LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 30

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 30 (từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 30
Ngày ban hành 20/07/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 20/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch.
Thành phần: Trưởng phòng, Phó TP TC-KH, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp Trực tuyến UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp thành viên UBND huyện thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp Trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ báo cáo UBND tỉnh tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Cùng dự: Trưởng các đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Ban QLDA ĐTXD huyện, Kho bạc NN huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ BA (ngày 21/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị Quân chính 06 tháng đầu năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường BCH Quân sự huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 13 giờ 30: Thăm Trung tâm điều hành của tỉnh.
Địa điểm: Tại Tầng trệt, UBND tỉnh.

  • 14 giờ 30: Họp thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị; giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển điều chỉnh năm 2020 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021.
Địa điểm: Tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc với Tổ công tác của UBND tỉnh theo Kế hoạch số 143/KH-TCT ngày 29/5/2020 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Bình Phước năm 2019 (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ.
Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện; Chuyên viên Thanh tra huyện phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng; Văn phòng HĐND – UBND huyện: LĐVP, CV(Quang). 
THỨ TƯ (ngày 22/7)
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
  • 08 giờ: Họp thành viên UBND huyện nghe Phòng TC-KH báo cáo điều chỉnh dự toán NSNN 06 tháng cuối năm 2020 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, CV(Quang).
- 10 giờ: Nghe Phòng Nội vụ báo cáo một số vấn đề liên quan đến công tác nhân sự (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Trưởng Phòng Nội vụ, TP Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch sáp nhập các đơn vị sự nghiệp giáo dục và Đào tạo năm 2020 trên địa bàn huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức Huyện uỷ.
Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Bảo hiểm Xã hội huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện; Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ tham mưu công tác giáo dục; Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Khai mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Phước lần thứ XII, năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
THỨ NĂM (23/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự trao Nhà tình thương tại ấp 3 và ấp 5, xã An Khương.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại xã An Khương, huyện Hớn Quản.
CHIỀU:
  1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ đi thăm, tặng quà người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020).
Thành phần: Theo Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND huyện
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại UBND huyện lúc 13 giờ 30 để cùng đi.
THỨ SÁU (ngày 24/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 06 giờ: Dự Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020).
Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Phước.
- 08 giờ: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020).
Thành phần: Theo Thông báo số 105/TB-UBND ngày 20/7/2020 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm06 giờ 30 phút, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHỦ NHẬT (ngày 26/7)
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020).
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 30 phút, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay15,185
  • Tháng hiện tại165,479
  • Tổng lượt truy cập6,379,734
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây