LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 46

LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 46 (từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 46
Ngày ban hành 09/11/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 09/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Hội ý đầu tuần.
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng, Chuyên viên các khối HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Chủ trì Hội ý các Ban HĐND huyện.
Cùng dự: Các Phó Trưởng Ban chuyên trách HĐND huyện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính cấp xã trên địa bàn huyện năm 2020.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo và 01 chuyên viên các Phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Nội vụ; UBND các xã, thị trấn (01 Lãnh đạo và 02 công chức theo danh sách các xã, thị trấn đã đăng ký); Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó CVP Phạm Trung, CV (Luân).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp UBND tỉnh thông qua các nội trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020 còn lại.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020 (theo Kế hoạch của UBMTTQVN huyện).
Cùng dự: Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Ấp 6, xã Tân Hiệp.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020 (theo Kế hoạch của UBMTTQVN huyện).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Ấp 1, xã Minh Tâm.
THỨ BA (ngày 10/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình, tiến độ đấu giá các dự án đất công.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Lễ Khánh thành trưng bày Di sản văn hóa Bình Phước, biểu dương, khen thưởng các nhà sưu tập nhân hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về xem xét điều chỉnh mặt cắt ngang, kết cấu áo đường công trình sửa chữa, nâng cấp đường ĐT 756 (Minh Lập, Lộc Hiệp) (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã: Tân Hưng, Thanh An.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ (do Thường trực Huyện ủy chủ trì).
Thành phần:  đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường: Dự buổi công khai chứng cứ và đối thoại vụ án khởi kiện hành chính của ông Trần Văn Ton.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước.
- Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham gia cắm mốc và bàn giao mốc mỏ thăm dò khoáng sản đá xây dựng do Công ty  TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoàng Kim Sơn làm chủ đầu tư tại ấp Núi Gió, xã Tân Lợi.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tập trung tại UBND xã Tân Lợi.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Họp thông qua chứng thư thẩm định giá các dự án (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung).
- Khai thác mỏ đá vôi Thanh Lương.
- Đường trục chính từ Quốc lộ 13 vào Khu công nghiệp Tân Khai II.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Giám đốc Ban quản lý dự án – Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước, Đại diện Công ty xi măng  Hà Tiên 1, Đại diện Công ty Thẩm định giá Đất Việt (giao TTPTQĐ mời); Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tân Khai, An Phú, Minh Tâm; ông Trần Quốc Thảo (CV Phòng Tài nguyên và Môi trường), CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 11/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 06 giờ 30 phút: Trao đổi đầu giờ với các ngành.
Thành phần: Chánh, Phó Chánh Thanh tra huyện, lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Y tế; Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Tại nhà ăn trụ sở UBND huyện.
- 08 giờ: Thông qua Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng xi măng cho mục đích xây dựng đường GTNT thực hiện CT.MTQG XD NTM giai đoạn 2016-2019 (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
- 09 giờ: Thông qua Báo cáo thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các xã, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND các xã: Đồng Nơ, Thanh Bình, Thanh An, An Khương; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
- 10 giờ: Họp các ngành về Kế hoạch họp mặt Trang trại, Doanh nghiệp năm 2020 (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền đại diện Phòng Tài nguyên & Môi trường: Dự buổi cắm mốc và bàn giao mốc mỏ khai thác khoáng sản sét, gạch ngói của Công ty TNHH SX TM Đô Thành.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tập trung tại trụ sở UBND xã An Khương để cùng đi thực địa.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Nghe Phòng TC-KH báo cáo tình hình thu ngân sách 10 tháng và ước thu cả năm 2020, dự toán thu năm 2021; báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn và dự kiến điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản (nội dung 1), lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Kho bạc nhà nước huyện; Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án – Đầu tư xây dựng huyện; CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 13 giờ 30: Nghe Phòng GD&ĐT báo cáo về kế hoạch tổ chức ngày 20/11/2020.
Thành phần: Trưởng phòng GD&ĐT; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó CVP Phạm Trung, CV (Minh).
- 14 giờ 30: Nghe Phòng Y tế, Trung tâm Y tế báo cáo công tác chuẩn bị giao ban ngành Y tế.
Thành phần: Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó CVP Phạm Trung, CV (Minh).
Địa điểm: Tạị Phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 về chủ trương thực hiện một số dự án.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.TỐI:
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự Khai mạc liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Hớn Quản lần thứ IV, năm 2020 “Bài ca dâng Đảng” chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chào mừng kỷ niệm 11 năm Ngày tái lập huyện Hớn Quản (01/11/2009 – 01/11/2020).
Thời gian, địa điểm: 19 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ NĂM (12/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Thường trực Huyện ủy. 
Nội dung:

  • 08 giờ 00: Ban TC Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, công tác Đảng.
- 08 giờ 30: Ban CHQS huyện báo cáo dự thảo Kế hoạch nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương của Ban CHQS huyện, Ban CH Quân sự xã, thị trấn giai đoạn 2020 – 2025.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ (Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng NN&PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; Trung tâm GDNN – GDTX và cán bộ làm công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Phạm Trung, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện:
- 13 giờ 30: Họp Thông qua dự thảo Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và thông qua danh mục điều chỉnh đầu tư công 2020 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Chủ tịch UB.MTTQVN huyện, các Phó Trưởng Ban chuyên trách HĐND huyện.
Thành phần: Các Thành viên UBND huyện khoá XI, Trưởng phòng Tư pháp, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, PTPPT. Phòng NN&PTNT, PTPPT. Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Kho bạc nhà nước huyện, Chi cục Thống kê; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó CVP Lê Đình Vân, CV (Quang, Minh).
- 14 giờ 30: Họp Thông qua hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các Thành viên UBND huyện khoá XI, Trưởng phòng Tư pháp, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, PTPPT. Phòng NN&PTNT, PTPPT. Phòng Tài nguyên & Môi trường; ông Lê Văn Anh – Phó Trưởng Phòng Nội vụ, Chuyên viên Phòng Nội vụ.
Địa điểm: Tạị Phòng họp UBND huyện.
TỐI:
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự Bế mạc liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Hớn Quản lần thứ IV, năm 2020 “Bài ca dâng Đảng” chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chào mừng kỷ niệm 11 năm Ngày tái lập huyện Hớn Quản (01/11/2009 – 01/11/2020).
Thời gian, địa điểm: 19 giờ, tại Quảng trường Trung tâm hành chính huyện.
THỨ SÁU (ngày 13/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ chủ trì họp thông qua báo cáo và bình xét khen thưởng tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Kính mời dự: Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Liên đoàn Lao động huyện.
Thành phần: Trưởng các phòng: Văn hóa – Thông tin, Tư pháp, Tài nguyên – Môi trường, Giáo dục – Đào tạo, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kinh tế - Hạ tầng, Y tế, Dân tộc, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giám đốc: Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Trung tâm Y tế, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện ; Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 08 giờ 00: Dự họp các ngành giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thanh lý Hợp đồng khoán thuộc đất lâm nghiệp giao về địa phương quản lý (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch; Giám đốc Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch UBND các xã: Tân Hiệp, Đồng Nơ, Minh Tâm, Minh Đức, An Phú; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP, CV(Quang).
- 10 giờ 00: Họp các ngành giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai (chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất…) trên địa bàn huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai huyện; Tổ trưởng Bộ phận một cửa huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020 (theo Kế hoạch của UBMTTQVN huyện).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại ấp Chà Lon, xã Minh Đức.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
CHỦ NHẬT (ngày 15/11)
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020 (theo Kế hoạch của UBMTTQVN huyện).
Cùng dự: Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại ấp Sóc Răng, xã Thanh Bình.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay1,939
  • Tháng hiện tại142,424
  • Tổng lượt truy cập6,356,679
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây