LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 47

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 47 (từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 47
Ngày ban hành 16/11/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 16/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ 30: Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Tổ Công tác của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 1727/KL-TCTP ngày 02/10/2019 của Thanh tra Chính phủ.
Địa điểm: Tại phòng họp A, UBND tỉnh.
- 10 giờ 00: Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Tổ xác minh theo quyết định số 688/QĐ-TTCP ngày 05/11/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 4118/UBND-TD ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh).
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy.
Thành phần: Chủ tịch UBND thị trấn Tân Khai.
Địa điểm: Tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Lễ bàn giao Nhà Đại đoàn kết công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại ấp Sóc 6, xã Minh Tâm.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Thông qua chứng thư thẩm định giá các thửa đất tiếp giáp Quốc lộ 13 dự án Đường trục chính Bắc Nam (giai đoạn 3), Trung tâm Văn hoá – Thể dục thể thao, Đông Tây 9 (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án – Đầu tư xây dựng huyện, lãnh đạo UBND thị trấn Tân Khai, ông Trần Quốc Thảo (CV Phòng Tài nguyên và Môi trường), Đại diện Công ty CP Đầu tư & Thẩm định giá Tiên Phong.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin: Dự Lễ Khai giảng lớp dạy Cồng Chiêng.
Cùng dự: Lãnh đạo Trung tâm VH-TT huyện.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại Nhà Văn hóa ấp 3, xã An Khương.
THỨ BA (ngày 17/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) và 80 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940-23/11/2020).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc với Sở Giao thông Vận tải tỉnh về Đường nhựa từ ấp Ruộng 1 đi Tân Quan, huyện Hớn Quản.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng; lãnh đạo UBND xã Tân Quan và bộ phận chuyên môn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp UBND xã Tân Quan.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ 00: Dự họp Tổ phản ứng nhanh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.
- 15 giờ 30: Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình, tiến độ đấu giá các dự án đất công.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 18/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Viếng nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) và 80 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940-23/11/2020).
Thành phần: Theo Thông báo số 189/TB-UBND ngày 13/11/2020 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 00, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp thông qua kết quả tham mưu giải quyết đơn của Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ.
Thành phần: Phó Chánh Thanh tra huyện Đỗ Đình Lạng, Phó Trưởng phòng Nội vụ Lê Văn Anh, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV(Giang, Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
3. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội thảo khoa học về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Bình Phước năm 2020.
Thời gian: 07 giờ 30 phút, tại phòng họp trường Chính trị tỉnh.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
* Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin: Chủ trì tập huấn trực tuyến triển khai hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.
Thành phần:
- Tại điểm cầu huyện: Công chức làm nhiệm vụ báo cáo thống kê tại các phòng, ban, ngành huyện.
- Tại điểm cầu các xã, thị trấn: Công chức làm nhiệm vụ báo cáo thống kê tại các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00.
- Cấp huyện: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
- Cấp xã: Tại Phòng họp trực tuyến UBND các xã, thị trấn.
* Đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham gia nghiệm thu đóng điện vận hành đưa vào sử dụng tuyến nhánh rẽ tổ 1, 3, ấp Sóc 5, xã Tân Hiệp (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, 30 phút, tại công trình điện xã Tân Hiệp.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Thường trực HU.
Nội dung: UBND huyện báo cáo:
- Báo cáo kết quả kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Dự toán điều chỉnh năm 2020 và kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2020.
- Kế hoạch họp mặt trang trại, doanh nghiệp năm 2020.
- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu dân cư và các công trình công cộng ấp 2, xã Đồng Nơ.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng: TC-KH, KT-HT, NN&PTNT; Chánh VP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự họp Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).
Nội dung:
+ Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Kế hoạch số 123/KH-BCĐ167 ngày 07/5/2020 của Ban chỉ đạo 167;
+ Thông qua phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (19/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc với Tổ xác minh theo quyết định số 688/QĐ-TTCP ngày 05/11/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và MT, Kinh tế - Hạ tầng; lãnh đạo UBND thị trấn Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó CVP Lê Đình Vân, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Đi giám sát quá trình đầu tư nâng cấp, sửa chữa và tình trạng xuống cấp của đoạn đường từ ngã ba chợ đến cầu Sóc 5 - xã Tân Hiệp.
Thành phần cùng đi: Theo Kế hoạch số 149/KH-KTXH ngày 05/11/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại xã Tân Hiệp.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Họp mặt Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả thực hiện QH, KHSD đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng GD&ĐT: Dự Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ XIII (2019-2020) phát động Cuộc thi lần thứ XIV (2020-2021).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Huyện đoàn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc với Tổ xác minh theo quyết định số 688/QĐ-TTCP ngày 05/11/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và MT, Kinh tế - Hạ tầng; lãnh đạo UBND thị trấn Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó CVP Lê Đình Vân, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Đi giám sát quá trình đầu tư nâng cấp, sửa chữa và tình trạng xuống cấp của đoạn đường từ ngã ba chợ đến cầu Sóc 5 - xã Tân Hiệp.
Thành phần cùng đi: Theo Kế hoạch số 149/KH-KTXH ngày 05/11/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 45 phút, tại Trụ sở phòng Kinh tế và Hạ tầng.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 20/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Dự Họp mặt Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020)
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trường THPT Trần Phú.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Họp mặt Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020)
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự tập huấn, hướng dẫn xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với gà đạt các điều kiện xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Khách sạn Bom Bo, QL14, phường Tân Bình, Tp Đồng Xoài.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp: Dự Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng "cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật" trên địa bàn tỉnh.
Mời dự: Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng NN&PTNT; Công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật của Phòng Tư pháp; lãnh đạo UBND và Công chức Tư pháp – Hộ tịch trực tiếp tham mưu nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay1,745
  • Tháng hiện tại142,230
  • Tổng lượt truy cập6,356,485
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây