MT, Giám đốc TTPTQĐ, Chánh VPHĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở
3.Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: chủ trì họp triển khai phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.
Thành phần: Lãnh đạo Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự, Phòng Văn hóa  - Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Y tế, Phòng GD&ĐT, Điện lực huyện, Huyện đoàn, Đội QLTT số 4, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn: Tân Khai, Tân Hưng; đại diện Ban Giám hiệu: Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Trường THPT Trần Phú, Trường THCS Tân Khai, Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ phòng họp UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 02/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung:
- 8 giờ: BTC Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ.
- 9 giờ: UBKT Huyện ủy báo cáo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy.
- 10 giờ: Đoàn Giám sát 381, 379 của Huyện ủy báo cáo kết quả giám sát đối với Chi bộ BTC Huyện ủy, Chi bô Phòng NN&PTNT; Chi bộ phòng Kinh tế - Hạ tầng và Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 giai đoạn 2013-2020
Thành phần: có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Phòng họp trực tuyến/ Ban CHQS huyện Hớn Quản.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc tại trụ sở
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp trực tuyến Tổ công tác thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước. (giao phòng TC-KH chuẩn bị nội dung)
Thành phần: lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Thanh tra huyện,  Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT; Tài nguyên và Môi trường; Văn hoá Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội; Chi Cục Thuế; Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ phòng họp trực tuyến
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc trực tuyến với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi
Thành phần: lãnh đạo Công an huyện, Trung tâm Y tế, Phòng GD&ĐT, Huyện đoàn; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn: Tân Khai, Tân Hưng; đại diện Ban Giám hiệu: Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Trường THPT Trần Phú, Trường THCS Tân Khai, Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ phòng họp trực tuyến Huyện uỷ.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc tại trụ sở
THỨ NĂM (ngày 03/6):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hạ đi kiểm tra, khảo sát hiện trạng các trường dự kiến xây dựng chuẩn quốc gia năm 2021 (Mầm non Tân Lợi, THCS Tân Hưng, Mầm non Tân Hiệp, THCS Đồng Nơ).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Lãnh đạo UBND các xã liên quan.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tập trung tại UBND huyện để cùng đi. (cả ngày, giao Phòng GD – ĐT sắp xếp thời gian cụ thể, thông báo UBND xã, các trường)
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc với UBND xã An Phú về giải quyết kiến nghị của ông Lê Văn Út đề nghị mua lại đất.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, ông Lê Văn Út (giao UBND xã An Phú mời) CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại UBND xã An Phú.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: đối thoại với ông Tô Văn Phùng về kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, UBND xã Tân Hiệp; ông Tô Văn Phùng (giao Phòng Tài nguyên & Môi trường mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
THỨ SÁU (ngày 04/6)
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến
- 8 giờ: họp Hội đồng BT-GPMB dự án mương thoát nước ngoài hàng rào Khu công nghiệp Việt Kiều (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các Thành viên Hội đồng BT-GPMB huyện theo Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 23/4/2021, gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (giao TTPTQĐ thông báo); Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Lãnh đạo UBND xã Thanh Bình, CV(Quang).
- 10 giờ: Làm việc theo chương trình riêng.
Thành phần: Có thư mời.
- 14 giờ: Nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo tiến độ thực hiện BT.GPMB các dự án trên địa bàn huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Địa điểm: tại phòng họp UBND huyện

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.

                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay5,577
  • Tháng hiện tại146,062
  • Tổng lượt truy cập6,360,317
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây