LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 26

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 26 (từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 26
Ngày ban hành 22/06/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 22/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ: Họp hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện năm 2020.
Thành phần: Ông Lê Văn Anh - Trưởng Phòng Nội vụ, ông Đồng Văn Kiên – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, ông Đào Thanh Lam – Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện, bà Đặng Thị Nhuận – Chuyên viên Phòng Nội vụ.

  • 09 giờ: Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức được tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển.
Thành phần: ông Lê Văn Anh – Trưởng Phòng Nội vụ, ông Võ Ngọc Khánh – Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, bà Lê Thị Mỹ Linh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, bà Đặng Thị Nhuận – Chuyên viên Phòng Nội vụ, ông Bùi Ngọc Thắng – viên chức ngành giáo dục, bà Hoàng Thị Hồng Nhị - viên chức ngành giáo dục.
  • 10 giờ: Họp xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tại Đại hội thi đua yêu nước huyện Hớn Quản lần thứ III, năm 2020.
Thành phần: Thành viên Hội đồng Thi đua – khen thưởng huyện (giao Phòng Nội vụ mời).
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT dự họp bàn thống nhất hướng đề xuất hỗ trợ nông dân có tiêu chết trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh (giao Phòng NN&PTNT chuẩn bị số liệu).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp A Sở Nông nghiệp & PTNT.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp Thường trực Huyện ủy: BTC Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác chuẩn bị Đại hội theo Công văn số 2120-CV/HU.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp các ngành tư vấn giải quyết đơn kiến nghị của bà Hoàng Thị Thinh; vụ tranh chấp đất đai giữa ông Dương Bá Tuân với các hộ dân ấp 1, xã An Khương.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng KT-HT, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, UBND thị trấn Tân Khai, UBND xã An Khương, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ BA (ngày 23/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự công bố kết quả rà soát của các hộ dân ấp Sóc Ruộng theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Dân tộc, UBND xã Tân Hưng và các hộ dân có liên quan (giao UBND xã Tân Hưng mời), CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở UBND xã Tân Hưng.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung: UBND huyện báo cáo xin chủ trương điều chỉnh kế hoạch sáp nhập các trường học trên địa bàn huyện năm 2020 (Trưởng phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo) và hỗ trợ tăng thêm cho giáo viên hợp đồng bậc Tiểu học và THCS tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện do chưa được hưởng phụ cấp ưu đãi 244 (Trưởng phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Thành phần: TP Nội vụ, TP GD&ĐT, Chánh VP HĐND – UBND huyện. 
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tiếp công dân định kỳ (do UBND huyện chủ trì).
 Thành phần: Lãnh đạo: CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
- Lãnh đạo Công an huyện: Dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Công an về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCA-X11 – xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ an ninh, trật tự trong tình hình mới.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ tại Hội trường B, Công an tỉnh.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị thảo luận, góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ.
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng TN&MT, phòng NN&PTNT.
Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
THỨ TƯ (ngày 24/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào dự thảo Văn kiện, Phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự công bố Quyết định kiểm tra công tác thanh niên và quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 của Đoàn kiểm tra 1197 tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, TC-KH, GD&ĐT, Tư pháp, Văn hóa – TT, LĐTB&XH, Dân tộc; Lãnh đạo các đơn vị: Huyện đoàn, Công an huyện, Hội Cựu TNXP, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đài TT-TH huyện; UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện giao:
- Lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Kinh tế - HT, Tài nguyện &MT dự Tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV (đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường xã Đồng Nơ.
- Chánh VP HĐND – UBND huyện: Dự họp giữa các cơ quan tố tụng với các phòng ban của huyện về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xét xử, thi hành án.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp Toà án nhân dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp tại UBND tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 14 giờ: Họp nghe báo cáo tình hình cơ sở vật chất trường học chuẩn bị cho năm học 2020-2021 (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng phòng GD&ĐT, Tài chính – KH, Kinh tế - HT, Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh Văn phòng Phạm Trung, CV (Minh).
  • 15 giờ: Họp triển khai việc phân bổ nguồn vốn thực hiện hỗ trợ giảm 49 hộ  đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện năm 2020 (Phòng LĐTB&XH chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Chủ tịch UBMTTQVN huyện.
Thành phần: Trưởng phòng LĐTB&XH, Tài chính – KH, Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh Văn phòng Phạm Trung, CV (Minh).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ NĂM (25/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT mời.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng  họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Thường trực Huyện ủy
Nội dung: UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2020; kết quả thực hiện các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất; một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020 (Phòng TC-KH, Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ
Thành phần Trưởng các đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Văn hóa – Thông tin, phòng NN&PTNT, Phòng GD&ĐT, Phòng Lao động – TB&XH, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Hội ý.
Thành phần: LĐVP, CV các khối.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 26/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ: Nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo tình hình thực hiện công tác Bồi thường GPMB các công trình trên địa bàn huyện (TT.PTQĐ chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Các Thành viên Hội đồng BT-GPMB huyện (giao Trung tâm PTQĐ mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
- 10 giờ: Họp các ngành về xúc tiến xây dựng chợ xã Đồng Nơ theo hình thức xã hội hóa.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - KH, Chủ tịch UBND xã Đồng Nơ, Công ty Cổ phần thương mai xây dựng Gia Long (giao UBND xã Đồng Nơ mời), Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV Quang.
Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Lễ đón nhận Bằng công nhận Trường Tiểu học Tân Khai B đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và chuẩn quốc gia mức độ 1.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Khuôn viên Trường TH Tân Khai B (khu phố 7, thị trấn Tân Khai).
3. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Thanh tra huyện đối thoại với ông Trần Ngọc Vĩnh về kết quả giải quyết các khiếu nại liên quan đến công tác BT-GPMB dự án đường Đông Tây 9, Trung tâm Văn hoá (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung, mời ông Vĩnh và cử chuyên viên ghi biên bản đối thoại).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban QLDA ĐTXD huyện, UBND thị trấn Tân Khai, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi công tác cơ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 27/6)
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp mặt nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Công ty Long Hải Nhật Trường (ấp Tằng Hách, xã An Phú).

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay5,814
  • Tháng hiện tại146,299
  • Tổng lượt truy cập6,360,554
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây