LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 46

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 46 (từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2019)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 46
Ngày ban hành 13/11/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 11/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh hội ý lãnh đạo HĐND huyện.
Kính mời dự: Ông Trịnh Thế Sơn – TB.Tuyên giáo Huyện ủy, CT.HĐND huyện,
Thành phần: Các Phó Ban HĐND huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Ban Chỉ đạo dự án xây dựng bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Phước (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 12/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh, cụ thể: Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo); Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020, tỉnh Bình Phước (CT, các PCT.UBND tỉnh chủ trì, Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường về xây dựng bảng giá đất 05 năm.
Thành phần: Đại diện Sở Tài nguyên & Môi trường, Đơn vị tư vấn; lãnh đạo các phòng ban gồm: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, CN.Văn phòng đăng ký đất đai, trung tâm Phát triển quỹ đất; lãnh đạo UBND và công chức địa chính các xã, thị trấn, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: Lãnh đạo UBKT Huyện ủy, CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nội vụ, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
Thành phần: Lãnh đạo và Chuyên viên các khối Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 13/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn hội ý Thường trực Huyện ủy, nội dung:
- 08 giờ: UBND huyện báo cáo các nội dung liên quan đến việc phân công nhiệm vụ, công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, UBND huyện.
Cùng dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
- 09 giờ: UBND huyện báo cáo công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch ngành của huyện Hớn Quản (chuẩn bị nội dung làm việc với Thường trực Tỉnh ủy ngày 16/11).
Thành phần: Tp.Tài chính – Kế hoạch, TP.Tài nguyên & Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Nông nghiệp & PTNT, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện (Trưởng các phòng chuẩn bị nội dung, tài liệu và trực tiếp báo cáo tại cuộc họp).
- 09 giờ 30 phút: UBND huyện xin chủ trương của Thường trực Huyện ủy về việc cân đối nguồn ngân sách huyện bố trí đối ứng 500 triệu còn lại cho Ngân hàng CSXH huyện để hỗ trợ vay vốn cho các đối tượng.
Thành phần: TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ.CN.Ngân hàng chính sách xã hội huyện, CVP.HĐND-UBND huyện.
- 10 giờ: Nghe Thường trực Đảng ủy thị trấn Tân Khai và Chi bộ Phòng KT-HT báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp thông qua kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2019 (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng ủy quyền Sở Công Thương chủ trì, chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp Sở Công Thương.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ đi vận đồng quà Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (cả ngày).
Thành phần: Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyệnmột số mạnh thường quân trên địa bàn huyện (giao Hội Chữ thập đỏ huyện mời).
Thời gian, địa điểm: 06 giờ, tập trung tại trụ sở UBND huyện để cùng đi.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự họp cùng UBND tỉnh Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 (Văn phòng Điều phối CTMTQG Nông thôn mới và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 8355/BCT-CTĐP ngày 04/11/2019 của Bộ Công Thương).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp Hội đồng Thẩm định giá đất, nội dung:
- Thẩm định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico (giao Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).
- Thẩm định giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 175 lô đất thuộc Khu dân cư đường Minh Hưng - Đồng Nơ, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 14/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 08 giờ: Đối thoại với các hộ dân ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng (giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung, cử Chuyên viên phụ trách ghi biên bản đối thoại).
Kính mời dự: TUV.Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy.
Thành phần: Ông Điểu Toàn – TP.Dân tộc; các Thành viên Đoàn công tác theo Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND huyện gồm: Chánh Thanh tra huyện, TP.Tài nguyên & Môi trường, TP.Nông nghiệp & PTNT, ông Hà Văn Hóa – PT.Công an huyện, ông Lê Đình Vân – PCVP.HĐND-UBND huyện, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng; CV(Quang).
- 09 giờ 30 phút: Đối thoại về kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cúc (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung, mời bà Cúc).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, UBND xã Thanh An, CV(Quang).
Địa điểm: Tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh tham dự Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại UBND xã Minh Tâm.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ họp Tổ giúp việc của Tiểu ban Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện thông qua dự thảo Báo cáo của Tổ Văn hóa – Xã hội (Phòng Giáo dục & Đào tạo chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Thành phần: Bà Lê Thị Mỹ Linh – TP.Giáo dục & Đào tạo, ông Hoàng Quốc Thái – TP.Y tế, ông Điểu Toàn – TP.Dân tộc, ông Hà Quang Thịnh – PTP.Lao động Thương binh Xã hội; mời ông Đặng Bá Báu – PTP.Văn hóa – Thông tin; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Phạm Trung, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp rút kinh nghiệm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày đổi tên huyện Bình Long thành huyện Hớn Quản (01/11/2009 - 01/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì (giao Phòng Văn hóa – Thông tin chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: TUV.Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa, ông Trịnh Thế Sơn – TB.Tuyên giáo Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Kiện – PTB.Dân vận Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: VH-TT, Nội vụ, Tài chính – KH, KT-HT, Y tế, LĐTB&XH, GD&ĐT; Văn phòng Huyện ủy; Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Đài Truyền Thanh – TH; Trung tâm VH-TT; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Huyện đoàn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Chánh Văn phòng, các Phó chánh Văn phòng, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp tại Sở Tài nguyên & Môi trường, nội dung: Họp góp ý cho dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bình Phước (điều chỉnh).
Cùng dự: Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường Sở Tài nguyên & Môi trường.
THỨ SÁU (ngày 15/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị trực tuyến công bố kết quả cắt giảm thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tnh và các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ (theo Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh).
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc huyện, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Kho bạc nhà nước huyện, Bưu điện Hớn Quản, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh tham dự Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Bộ phận một cửa Văn phòng HĐND-UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 14 giờ: Họp Hội đồng kỷ luật cán bộ công chức (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Ông Bùi Đình Lợi – CT.Liên đoàn Lao động huyện, ông Võ Ngọc Khánh – CVP.HĐND-UBND huyện, bà Nguyễn Thị Quý – CT.UBND xã Minh Tâm, ông Lê Văn Anh – TP.Nội vụ.
- 15 giờ: Nghe Phòng Nội vụ báo cáo việc xác định số lượng người trực tiếp tham gia công tác thường xuyên tại thông, ấp, khu phố.
Thành phần: Tp.Nội vụ, TP.Tài chính – Kế hoạch, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, CVP.HĐND-UBND huyện, CV(Tuyên).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Cùng Bí thư Huyện ủy tham gia Đoàn công tác của tỉnh (do GĐ.Sở Tài nguyên & Môi trường làm Trưởng Đoàn) dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại ấp Quản Lợi B, xã Tân Lợi.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2019 tại ấp 1B, xã Minh Đức.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 05/KH-MTTQ-BTT ngày 25/10/2019 của Ban Thường trực UB.MTTQVN huyện gồm: Ông Bùi Đình Lợi – CT.LĐLĐ huyện, ông Nguyễn Viết Đợi – BT.Huyện đoàn, ông Ngô Công Tài – CV. UB.MTTQVN huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ 30 phút.
THỨ BẢY (ngày 16/11)
Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn cùng Bí thư Huyện ủy dự họp Thường trực Tỉnh ủy (phiên thứ 33), Nội dung: Báo cáo công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch ngành của huyện Hớn Quản (Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với các ngành chuẩn bị nội dung và các tài liệu liên quan).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp C – Lầu 2 Tỉnh ủy.
CHỦ NHẬT (ngày 10/11)
Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh cùng Bí thư Huyện ủy dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Khu phố 1, thị trấn Tân Khai.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)
 

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay1,992
  • Tháng hiện tại142,477
  • Tổng lượt truy cập6,356,732
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây