LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 29

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 29 (từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 29
Ngày ban hành 20/07/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ BẢY (ngày 11/7)
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy tổng duyệt nội dung chương trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Q. TP VH-TT, TP Nội vụ, CVP HĐND-UBND huyện, Đài TT-TH huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ HAI (ngày 13/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp Ban Thường vụ Huyện ủy:
 - 08 giờ: Nghe Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 3235, 3236, 3227-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy kết quả giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên.
- 10 giờ: Làm việc với Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký của các Tổ đại biểu dự Đại hội.
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 08 giờ: Dự Hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Thành phần: Theo Lịch làm việc Tuần 29 của Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
- 08 giờ 30: Họp các ngành để thống nhất việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện trên môi trường điện tử mức độ 3, mức độ 4.
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Phòng TN&MT, Phòng KT-HT, Văn phòng ĐKĐĐ huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Luân), Bộ phận Một cửa huyện: Phong, Chi.
Thời gian, địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.  
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ đi kiểm tra công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần: CVP Huyện ủy; Trưởng các đơn vị: Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT, Đài TT-TH huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, Phó CVP, CV(Tứ, Nghĩa), Hà (Tạp vụ).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Trụ sở UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy họp mặt với các chức sắc, chức việc, tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, TP Nội vụ, TP Dân tộc.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
THỨ BA (ngày 14/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ, Bia tưởng niệm Tượng đài Chiến thắng Tàu Ô, Đình Thần Tân Khai nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hớn Quản lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 09/7/2020 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 45, tại Nghĩa trang Liệt sỹ, Tượng đài Chiến thắng Tàu Ô, Đình Thần Tân Khai (thị trấn Tân Khai).
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ họp thông qua dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025, định hướng giai đoạn 2030 (Phòng Dân tộc chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng: Dân tộc, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa – Thông tin, Y tế, GD&ĐT; Chi cục Thống kê; UBND các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Phạm Trung, CV(Minh).
Địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 15/7)
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hớn Quản lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần đại biểu: Theo Quyết định số 3253-QĐ/HU ngày 15/6/2020 và Thông báo số 1754-TB/HU ngày 08/7/2020 của Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện ủy quyền lãnh đạo Ngân hàng CSXH huyện dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ NĂM (16/7)
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hớn Quản lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần đại biểu: Theo Quyết định số 3253-QĐ/HU ngày 15/6/2020 và Thông báo số 1754-TB/HU ngày 08/7/2020 của Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 17/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự công bố kết luận của Đoàn kiểm tra 1197 tỉnh Bình Phước về công tác thanh niên và quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, TC-KH, GD& ĐT, Tư pháp, Văn hóa – TT, LĐTB&XH, Dân tộc; Lãnh đạo các đơn vị: Huyện đoàn, Công an huyện, Hội Cựu TNXP, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đài TT-TH huyện; UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay2,279
  • Tháng hiện tại181,684
  • Tổng lượt truy cập6,395,939
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây