LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 46

LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 46 (từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2018)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 46
Ngày ban hành 13/11/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 12/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài họp Thường trực Huyện ủy, nội dung:
- 08 giờ: BTC Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ.
- 08 giờ 45 phút: BTG Huyện ủy xin ý kiến các nội dung: (1) Quyết định thành lập Tổ công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; (2) Quyết định thành lập Ban quản trị, Tổ thư ký Trang Facebook “Khát vọng Hớn Quản”; (3) Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban biên tập, kế hoạch biên soạn, xây dựng Kỷ yếu “Hớn Quản – 10 năm tái lập, xây dựng, phát triển và hội nhập”.
- 09 giờ 45 phút: UBND huyện xin ý kiến:
+ Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 587/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.
Thành phần: Các Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phan Thị Kim Oanh; TP.Nội vụ, CVP.HĐND-UBND huyện, PTP.Văn hóa - Thông tin, Chủ tịch UBND xã Tân Khai.
+ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày đổi tên huyện Bình Long thành huyện Hớn Quản và đón nhận Huân chương lao động hạng nhì.
Thành phần: Các Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phan Thị Kim Oanh; TP.Nội vụ, CVP.HĐND-UBND huyện, PTP.Văn hóa - Thông tin.
+ Kế hoạch tổ chức họp mặt trang trại, doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2018.
Thành phần: Các Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phan Thị Kim Oanh; TP.Nông nghiệp & PTNT, CVP.HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Các Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Hội ý
Thành phần: Phó Trưởng các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP tổng hợp, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 phút, tại phòng làm việc Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua công tác cán bộ (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 13/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự họp UBND tỉnh thông qua các báo cáo: (1) đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; (2) tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (Lưu ý: bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm để hoàn thành kế hoạch năm 2018); (3) đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020; (4) kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2019; (5) sửa đổi chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo); (6) tình hình thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu chi ngân sách năm 2019 (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo); (7) Tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới (Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG nông thôn mới chuẩn bị nội dung báo cáo) (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018.
Thành phần: lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” (theo Kế hoạch số 57/KH-MTTQ-BTT ngày 26/10/2018 của UB.MTTQVN huyện).
Thành phần: Ông Lê Minh Dũng – PCT.UBMTTQ VN huyện, bà Trương Ngọc Linh – PCT.Liên đoàn lao động huyện, ông Bùi Chí Dũng – PCT.Hội cựu chiến binh huyện, ông Trương Văn Nga – PBT.Huyện đoàn, ông Lê Minh Khanh – CT.Hội Nông dân huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại ấp Chà Lon, xã Minh Đức (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ để cùng đi).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Lãnh đạo Công ty Cổ phần khoáng sản Fico Bình Phước về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư sản xuất tại Mỏ puzolan ấp 8, xã An Khương, huyện Hớn Quản (giao Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị hồ sơ).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 14/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu nhiên, nhi đồng huyện Hớn Quản lần thứ VIII (2017 – 2018) và phát động cuộc thi lần thứ IX (2018 – 2019).
Thành phần: Có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự buổi làm việc của Bí thư Huyện ủy với Đảng ủy xã Tân Lợi về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng của năm 2018.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng NNPTNT, phòng TC-KH, phòng KT-HT, phòng TN-MT, phòng Nội vụ, phòng GD-ĐT, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đảng ủy xã Tân Lợi (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở Huyện ủy vào lúc 07 giờ 15 phút  để cùng đi; Văn phòng Huyện ủy bố trí xe).

CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
- 14 giờ: Làm việc với các ngành về giải quyết đề nghị của ông Hoàng Quốc Dũng về chính sách tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng khu TTHC huyện (Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
- 15 giờ: Giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của Phòng Tài nguyên & Môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND xã Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” (theo Kế hoạch số 57/KH-MTTQ-BTT ngày 26/10/2018 của UB.MTTQVN huyện).
Thành phần: Ông Nguyễn Văn Sáng – PCT.UBMTTQVN huyện, bà Trương Ngọc Linh – PCT.LĐLĐ huyện, ông Bùi Chí Dũng – PCT.Hội Cựu chiến binh huyện, ông Nguyễn Viết Đợi – Bí thư Huyện đoàn, bà Nguyễn Thị Thanh Bình – PCT.Hội LHPN huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 phút, tại ấp Phố Lố, xã An Phú (thành phần tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ 30 phút để cùng đi, UBMTTQVN huyện bố trí xe).
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin dự Hội nghị sơ kết 4 năm (2014-2018) thực hiện Đề án phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020 (PCT.UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì, Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
- Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng dự họp tại Sở Xây dựng liên quan đến việc tổ chức lập quy hoạch Khu dân cư dọc đường trục chính Khu Công nghiệp Tân Khai II.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Sở Xây dựng.
THỨ NĂM (ngày 15/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài đối thoại với ông Hoàng Quốc Dũng về chính sách tái định cư khi bị thu hồi đất thực hiện dự án Trung tâm hành chính huyện (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung và mời ông Dũng).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBDn huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự buổi làm việc của Bí thư Huyện ủy với Đảng ủy xã Đồng Nơ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng của năm 2018 và Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị xã.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng NNPTNT, phòng TC-KH, phòng KT-HT, phòng TN-MT, phòng Nội vụ, phòng GD-ĐT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đảng ủy xã Đồng Nơ (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở Huyện ủy vào lúc 07 giờ 30 phút để cùng đi; Văn phòng Huyện ủy bố trí xe).
4. Chủ tich UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30 tại Tượng đài Chiến thắng Đồng Xoài.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự liên hoa ra mắt Sở Chỉ huy mới của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30 phút, tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh (ấp 2, xã Tân Thành – Đồng Xoài – Bình Phước).
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban chỉ đạo Chương trình đảm bảo chất lượng Vệ sinh An toàn thực phẩm huyện (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 05/2/2018 của UBND huyện gồm lãnh đạo các Phòng: Y tế, Kinh tế &HT, NN&PTNT, Tài chính – KH, GD&ĐT, Văn hóa – TT, Tài nguyên - MT, Trung tâm Y tế, Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 4, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Đài Truyền thanh – TH, CV (Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ: Đối thoại với bà Lê Thị Ngân về kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung và mời bà Ngân).
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội, Phòng Tư pháp, UBND xã Minh Tâm, CV (Quang).
- 15 giờ: Nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo về quy chế phân chia thời gian cho các cơ quan liên quan trong giải quyết các thủ tục hành chính cấp Giấy CNQSD đất lần đầu cho người dân trên địa bàn huyện (theo Thông báo số 181/TB-UBND ngày 15/10/2018 của UBND huyện và Công văn số 505/CV-VP ngày 30/10/2018 của Văn phòng HĐND-UBND huyện).
Thành phần: TP.Tài nguyên & Môi trường, GĐ.CN Văn phòng đăng ký đất đai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, PCVP quản trị, Tổ trưởng Bộ phận một cửa, CV (Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
THỨ SÁU (ngày 16/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự làm việc với Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh (UBND xã An Khương và các phòng ban liên quan chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các Thành viên Đoàn thẩm tra theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND huyện gồm: Trưởng Công an huyện, CHT.Ban Chỉ huy quân sự huyện, CT.UBMTTQVN huyện; Trưởng các phòng: Nông nghiệp & PTTN, Văn hóa – Thông tin, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo, Y tế, Tư pháp; CCT.Chi cục thống kê; lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại UBND xã An Khương (Thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 07 giờ có xe đưa đi).
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh họp thông qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Kính mời dự: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UB MTTQ VN huyện.
Thành phần: Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND – UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Tân Quan, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự tham quan Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Nhà máy xi măng Bình Phước (xã Thanh Lương, thị xã Bình Long).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh dự giám sát cùng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về công tác thiết chế văn hóa cơ sở.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng Văn hóa – Thông tin.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay1,767
  • Tháng hiện tại181,172
  • Tổng lượt truy cập6,395,427
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây