LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 32

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 32 (từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 32
Ngày ban hành 03/08/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 03/8)
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 07 giờ: Dự chào cờ tháng 08/2020.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các phòng ban huyện trong khu TTHC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Sân chào cờ UBND huyện.

  • 08 giờ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, công tác Đảng.
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn về triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Thành phần:
- Tại điểm cầu huyện (Phòng họp Trực tuyến UBND huyện): Thành viên Ban Chỉ đạo huyện theo Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND huyện.
- Tại điểm cầu cấp xã: Thành viên Ban Chỉ đạo xã.
Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ đi kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn huyện (Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh và Trường THPT Trần Phú).
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng GD&ĐT, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng KT-HT, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện, Huyện đoàn, UBND thị trấn Tân Khai, UBND xã Tân Hưng, Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh Văn phòng Phạm Trung.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại UBND huyện lúc 13 giờ 30 để cùng đi.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: Dự họp giải quyết việc cấp GCNQSD đất theo Quyết định số  08/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh đối với trường hợp chuyển nhượng tài sản (có hợp đồng công chứng) gắn liền với hợp đồng giao khoán.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.
THỨ BA (ngày 04/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Văn Long – TP Nông nghiệp và PTNT và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho cán bộ, công chức.
Thành phần: Có Thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp Trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Cùng đi: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện: Dự tiếp công dân định kỳ (do Bí thư Huyện ủy chủ trì).
 Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng KT-HT, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
  • 13 giờ 30: Thông qua đề cương nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung thị trấn Tân Khai.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: KT-HT, TC-KH, TN&MT, NN&PTNT, Y tế, VH-TT, GD&ĐT, Nội vụ, LĐTB&XH; lãnh đạo các đơn vị: Ban Chỉ huy quân sự huyện, Chi cục thống kê; UBND thị trấn Tân Khai (giao phòng Kinh tế - Hạ tầng liên hệ với đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung báo cáo).
- 14 giờ 30: Thông qua đề cương nhiệm vụ thiết kế quy hoạch vùng huyện.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: KT-HT, TC-KH, TN&MT, NN&PTNT, Y tế, VH-TT, GD&ĐT, Nội vụ, LĐTB&XH; lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Chi cục thống kê; UBND các xã, thị trấn (giao phòng Kinh tế - Hạ tầng liên hệ với đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung báo cáo).
- 15 giờ 30: Họp Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hớn Quản.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: TN&MT, KT-HT, TC-KH, NN&PTNT, Y tế, VH-TT, GD&ĐT, Nội vụ, LĐTB&XH; lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Chi cục thống kê, Ban QLDA ĐTXD huyện, Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện, Trung tâm PTQĐ, Đài TT-TH huyện; UBND và công chức địa chính các xã, thị trấn (giao phòng TN&MT liên hệ với đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung báo cáo).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 05/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy: Dự trao quyết định về phân công, điều động, bổ nhiệm cán bộ.
Thơi gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp Ban Chấp hành.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020.
Cùng dự: Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách công tác thanh niên Phòng Nội vụ; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp thống nhất các hạng mục nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hớn Quản.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch; Đại diện đơn vị tư vấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh văn phòng Phạm Trung, CV(Minh) (Giao Phòng LĐTB&XH chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Trực tuyến UBND huyện.
THỨ NĂM (06/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 8/2020.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp giao ban Ban CHQS huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Phước về tình hình phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 (Bảo hiểm Xã hội huyện chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Huyện đoàn; Phòng GD&ĐT, Phòng LĐTB&XH; Giám đốc, Phó GĐ Bảo hiểm Xã hội huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch: Dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 07/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch HĐND – UBND huyện dự Kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp giữa năm 2020), HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016–2020.
Thành phần: Có Thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 15 phút, tại Hội trường HĐND - UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị giao ban trực tuyến Thường trực Tỉnh ủy với các Huyện, Thị, Thành ủy tháng 7/2020.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp &PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thông tin, Lao động – TB&XH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa  - Thông tin: Chủ trì Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng TC-KH, Đài TT-TH, Trung tâm VH-TT huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND thị trấn Tân Khai.
CHIỀU:
1. Chủ tịch HĐND – UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp tục dự Kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp giữa năm 2020), HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016–2020.
Thành phần: Có Thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Hội trường HĐND - UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Hội trường B/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 - Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Dự làm việc với đoàn khảo sát, thu thập số liệu về tình hình phát triển nhà ở (giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan chuẩn bị báo cáo, số liệu phục vụ cho đoàn công tác).
Cùng dự: Lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Lao động – Thương binh và Xã hội.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay15,659
  • Tháng hiện tại165,953
  • Tổng lượt truy cập6,380,208
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây