LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 31

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 31 (từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 31
Ngày ban hành 27/10/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 27/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ: Đi kiểm tra tình hình thực hiện NTM nâng cao tại xã Thanh Bình (Phòng Nông nghiệp &PTNT, UBND xã Thanh Bình chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp &PTNT, TC-KH, KT-HT, VH-TT; lãnh đạo UBND xã Thanh Bình; CV Nghĩa.
Địa điểm: Tại UBND xã Thanh Bình.
09 giờ 30: Họp các ngành nghe Điện lực Hớn Quản báo cáo việc giải quyết kiến nghị của ông Hoàng Văn Lợi, địa chỉ: Tổ 3, ấp 2, xã Đồng Nơ (đề nghị Điện lực chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan).
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Điện lực Hớn Quản, UBND xã Đồng Nơ, CV(Nghĩa).
 Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Chương trình Lễ giỗ Anh linh các Liệt sĩ và Hương linh đồng bào tử nạn tại Đền thờ Bà Rá, thị xã Phước Long và Khánh thành Đền đá khắc danh các liệt sĩ (theo Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Đền thờ Bà Rá, thị xã Phước Long.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 14 giờ: Họp thông qua Phương án đấu giá các khu đất (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; UBND các xã, thị trấn: Tân Quan, Thanh An, Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Quang.
- 15 giờ 30: Nghe Phòng KT-HT báo cáo tình hình giải quyết các kiến nghị của Công ty TNHH Địa ốc Hoa Đào.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng KT-HT, TN&MT, UBND xã Phước An, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Quang.
- 16 giờ: Nghe Phòng TN&MT báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về vụ việc liên quan đến thủ tục thu hồi đất tại Sới chọi trâu.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng TN&MT, KT-HT, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Quang.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ BA (ngày 28/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp Thường trực Huyện ủy:
- 08 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ.
- 09 giờ 30: UBND huyện báo cáo dự toán điều chỉnh ngân sách 06 tháng cuối năm, kế hoạch đầu tư công 06 tháng cuối năm 2020 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Quyền Trưởng phòng TC-KH, CVP HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 08 giờ: Nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo tình hình thực hiện Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của bà Nguyễn Thị Lập với ông Trần Văn Ton (Phòng TN-MT chuẩn bị tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tư pháp, UBND xã Thanh Bình, CV.Quang.
- 09 giờ: Nghe Phòng TN&MT báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về vụ việc liên quan đến khu đất lấn chiếm đất cao su tại Khu Công nghiệp Việt Kiều.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng TN&MT, KT-HT, CV.Quang.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 3235, 3236, 3227-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy kết quả giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
THỨ TƯ (ngày 29/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp xem xét giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Minh Hưng – Sikico.
Cùng dự: Trưởng phòng TN&MT, PTP phụ trách Phòng KT-HT.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 06 tháng đầu năm 2020 (Phòng Dân tộc chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Trưởng phòng Dân tộc huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện Chơn Thành.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ họp thông qua công tác nhân sự và một số nội dung khác đối với Đề án sáp nhập tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2020 trên địa bàn huyện (Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Chuyên viên tham mưu công tác giáo dục Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ NĂM (30/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 07 giờ: Dự trao quà cho các hộ nghèo xã Minh Tâm.
Địa điểm: Tại UBND xã Minh Tâm.
- 08 giờ: Dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 của Đảng bộ xã Minh Đức.
Địa điểm: Hội trường UBND xã Minh Đức.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện.
Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm.
Thành phần: Theo Lịch làm việc tuần 31 của Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi kiểm tra tình hình thực hiện NTM tại các xã về đích năm 2020 (Phòng Nông nghiệp &PTNT, UBND các xã Tân Quan, Phước An chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp &PTNT, TC-KH, KT-HT, VH-TT; lãnh đạo UBND xã Tân Quan, Phước An; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV Nghĩa (thành phần đoàn đi tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ 30 phút).
Thời gian, địa điểm:
- 14 giờ, tại UBND xã Phước An.
- 15 giờ 30, tại UBND xã Tân Quan.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 31/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí NTM còn nợ tại xã Tân Hiệp, Đồng Nơ (Phòng Nông nghiệp &PTNT, UBND xã Tân Hiệp, Đồng Nơ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp &PTNT, TC-KH, KT-HT, VH-TT; lãnh đạo UBND xã Tân Hiệp, Đồng Nơ; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV Nghĩa (thành phần đoàn đi tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 07 giờ 30 phút).
Thời gian, địa điểm:
- 08 giờ, tại UBND xã Tân Hiệp.
- 09 giờ 30, tại UBND xã Đồng Nơ.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự sinh hoạt Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện tháng 7/2020.
Thành phần: Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay1,587
  • Tháng hiện tại180,992
  • Tổng lượt truy cập6,395,247
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây