LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 50

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 50 (từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2019)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 50
Ngày ban hành 10/12/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 09/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy, phiên thứ 16, nội dung:
- Công tác cán bộ, công tác Đảng.
- Dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn: Dự kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 45 tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh chủ trì:
-14 giờ: Họp kiểm điểm tập thể Thường trực HĐND huyện năm 2019.
- 15 giờ 30: Họp thống nhất nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND huyện khóa XI.
Thành phần: Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; Văn phòng HĐND – UBND: CVP, CV(Tuyên).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp G, UBND tỉnh.

THỨ BA (ngày 10/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự kiểm điểm Chi bộ Văn phòng HĐND-UUBND huyện.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021(cả ngày).
Cùng dự: Đại diện cử tri Hớn Quản, cử tri thị trấn Tân Khai Nguyễn Đình Như.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường tỉnh.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: dự kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai năm 2019.
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại trụ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước An năm 2019.
Cùng dự: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Lê Đình Vân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại trụ sở UBND xã Phước An.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ đi thăm trang tri, doanh nghiệp.
Thời gian, địa điểm, thành phần: (có thông báo riêng).
THỨ TƯ (ngày 11/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hiệp năm 2019.
Cùng dự: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Lê Đình Vân.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại trụ sở UBND xã Tân Hiệp.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự huyện năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban CHQS huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh nghe Phòng Nông nghiệp & PTNT báo cáo khó khăn trong việc thanh lý hợp đồng khoán khi cấp Giấy CNQSD đất cho người dân.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND các xã: An Phú, Minh Tâm, Minh Đức, Tân Hiệp, Đồng Nơ, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 12/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Đức năm 2019.
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại trụ sở UBND xã Minh Đức.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ Dự Lễ kỷ niệm 45 năm giải phóng Bù Đăng (14/12/1974 - 14/12/2019.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Nhà văn hóa huyện Bù Đăng.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ - Trưởng BCĐ PCGD-XMC huyện ủy quyền Trưởng Phòng GD&ĐT - Phó Trưởng ban thường trực BCĐ PCGD-XMC huyện dự và phát biểu ý kiến tại Chương tổng kết Đoàn Kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2019 trên địa bàn huyện.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 45 phút, tại Hội trường Trường Mầm non Tân Khai B.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp giao ban XDCB về nội dung giãn tiến độ một số dự án từ nguồn tiền sử dụng đất do hụt thu và kế hoạch điều hòa vốn cuối năm trước khi báo cáo xin chủ trương của TTTU, Thường trực HĐND tỉnh (giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Bí thư Huyện ủy đi thăm Nông trại Việt Hà và cơ sở sản xuất gỗ Hoàng Sự.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông  nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi cục Thuế, Phóng viên Đài Truyền thanh – Truyền hình.
Thời gian, địa điểm: tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 14 giờ 30 phút để cùng đi.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 13/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Hội đồng xử lý kỷ luật công chức cấp xã (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, cử công chức ghi biên bản).
Thành phần: Hội đồng kỷ luật cán bộ công chức, gồm: Ông Bùi Đình Lợi – CT.Liên đoàn lao động huyện, ông Võ Ngọc Khánh – CVP.HĐND-UBND huyện, ông Nguyễn Thanh Bình – CT.UBND xã Minh Đức, ông Nguyễn Văn Tâm – PTP.Nội vụ, ông Bùi Hoàng Nhật – CC.Địa chính xã Minh Đức (giao Phòng Nội vụ mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự buổi họp dân để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án: Xây dựng mương thoát nước ngoài hàng rào Khu công nghiệp Tân Khai II (Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, UBND thị trấn Tân Khai chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng KT-HT, Trung tâm Phát triển quỹ đất; UBND thị trấn Tân Khai và các hộ dân có liên quan (do UBND thị trấn mời); phóng viên Đài Truyền thanh – Truyền hình; VPUB: VP, CV Nghĩa;
thời gian, địa điểm:
- 08 giờ hội ý tại trụ sở UBND thị trấn Tân Khai.
- 09 giờ, họp với nhân dân tại nhà văn hóa khu phố.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ đi thăm Trang trại, Doanh nghiệp.
Thành phần: Có thông báo riêng.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Nghe các ngành báo cáo công tác chuẩn bị buổi Họp mặt Trang trại, Doanh nghiệp năm 2019 (Các ngành chuẩn bị nội dung báo cáo theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 04/12/2019 của UBND huyện).
Kính mời dự: Bà Trịnh Thanh Triều – CT.UB.MTTQVN huyện, ông Trịnh Thế Sơn – TB.Tuyên giáo Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, (CV Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ BẢY (ngày 14/12)
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Dự Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tàu Ô, Xóm Ruộng – Một thời Máu và Hoa”.
Thời gian, địa điểm:
- 14 giờ, tại UBND huyện.
- 19 giờ, tại Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)
 

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay1,880
  • Tháng hiện tại142,365
  • Tổng lượt truy cập6,356,620
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây