LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 47

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 47 (từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2019)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 47
Ngày ban hành 19/11/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 18/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Họp xúc tiến các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (CT, PCT.UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Phòng Lao động Thương binh & Xã hội dự Lễ Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 (theo Kế hoạch số 146/KHPH-UBND-SLĐTBXH ngày 11/11/2019 của UBND huyện Bù Đăng và Sở LĐTB&XH).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng VH-TT huyện Bù Đăng.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Thường trực Huyện ủy phiên thứ 25, nội dung:
- 14 giờ: UBND huyện xin ý kiến (1) Kế hoạch tổ chức họp mặt trang trại, doanh nghiệp năm 2019; (2) chủ trương cân đối ngân sách huyện bố trí đối ứng cho NHCSXH để hỗ trợ vay vốn cho các đối tượng (3) thông qua Dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020.
Cùng dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, CVP.HĐND-UBND huyện, lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch.
- 14 giờ 30: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo (1) công tác cán bộ; (2) công tác bảo vệ CTNB; (3) dự thảo Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, phân loại đánh giá tổ chức đảng, đảng viên năm 2019; (4) dự thảo Hướng dẫn về nhân dự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 15 giờ: Văn phòng Huyện ủy xin ý kiến (1) dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa XI (lần thứ 32, mở rộng); (2) dự thảo Quyết định thành lập Tổ rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự công bố Kết luận thanh tra số 398/KL-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh về kết luận thanh tra việc chấp hành trong việc thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do UBND huyện Hớn Quản làm chủ đầu tư.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, các Công ty liên quan (giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng mời).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Thanh tra tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Bí thư Huyện ủy đi thăm và làm việc với Trung tâm VH-TT huyện.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại Trung tâm VH-TT huyện.
THỨ BA (ngày 19/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp kiểm điểm rút kinh nghiệm sau kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh (CT, PCT.UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì, Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự họp mặt kỷ niệm 73 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Hội nghị khách hàng, giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả và chương trình hiệu chỉnh phụ tải năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Công ty Điện lực Bình Phước.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: Lãnh đạo UBKT Huyện ủy, CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nội vụ, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.


CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 14 giờ: Họp rút kinh nghiệm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày đổi tên huyện Bình Long thành huyện Hớn Quản (01/11/2009 - 01/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì (giao Phòng Văn hóa – Thông tin chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: TUV.Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa, ông Trịnh Thế Sơn – TB.Tuyên giáo Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Kiện – PTB.Dân vận Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: VH-TT, Nội vụ, Tài chính – KH, KT-HT, Y tế, LĐTB&XH, GD&ĐT; Văn phòng Huyện ủy; Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Đài Truyền Thanh – TH; Trung tâm VH-TT; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Huyện đoàn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Chánh Văn phòng, các Phó chánh Văn phòng, CV(Minh, Tứ).
- 15 giờ: Họp Thành viên UBND huyện, nội dung đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, các Phó Ban HĐND huyện.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyên Phan Thị Kim Oanh; các ủy viên UBND huyện; mời lãnh đạo: Phòng Văn hóa – Thông tin, Chi cục Thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản, Chi cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội huyện, Chánh, các Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 20/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp thông qua thiết kế Trường mầm non Tân Quan (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND xã Tân Quan, Hiệu trưởng Trường Mần non Tân Quan (giao Phòng giáo dục & Đào tạo mời), Đơn vị tư vấn (giao Ban QLDA mời), CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn đối thoại về kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cúc (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung, mời bà Cúc).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, UBND xã Thanh An, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cấp xã.
Thành phần:
- Cấp huyện: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn phòng HĐND – UBND huyện.
- Cấp xã: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Trưởng các Đoàn thể ở cấp xã và các chức danh công chức: Văn phòng – Thống kê, Tài chính – Kế toán, Bí thư hoặc Trưởng thôn, ấp, khu phố (giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thông báo).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự họp mặt kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2019.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Trường THCS An Khương.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp UBND tỉnh (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì), nội dung:
- Thông qua dự thảo Kế hoạch xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, tài liệu).
- Họp Hội đồng thẩm định dự thảo Bảng giá đất 05 năm 2020 - 2024 (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu của huyện).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 21/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 08 giờ: Họp Hội đồng kỷ luật công chức cấp xã để xem xét việc xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với công chức vi phạm (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, cử Công chức ghi biên bản).
Thành phần: Ông Bùi Đình Lợi - CT.Liên đoàn Lao động huyện, ông Võ Ngọc Khánh - CVP.HĐND-UBND huyện, bà Nguyễn Thị Quý - CT.UBND xã Minh Tâm, ông Nguyễn Văn Tâm - PTP.Nội vụ, ông Huỳnh Tấn Đạt - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Minh Tâm. CV(Tuyên).
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến huyện.
- 09 giờ 30 phút: Họp Xác định giá khởi điểm đấu giá QSDĐ khu đất thực hiện dự án: Khu dân cư Phước An, xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Hội đồng xác định giá đất (giao Trung tâm PTQĐ mời).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp giao ban khối sản xuất Quý IV/2019 (các ngành chuẩn bị ngắn gọn kết quả thực hiện, nhiệm vụ trong thời gian tới, các kiến nghị liên quan đến tài chính đề nghị gửi trước cho Phòng Tài chính – Kế hoạch để giải quyết tại cuộc họp).
Thành phần: Mời Quyền Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch; lãnh đạo các ngành thuộc khối sản xuất gồm: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Điện lực Hớn Quản, Bưu điện Hớn Quản, Trung tâm Viễn thông khu vực Bình Long – Hớn Quản; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự họp báo cáo kết quả tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ III năm 2019 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Ban Dân tộc chủ trì và chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Dân tộc.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tư pháp trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho bà Nalina (quốc tịch Cam – pu – chia) và ông Nguyễn Văn Toàn (Quốc tịch Việt Nam).
Thành phần: Lãnh đạo và công chức tư pháp xã Thanh An.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng Tư pháp.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
Thành phần: Lãnh đạo và Chuyên viên các khối Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại họp trực tuyến huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo:
- 15 giờ: Báo cáo đề xuất hướng giải quyết kiến nghị của ông Hoàng Quốc Dũng liên quan đến tái đinh cư khu TTHC huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
- 16 giờ: Tóm tắt kết quả giải quyết các vụ việc của ông Dương Bá Tuân chuẩn bị đối thoại với các hộ dân ấp 1, xã An Khương.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, UBND xã An Khương; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ chủ trì họp thông qua Kế hoạch phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Tàu Ô, Xóm Ruộng – Một thời Máu và Hoa” (Phòng Văn hóa –TT chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: VH-TT, LĐTB&XH, KT-HT, Y tế; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện, Điện lực, Huyện đoàn; Trung tâm Y tế; Trung tâm Văn hóa – TT; UBND thị trấn Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Phạm Trung, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 22/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn cùng Bí thư Huyện ủy đi thăm hộ gia đình ông Võ Văn Sỹ - xã Minh Tâm.
Cùng đi: Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm:
- 08 giờ: Làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Minh Tâm.
- 09 giờ: Đi thăm hộ gia đình ông Võ Văn Sỹ.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh đi công tác tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận theo Kế hoạch của Thường trực HĐND huyện (đến hết ngày 23/11/2019).
Thành phần: Có thông báo riêng.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Hội thảo Khoa học công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu định hướng sử dụng bền vững tài nguyên đất tỉnh Bình Phước”.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trường Chính trị tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc tại trụ sở.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT dự diễn đàn Giải pháp chăn nuôi heo an toàn sinh học vùng Đông Nam Bộ.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn đi công tác theo Kế hoạch riêng (đến hết ngày 25/11/2019).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tai trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)
 

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay5,824
  • Tháng hiện tại146,309
  • Tổng lượt truy cập6,360,564
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây