LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 30

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 30 (từ ngày 23/7 đến ngày 27/7/2018)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 30
Ngày ban hành 23/07/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 23/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo:
- 09 giờ: Phương án đấu giá QSD đất.
Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Chi cục Thuế, Thanh tra huyện, CN.Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND xã Tân Quan, ông Trần Quốc Thảo – CV.Phòng Tài nguyên & Môi trường, CV (Quang).
- 10 giờ: Một số vướng mắc trong thực hiện chính sách để lại tỷ lệ % không thu hồi của người dân để thực hiện dự án đường từ Quốc lộ 13 vào khu Công nghiệp Tân Khai II.
Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND xã Tân Khai, ông Trần Quốc Thảo – CV.Phòng TN-MT, CV (Quang).
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến huyện.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Nghe Văn phòng HĐND-UBND huyện báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm HĐND huyện.
Thành phần: Các Phó ban HĐND huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, PCVP tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn đi thăm và tặng quà người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7) tại xã Tân Hưng và Tân Quan theo Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Bình Phước.
Cùng đi: Lãnh đạo phòng LĐTB&XH.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tập trung tại trụ sở Huyện ủy để cùng đi với Đoàn của tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp thông qua phương án thiết kế công trình Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn đi thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7) tại xã Thanh An.
Thành phần: Đại diện UB.MTTQVN huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng LĐTB&XH, Đài Truyền thanh – Truyền hình.
Thời gian, địa điển: 13 giờ, tập trung tại trụ sở UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu đầu tư dự án trên địa bàn huyện.
Thành phần: TP.Kinh tế - Hạ tầng, CV.Quang.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
THỨ BA (ngày 24/7)
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Dự kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 25/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài họp Thường trực Huyện ủy.
- 08 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ.
- 08 giờ 30 phút: Xem xét, điều chỉnh, bổ sung nội dung dự thảo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Hớn Quản sau khi trình thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng dự: TP.Nội vụ, TP.Tài chính – Kế hoạch, CVP.HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.

  • 10 giờ: Cùng Thường trực Huyện ủy đi thăm các gia đình chính sách tại xã Tân Lợi.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng đoàn của UBND tỉnh dự hội nghị phòng, chống thiên tai khu vực miền Nam và giải pháp kỹ thuật phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh làm trưởng đoàn).
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT.
Thời gian, địa điểm: Đến hết ngày 26/7/2018, tại Khách sạn Fotunneland, số 141 đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch dự Hội nghị khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và tập huấn cơ chế đầu tư xây dựng nông thôn mới (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư làm trường đoàn của tỉnh).
Địa điểm: Tại khách sạn Mường Thanh Luxury, lô E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
- 14 giờ: Họp đánh giá, xếp loại các chức danh lãnh đạo quản lý ngành giáo dục và đào tạo (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn; lãnh đạo Phòng Nội vụ; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, PCVP.Lê Đình Vân.
- 14 giờ 30: Họp xét khen thưởng trong tổng kết năm học 2017-2018 cho các tập thể và nhân đề nghị khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo; các Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (giao Phòng Nội vụ mời).
- 15 giờ: Làm việc với lãnh đạo Điện lực Hớn Quản về vướng mắc trong việc giao đất cho Công ty Điện lực Bình Phước để xây dựng Trung tâm dịch vụ khách hàng.
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 26/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018).
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 15 phút, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (phiên thứ 16/2018).
- Thông qua công tác cán bộ (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
- Điều chỉnh, bổ sung nội dung dự thảo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Hớn Quản sau khi trình thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
- Thông qua dự thảo: (1) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; (2) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XII về tăng cường công tác dân số trong tình hình mới (UBND huyện chuẩn bị nội dung).
- Thông qua các quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng (UBKT Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND Vũ Long Sơn làm việc với Đoàn khảo sát của tỉnh đánh giá nhanh về hiện trạng và nhu cầu hoàn thành việc xây dựng giao thông nông thôn đến năm 2020 (Phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần:
- Đoàn của tỉnh: Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp & PTNT, Văn phòng điều phối tỉnh.
- Cấp huyện: Lãnh đạo các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp & PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường tham gia đoàn khảo sát khu vực thăm dò khoáng sản cát xây dựng (Sở Tài nguyên & Môi trường mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tập trung tại UBND xã Tân Hiệp.
- Lãnh đạo Phòng nội vụ dự Hội nghị giao ban công tác nội vụ 6 tháng đầu năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Sở Nội vụ.
  • Lãnh đạo Công an huyện chủ trì Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư.
Thành phần: Thành viên BCĐ 896 huyện gồm lãnh đạo: Ban chỉ huy quân sự huyện, Phòng tư pháp, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên – Môi trường, phòng Y tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện; các thành viên Văn phòng BCĐ 896 huyện; lãnh đạo UBND các xã.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường Công an huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo:
- 14 giờ: Giải quyết vướng mắc trong bồi thường về nhà và công trình xây dựng đối với các trường hợp bị lập Biên bản vi phạm hành chính dự án xây dựng đường trục chính Bắc – Nam (giai đoạn 3), TTVH, đường Đông Tây 9.
Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND xã Tân Khai, ông Trần Quốc Thảo – CV.Phòng TN-MT, ông Trương Đắc Tạo – CC xã Tân Khai; Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV (Quang).
- 15 giờ: Giải quyết kiến nghị của DNTN Thiên Lộc Thương bị thu hồi đất thực hiện dự án khu TTHC huyện.
Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND xã Tân Khai, ông Trần Quốc Thảo – CV.Phòng TN-MT; Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV (Quang).
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND Vũ Long Sơn dự và trao tặng quà cho các chiến sĩ tình nguyện Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức – TP. HCM.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại UBND xã Phước An.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018).
Thời gian, địa điểm: 19 giờ, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.
THỨ SÁU (ngày 27/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ và dâng hương tưởng niệm anh linh các liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018).
Thời gian, địa điểm: 06 giờ, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Phước.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự Lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết nhân nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2018.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Hoài Trung dự kỳ họp thứ 7, HĐND xã Thanh Bình.
Cùng dự: Phó ban Pháp chế HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã Thanh Bình.
4. Phó Chủ tịch UBND Vũ Long Sơn dự Lễ Truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”, tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình Liệt sĩ.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Hội trường tỉnh.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Lưu Văn Thanh dự kỳ họp thứ 7, HĐND xã Tân Quan.
Cùng dự: Các Phó ban: Kinh tế - xã hội, Dân tộc HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã Tân Quan.
6. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng đoàn của UBND tỉnh dự Hội nghị triển khai chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và tập huấn cơ chế đầu tư xây dựng nông thôn mới (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đao Sở Kế hoạch & Đầu tư làm trưởng đoàn của tỉnh).
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch.
Địa điểm: Tại Khách sạn Mường Thanh Luxury, Lô E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Làm việc tại trụ sở

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)
  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Kiện

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Hôm nay2,261
  • Tháng hiện tại181,666
  • Tổng lượt truy cập6,395,921
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây