LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 44

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 44 (từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2019)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 44
Ngày ban hành 29/10/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 28/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 07 giờ 30 phút: Dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tỉnh ủy tổ chức.
Địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
- 09 giờ: Dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
Địa điểm: 09 giờ, tại Hội trường tỉnh (Đường 6/1, P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài).
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tỉnh ủy tổ chức.
Thành phần: Trưởng, Phó các phòng ban, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (cụ thể theo Lịch làm việc Tuần 44 của Huyện ủy).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện (đại biểu có mặt trước 15 phút để ổn định tổ chức).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 8 giờ 30: dự Khai mạc Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày đổi tên huyện Bình Long thành huyện Hớn Quản (01/11/2009 – 01/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.
Thành phần: có thư mời riêng.
Địa điểm: tại Hội trường UBND huyện.
- 10 giờ 00: nghe các ngành báo cáo công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày đổi tên huyện Bình Long thành huyện Hớn Quản (01/11/2009 – 01/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và thông qua các nội dung: Chương trình, kịch bản, bài phát biểu; công tác lễ tân, khánh tiết; phương án đón tiếp khách; công tác tuyên truyền, cổ động.
Thành phần: Thủ trưởng: Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm văn hóa – Thể thao; PTP.Văn hóa – Thông tin; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Minh).
Địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự buổi làm việc của Bí thư Huyện ủy với UBND huyện về báo cáo công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày đổi tên huyện Bình Long thành huyện Hớn Quản (01/11/2009 – 01/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và thông qua các nội dung: Chương trình, kịch bản, bài phát biểu; công tác lễ tân, khánh tiết; phương án đón tiếp khách; công tác tuyên truyền, cổ động.
Thành phần: Thủ trưởng: Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm văn hóa – Thể thao; PTP.Văn hóa – Thông tin; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh xem xét, cho ý kiến đối với nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI của một số ngành chức năng.
Mời dự: Ông Trịnh Thế Sơn – TB.Tuyên giáo Huyện ủy, CT.HĐND huyện.
Thành phần: Phó Trưởng các Ban HĐND huyện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ: Họp Ban chỉ đạo 167 cấp huyện về triển khai thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ trên địa bàn huyện Hớn Quản.
Thành phần: PCVP Huyện ủy; Trưởng các phòng: Tài nguyên và MT, Kinh tế và HT, Y tế, Dân tộc; ông Nguyễn Thế Hoàng – PTP Tài chính – KH, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - PTP Tài nguyên và MT, ông Nguyễn Xuân Thanh - PTP Kinh tế và HT, ông Đặng Bá Báu - PTP Văn hóa - TT, ông Trần Hiển - PTP Nông nghiệp và PTNT, ông Đoàn Quốc Việt - PTP Giáo dục và ĐT, ông Đồng Văn Kiên - PGĐ Trung tâm PTQĐ, ông Huỳnh Duy – PGĐ Văn phòng ĐKQSDĐ, ông Lê Nguyễn Quan Hoàng Dũng - PGĐ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, bà Nguyễn Đình Phương Thảo - CV Phòng Tài chính – KH, ông Kiều Công Kiên - CV. Phòng Tài nguyên và MT, ông Nguyễn Đình Hoàng – CV Phòng Kinh tế và HT, ông Huỳnh Nhật Huy – NV Văn phòng ĐKQSDĐ, ông Lê Văn Vũ – NV Giáo dục và ĐT; Chủ tịch UBND và CC địa chính của các xã, thị trấn; CV (Quang, Nghĩa).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
- 15 giờ: Đi kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng 90km đường BTXM tại xã Phước An theo Kế hoạch 131-KH/HU của Huyện ủy; nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất cho trường học đạt chuẩn NTM đến năm 2020 (Phòng Giáo dục & Đào tạo chuẩn bị nội dung theo chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 138/TB-UBND ngày 26/8/2019).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phóng viên Đài Truyền thanh – Truyền hình, UBND xã Phước An, CV (Quang).
Địa điểm: Tại UBND xã Phước An (thành phần cùng đi của huyện tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 14 giờ 30 phút).
THỨ BA (ngày 29/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: Lãnh đạo UBKT Huyện ủy, CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nội vụ, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp UBND tỉnh nghe Đoàn Thanh tra số 2601/QĐ-UBND Báo cáo Kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước (CT, các PCT.UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ nghe Phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo việc tham mưu bố trí sắp xếp trụ sở làm việc các Hội đặc thù huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Các Hội đặc thù huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Hội chữ thập đỏ huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện dự diễn tập KVPT huyện Lộc Ninh năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, Khu di tích căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam (khu di tích Tà Thiết, ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự họp UBND tỉnh thông qua nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 (CT, các PCT.UBND tỉnh chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ chạy chương trình, kịch bản Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày đổi tên huyện Bình Long thành huyện Hớn Quản (01/11/2009 – 01/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.
Kính mời dự: TUV, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa.
Thành phần: Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định 434/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND huyện và Các tiểu ban  phục vụ Lễ Kỷ niệm theo Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 30/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi kiểm tra thực địa giải quyết kiến nghị của công dân (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, thông báo cho công dân có mặt tại khu đất kiến nghị).
- Bà Trần Thị Minh, khu phố 1, thị trấn Tân Khai.
- Bà Hoàng Thị Thinh (do ông Tư ủy quyền) tại khu phố 2, thị trấn Tân Khai.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND thị trấn Tân Khai, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, bắt đầu tại khu đất của bà Trần Thị Minh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự buổi làm việc của Bí thư Huyện ủy với Văn phòng Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp thường trực Huyện ủy.
4. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn – Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Hớn Quản ủy quyền Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện dự Hội thảo khoa học “Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và cán bộ nữ tỉnh Bình Phước trong Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4”.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường Liên hiệp các hội tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh chủ trì Hội nghị liên tịch bàn về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2019), HĐND huyện khóa XI.
Kính mời dự: TUV, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa.
Thành phần: Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Phó Chủ tịch UB MTTQ VN huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện, Phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phóng viên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện; Văn phòng HĐND – UBND: PCVP tổng hợp, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh nghe các ngành báo cáo giải quyết kiến vướng mắc trong thực hiện quy hoạch khu dân cư Xa Trạch (UBND xã Thanh Bình, Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung).
Thành Phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình, CV (Quang, Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyên Văn Hạ dự họp bàn giao công việc của Phó Chủ tịch UBND phụ trách Khoa giáo - Văn xã.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.THỨ NĂM (ngày 31/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 10 năm Ngày đổi tên huyện Bình Long thành huyện Hớn Quản (01/11/2009 – 01/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.
Thành phần: Theo Thông báo số 172/TB-UBND ngày 25/10/2019 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 15, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Tượng đài Kim Đồng – Thị xã Bình Long.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Bù Gia Mập (01/11/2009 – 01/11/2019).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, Hội trường huyện Bù Gia Mập.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh khảo sát và giải quyết đề nghị của UBND thị trấn Tân Khai liên quan đến chợ Tân Khai (các ngành chuẩn bị các nội dung giải trình kiến nghị của UBND thị trấn tại Báo cáo số 100/BC-UBND).
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Y tế, Điện lực Hớn Quản, UBND thị trấn Tân Khai, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm:
- 08 giờ khảo sát thực tế chợ Tân Khai.
- 09 giờ, làm việc tại UBND thị trấn Tân Khai.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Khai mạc Lễ hội ẩm thực đường phố chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày đổi tên huyện Bình Long thành huyện Hớn Quản (01/11/2009 – 01/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.
Thành phần: có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30 phút, tại đường Trục chính  Bắc – Nam (Khu Trung tâm Hành chính huyện).
TỐI:
 Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự đêm công diễn các tiết mục văn nghệ xuất sắc, bế mạc và trao giải Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày đổi tên huyện Bình Long thành huyện Hớn Quản (01/11/2009 – 01/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ, tại đường Trục chính Bắc – Nam (khu trung tâm hành chính huyện).
THỨ SÁU (ngày 01/11)
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày đổi tên huyện Bình Long thành huyện Hớn Quản (01/11/2009 - 01/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)
 

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay2,386
  • Tháng hiện tại181,791
  • Tổng lượt truy cập6,396,046
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây