LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 40

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 40 (từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 40
Ngày ban hành 28/09/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung
THỨ HAI (ngày 28/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thống nhất nội dung phát biểu thảo luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều chủ trì Hội ý các Ban HĐND huyện.
Cùng dự: Các Phó Trưởng Ban chuyên trách HĐND huyện, CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 phút, tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc với các ngành về Chương trình hành động huy động nguồn lực cho đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội; Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ (Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện:
- 13 giờ 30: Dự trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng Ban Tổ chức – Trưởng Phòng Nội vụ, Phó Ban Tổ chức – Phó Trưởng Phòng Nội vụ; đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất; ông Đồng Văn Kiên – nguyên Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, ông Dương Công Hằng – nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, CV(Tuyên).
- 14 giờ 00: Họp lựa chọn một số vị trí đề xuất với UBND tỉnh thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long giao về cho huyện thực hiện các dự án (Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung, bản đồ).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

  1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 29/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (lần thứ hai, mở rộng).
Nội dung:
- Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.
- Đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 03-KH/HU của Huyện ủy về cấp ủy viên, đảng viên chung tay trong xây công tác giảm nghèo và làm đường bê tông xi măng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Phòng TN&MT: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
- Lãnh đạo Phòng Nội vụ: Dự khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ “Bình Phước kháng chiến, kiến quốc 1954 – 1975”
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Tượng đài Chiến thắng Đồng Xoài.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp UBND tỉnh thông qua Đề án thành lập Tổ thẩm định giải quyết thủ tục hành chính các dự án đầu tư công.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp thông qua dự thảo Kế hoạch giảm nghèo bền vững gắn với giải quyết việc làm, đào tạo nghề, nâng cao đời sống người dân để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phòng Lao động – TB&XH chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Lao động – TB&XH, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó CVP Phạm Trung, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 30/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:  
- 08 giờ 00: Họp Hội đồng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện thông qua báo cáo và danh sách dự tuyển lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ tập trung năm 2020 mở tại huyện.
Cùng dự: Phó Trưởng BTCHU kiêm PTP Nội vụ, TP TC-KH, TP GD-ĐT, CVP HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- 10 giờ 00: Làm việc với Chi cục Thuế về tình hình ước thu ngân sách năm 2020, kế hoạch thu năm 2021 trên địa bàn huyện Hớn Quản (Chi cục Thuế khu vực Bình Long Hớn Quản chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ họp kiện toàn Ban Biên tập Wedsite huyện (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng các phòng: Văn hóa – Thông tin, Tài chính – KH, GD&ĐT, NN&PTNT, Kinh tế - HT, Nội vụ; Bí thư Huyện đoàn; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Văn phòng HĐND-UBND huyện: Chánh Văn phòng, CV(Luân, Minh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến đi kiểm tra tiến độ xây dựng đường GTNT và sửa chữa nhà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Hiệp.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp & PTNT, Văn hóa – Thông tin, CV (Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại xã Tân Hiệp.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước huyện Hớn Quản năm 2020 (giao Phòng Tài chính – KH liên hệ Sở Tài chính để chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo và kế toán các cơ quan, đơn vị được thanh tra gồm: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Nội vụ, Ban QLDA ĐTXD huyện; UBND các xã: Đồng Nơ, Tân Hiệp; Trường Mầm non Đồng Nơ, Trường THCS Đồng Nơ (giao Phòng GD&ĐT thông báo), CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự sinh hoạt Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện tháng 8/2020.
Thành phần: Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Đêm hội trăng rằm năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00, tại UBND xã An Khương, huyện Hớn Quản.
THỨ NĂM (01/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 08 giờ 00: Làm việc với Tòa án nhân dân huyện về phối hợp giải quyết một số vụ án dân sự (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
- 09 giờ 30: Họp các ngành giải quyết đề nghị của UBND xã Thanh An về cấp Giấy CNQSD đất cho 12 hộ gia đình tại ấp An Quý (Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Thanh An chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chủ tịch UBND và công chức địa chính xã Thanh An; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Từ 14h giờ 00, ngày 01/10/2020 đến hết ngày 03/10/2020: Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần: Các đồng chí đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Tầng 8, Hội trường Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, đường Trường Chinh, Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến dự tiếp công dân cùng Tổ tiếp công dân của tỉnh phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
TỐI:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp mặt Nữ Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00, tại Hội trường B – Công an tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 02/10)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 08 giờ: Họp Ban Chỉ đạo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo (giao Phòng Tài chính – Kế hoạch mời) , CV Nghĩa.
- 09 giờ 30: Họp Ban Chỉ đạo xử lý, sắp xếp nhà đất theo Nghị định 167 (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo (giao Phòng Tài chính – Kế hoạch mời), CV Nghĩa.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 03/10)
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật “TỰ HÀO ĐẢNG QUANG VINH” chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do UBND tỉnh tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 45, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay2,155
  • Tháng hiện tại142,640
  • Tổng lượt truy cập6,356,895
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây