Lịch Làm việc tuần 09

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 09 (từ ngày 27/02 đến ngày 03/3/2017)

Số kí hiệu Lịch Làm việc tuần 09
Ngày ban hành 06/03/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 27/02)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự Hội nghị triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Cùng dự: Toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện..
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. Hội ý.
Mời dự: VPUB: CVP, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm. Họp:
- Tình hình quản lý, sử dụng khu đất công đối diện Nghĩa trang liệt sỹ và việc di dời trạm trộn bê tông (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung, báo cáo)
- Tiến độ thực hiện quy hoạch khu dân cư phía trước trường Nguyễn Hữu Cảnh (Ban Quản lý Dự án xây dựng chuẩn bị nội dung, báo cáo).
- Tiến độ thực hiện quy hoạch Khu dân cư tại tổ 8, ấp 1, xã Minh Tâm (Phòng Kinh tế-Hạ tầng chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban QLDAXD, VPUB: CVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện về công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về công nhận lại đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2016.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng GD - ĐT huyện, VPUB: PCVP Tổng hợp, CV VHXH.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ BA (ngày 28/02)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Thông qua các Dự thảo Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2017; Công tác cán bộ, đảng viên; công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; công tác phân loại, đánh giá tổ chức cơ sở đảng, khen thưởng năm 2016; thông qua Đề án nhân sự Hội CCB huyện).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Cùng Thường trực Huyện ủy Tiếp và làm việc với Công ty Địa ốc Hoa Anh Đào - TP.HCM để bàn về việc đầu tư khu dân cư tại xã Phước An.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, ông Nguyễn Vũ Tiến – Trưởng phòng KT-HT huyện.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 30 phút, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự buổi liên hoan chia tay đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Giám đốc Nông trường cao su Quản Lợi và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ấm – Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long nghỉ chế độ hưu trí.
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ 00 phút, tại căn tin Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN&MT, Công an huyện, ông Võ Ngọc Khánh - PCVP.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm. Họp:
a. Thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Bích Thủy và ông Nghiêm Đăng Thanh xây dựng trường tiểu học Minh Đức (CN.Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo các phòng: Tài nguyên – Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp & PTNT, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Minh Đức.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
b. Xác định tỷ lệ sử dụng các khoản thu phí, lệ phí tại bộ phận một cửa (VP HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Chi cục Thuế, CN. Văn phòng đăng ký đất đai, VPUB: LĐVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường A, BCHQS tỉnh.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về công nhận lại đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục-xóa mù chữ năm 2016.
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 01/03)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đi công tác theo Kế hoạch của UBND huyện đến hết ngày 04/3/2017.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Họp thông qua kế hoạch giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND huyện; công tác chuẩn bị tổ chức giao ban quý I năm 2017.
Thành phần: Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND huyện, VPUB: LĐVP, CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2017 và tham quan giáo án, mô hình, học cụ phục vụ công tác huấn luyện năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Sân chào cờ dBB208 (Ấp 9, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp dân, vận động ông Bùi Đăng Quyên cưa hàng cây bạch đàn để bàn giao đất cho ông Đặng Đình Quý theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Cùng dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, CN. Văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã An Phú và các thành phần liên quan khác giao UBND xã An Phú mời, VPUB: CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Hội trường UBND xã An Phú.
5. Chủ tịch UBND huyện giao Trưởng phòng Kinh tế&Hạ tầng, Trưởng phòng Tài chính&Kế hoạch tham gia Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy cùng Công ty TNHH MTV cao su Bình Long đi khảo sát xây dựng một số tuyến đường trên địa bàn huyện.
Thời gian, địa điểm: tập trung tại Công ty TNHH MTV cao su Bình Long lúc 9 giờ để cùng đi.
CHIỀU
1. Các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ VP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến.
2. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Làm việc với lãnh đạo các phòng ban về quản lý, sử dụng tài sản công tại trụ sở UBND huyện.
Thành phần: Lãnh đạo các phòng ban đang sử dụng phòng làm việc tại trụ sở UBND huyện gồm: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Dân tộc, Phòng Tư pháp, Ban Quản lý dự án xây dựng huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến.
THỨ NĂM (ngày 02/03)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ hội Xuân hồng - Hiến máu tình nguyện năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 30 tại Trung tâm TDTT tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Cùng Đoàn công tác Ban chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác huyện đi học tập kinh nghiệm về tổ chức mô hình hợp tác xã cung ứng vật tư dịch vụ nông nghiệp và sản xuất rau, củ, quả sạch tại tỉnh Bến Tre đến hết ngày 04/03/2017.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền ông Nguyễn Bá Tước - Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê huyện: Dự Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp thống nhất nội dung Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại phòng họp trực tuyến.
THỨ SÁU (ngày 03/03)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với lãnh đạo Phòng LĐTBXH, Phòng GD-ĐT huyện về kết quả hoạt động 02 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng đầu năm năm 2017 (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo bằng văn bản)
Thành phần: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng LĐTBXH, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện, VPUB: Chuyên viên VHXH. Thời gian:
- 8 giờ, làm việc với Phòng LĐTBXH.
- 9 giờ, làm việc với Phòng GD-ĐT
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với lãnh đạo Phòng Dân tộc, Đài TT-TH huyện về kết quả hoạt động 02 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng đầu năm năm 2017 (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo bằng văn bản)
Thành phần: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc, Trưởng Đài TT-TH huyện, VPUB: Chuyên viên VHXH.
Thời gian:
- 14 giờ, làm việc với Phòng Dân tộc.
- 15 giờ, làm việc với Đài TT-TH huyện.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến.
CHỦ NHẬT (ngày 05/03)
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ khởi động tháng thanh niên năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trường THCS Đồng Nơ.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG  

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay2,389
  • Tháng hiện tại181,794
  • Tổng lượt truy cập6,396,049
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây