LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 51

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 51 (từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 51
Ngày ban hành 22/12/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung
THỨ HAI (ngày 14/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho chức danh Phó Bí thư Cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2020 tại TP Hà Nội (đến hết ngày 18/12/2020).
2. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn: Chủ trì Hội ý HĐND huyện.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban chuyên trách HĐND huyện, CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Đi khám sức khỏe định kỳ (cả ngày).
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc với Sở Giao thông vận tải tỉnh.
Thành phần: Trưởng phòng KT-HT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Trưởng Công an huyện: Chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 trên địa bàn huyện.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 04/12/2020 của UBND huyện (giao Công an huyện mời).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
- Lãnh đạo Phòng Nội vụ: Dự Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung, khóa 117, mở tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Hội trường Khối đoàn thể huyện.
THỨ BA (ngày 15/12)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều cùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Đi thăm và chúc mừng Giáo xứ Tân Khai, Giáo xứ An Khương, Giáo xứ Thanh An, Chi hội Tin lành Bình Long, Chi hội Tin lành Sa Cô nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020 (theo Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 09/12/2020 của UBND huyện).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Công an huyện, BCH Quân sự huyện, phòng Nội vụ, Phóng viên Đài TT-TH huyện.
Thời gian, Địa điểm: Các đồng chí tập trung tại trụ sở Huyện ủy vào lúc 07h30’ để cùng đi.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự thẩm định các xã: Phước An, Tân Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (giao Phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các Thành viên Đoàn thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 07/9/2017, gồm các ông (bà) có chức danh như sau: Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh & XH, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Trưởng Phòng Y tế, Trưởng Phòng Tư pháp.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 45 các Thành viên Đoàn thẩm tra tập tại UBND huyện để cùng đi (cả ngày).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự họp giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH TM DV An Phú Thịnh (giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nguồn gốc đất của Công ty).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ (do Thường trực Huyện ủy chủ trì).
 Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: Dự họp thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở bồi thường dự án: Đường trục chính từ QL 13 vào Khu công nghiệp Tân Khai 2 (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị tài liệu).
Cùng dự: Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Sở Tài nguyên & Môi trường.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch: Dự Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả liên kết, phát triển kinh tế tập thể trong xu hướng hội nhập”.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Trường Chính trị tỉnh.
- Lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT: Dự Khai mạc triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong Cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Phước năm 2020.
Thời gian, địa điểm:  17 giờ 00, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 16/12)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung: Thông qua công tác đảng, đảng viên; thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Huyện ủy; dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020.
Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự họp kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020 của Chi bộ Điện lực Hớn Quản.
Thành phần: Theo Thông báo số 30-TB/HU ngày 04/12/2020 của Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng Điện lực Hớn Quản.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Dự họp góp ý dự thảo Quyết định Quy định về quản lý và hoạt động đối với xe máy kéo nhỏ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh.
THỨ NĂM (17/12)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Đi thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo tại các xã Tân Lợi, An Khương, Thanh An nhân dịp Lễ Giáng sinh 2020 (theo Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 09/12/2020 của UBND huyện).
Mời cùng đi: Lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN huyện.
Thành phần: Lãnh đạo các cơ quan: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Dân tộc, Hội LHPN huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình  huyện (cử phóng viên đi cùng đoàn để tác nghiệp).
Thời gian, địa điểm: Các thành phần tập trung tại UBND huyện lúc 07 giờ để cùng đi (cả ngày).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự họp Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 (Giao phòng TC-KH – Cơ quan thường trực BCĐ chuẩn bị nội dung và gửi trước tài liệu cho thành viên dự họp).
Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (Giao phòng TC-KH – Cơ quan thường trực BCĐ mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham dự khảo sát xác định tọa độ, mốc giới phạm vi ngoài thực địa khu vực thăm dò khai thác xuống sâu khoáng sản đá xây dựng tại ấp Núi Gió, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Mỏ đá ấp Núi Gió, xã Tân Lợi.
CHIỀU:
1. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2020.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban chuyên trách HĐND huyện, CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Họp thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp & PTNT, Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa – Thông tin, Tài chính – Kế hoạch, Y tế; lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Thống kê, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất; lãnh đạo UBND và công chức địa chính các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 18/12)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 07 giờ 30: Dự Lễ ra mắt Câu lạc bộ và Khai mạc giải Cầu lông mở rộng huyện Hớn Quản năm 2020.
Địa điểm: Tại Nhà thi đấu Cầu lông Tân Khai (khu phố 2, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản).
- 09 giờ 00: Họp thống nhất các phương án trang trí, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 (giao Trung tâm VH-TT phối hợp Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin, Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh Văn phòng Phạm Trung, CV(Minh).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 08 giờ 00: Dự kiểm điểm Chi bộ Phòng TN&MT huyện.
Thành phần: Theo Thông báo số 30-TB/HU ngày 04/12/2020 của Huyện ủy.
Địa điểm: Tại Phòng họp Phòng TN&MT huyện.
- 09 giờ 30: Dự kiểm điểm Chi bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT.
Thành phần: Theo Thông báo số 30-TB/HU ngày 04/12/2020 của Huyện ủy.
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
CHỦ NHẬT (ngày 20/12)
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Khai mạc giải bóng đá cộng đồng huyện Hớn Quản năm 2020 và ra mắt Câu lạc bộ Bóng đá thiếu niên nhi đồng huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm07 giờ 30, tại Sân bóng đá Thành Đô (khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản).

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay1,802
  • Tháng hiện tại142,287
  • Tổng lượt truy cập6,356,542
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây