LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 33

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 33 (từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 33
Ngày ban hành 12/08/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 12/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi khám sức khỏe (cả ngày).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 61/TB-UBND ngày 11/3/2019 và Thông báo số 175/TB-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND huyện giao TP.Nội vụ dự họp hội ý Thường trực Huyện ủy.
Cùng dự: TP.Giáo dục & Đào tạo.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
THỨ BA (ngày 13/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: Lãnh đạo UBKT Huyện ủy, CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự Diễn đàn Trẻ em huyện Hớn Quản năm 2019.
Thành phần: Có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp UBND tỉnh thông qua Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của TTTU về rà soát thủ tục hành chính (CT.UBND tỉnh chủ trì, giao Phòng Tài chính – Kế hoạch liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tài liệu).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn cùng với UBND huyện Phú Riềng khảo sát đầu tư xây dựng đường giao thông.
Thành phần: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Tài nguyên & Môi trường, TP.Nông nghiệp & PTNT, PTPPT. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, lãnh đạo UBND xã Tân Hưng, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại xã Tân Hưng.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh họp thông qua việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười hai, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo và Chuyên viên UB MTTQ Việt Nam huyện.
Thành phần: Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện (tại đợt tiếp xúc sau kỳ họp thứ mười hai nếu Tổ trưởng vắng không tham dự buổi tiếp xúc thì cử Tổ phó hoặc đại diện Tổ dự họp thay), đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Điện lực huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ, CV(Tuyên). 
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự buổi làm việc của UBND tỉnh với lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ (PCT.UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 14/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ: Nghe Thanh tra huyện báo cáo kết quả kiểm tra việc quản lý sử dụng kiot chợ Tân Khai.
Thành phần: Chánh Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Khai, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT; GĐ.các PGĐ.Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, CV(Quang).
- 09 giờ: Làm việc với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Phòng Tài nguyên & Môi trường về quy hoạch giao thông và quy hoạch xây dựng của huyện.
Thành phần: TP.Tài nguyên & Môi trường, PTPPT Phòng Kinh tế - Hạ tầng, CV (Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên định kỳ tháng 8/2019, nội dung:
- Báo cáo viên Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân thông tin: Tình hình Biển Đông thời gian gần đây và chủ trương, biện pháp của ta.
- Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin: Kết quả công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh 7 tháng đầu năm 2019; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới.
- Lãnh đạo Cục thuế tỉnh thông tin: Kết quả công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 7 tháng đầu năm 2019; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới.
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Định hướng công tác tuyên truyền.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 14 giờ: Dự công bố Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính nhà nước năm 2019.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác CCHC các phòng ban chuyên môn thuộc huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn (riêng UBND thị trấn Tân Khai, các xã: Tân Quan, Minh Tâm thêm công chức CCHC); Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, Tổ trưởng, tổ phó Bộ phận một cửa huyện, CV(Tuyên).
Địa điểm:  Tại Phòng họp UBND huyện.
- 15 giờ: Thông qua Kế hoạch tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên giỏi, xuất sắc; trao học bổng cho học sinh vượt khó trong học tập năm học 2018-2019 (Hội Khuyến học chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Lãnh đạo UB.MTTQVN huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng LĐ -TB&XH, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – KH, Huyện đoàn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, Hiệu trưởng các Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, THPT Trần Phú, Hội Khuyến học (CV Minh).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 15/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 08 giờ: Làm việc với Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước thống nhất các nội dung tổ chức “Chương trình Hội Chợ xanh” tại huyện Hớn Quản và phối hợp triển khai một số nội dung về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, làm đường giao thông nông thôn cho các hộ đồng bào DTTS theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.
Thành phần: Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Đại diện Công ty Mekong Expo; lãnh đạo các Phòng: Văn hóa - TT, Tài chính - KH, NN&PTNT, KT-HT, Y tế; lãnh đạo: Công an huyện, Trung tâm VH-TT huyện, Đội QLTT số 4, Điện lực huyện, Đội Quản lý đô thị huyện; Lãnh đạo UBND thị trấn Tân Khai, Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Minh).
- 09 giờ: Thông qua chứng thư thẩm định giá các lô đất ở khu tái định cư đường Đông Tây 9 (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Chủ tịch UBND thị trấn Tân Khai, lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban QLDA đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, CV (Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo kết quả rà soát điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.
Thành phần: Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách Phòng Tài nguyên & Môi trường, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp làm việc PCT.UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo BCH Quân sự huyện dự diễn tập phòng thủ tại xã Minh Tâm.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường xã Minh Tâm.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự họp UBND tỉnh xem xét tình hình triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Phước An (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì, giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng liên hệ Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 16/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 08 giờ: Họp Thành viên UBND huyện lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Nguyễn Ngọc Thế - PTPPT.Phòng Kinh tế - Hạ tầng để bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng.
Thành phần: Các Ủy viên UBND huyện.
- 08 giờ 30 phút: Thông qua Kế hoạch tổ chức Hội Chọi trâu Đình thần Tân Khai năm 2019.
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Y tế, Đội Quản lý công trình đô thị, Trung tâm Văn hóa, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV (Minh),
- 09 giờ 30 phút: Thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 ngày đổi tên huyện Bình Long thành huyện Hớn Quản (01/11/2009 - 01/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.
Mời dự: Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Huyện đoàn, Văn phòng Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Ban CHQS huyện, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa, Đài Truyền thanh – Truyền hình, CV (Minh).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Dầu Tiếng.
Cùng đi: Lãnh đạo: Công an huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện Dầu Tiếng.CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)
 

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay2,118
  • Tháng hiện tại181,523
  • Tổng lượt truy cập6,395,778
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây