Lịch Làm việc tuần 24

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 24 (từ ngày 13/6 đến ngày 17/6/2016)

Số kí hiệu Lịch Làm việc tuần 24
Ngày ban hành 13/06/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 13/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.
          - 08 giờ 00: Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua công tác Đảng, công tác cán bộ, công tác đào tạo và việc xem xét điều chỉnh lương đối với một số trường hợp.
          - 09 giờ 00: Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua Dự thảo Kế hoạch luân chuyển, đào tạo cán bộ trẻ thông qua thực tiễn theo Kế hoạch hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X.
Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Trưởng phòng Nội vụ huyện.
Địa điểm: tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Công tác Đảng, công tác cán bộ và xem xét điều chỉnh lương đối với một số trường hợp).
          Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 tại  Phòng họp BTV Huyện ủy.     
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sư đoàn 7 và kỷ niệm 44 năm chốt chặn Tàu Ô Quốc lộ 13 năm 1972 – 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Tượng đài chiến thắng Tàu Ô.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị tổng kết Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở TT&TT tỉnh.
THỨ BA (ngày 14/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Dự làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hiệp về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Mời dự: ông Trần Châu Lê - TP Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Đảng ủy xã Tân Hiệp.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự cơm thân mật cùng tập thể viên chức, người lao động Qũy phát triển đất tỉnh Bình Phước nhân dịp ra mắt trụ sở làm việc.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ 00 tại Qũy phát triển đất tỉnh.
3.  Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Khai mạc giải bóng đá U13; U15 huyện Hớn Quản năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 tại Sân bóng đá Hoàng Yến, xã Tân Khai.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đối thoại với ông Đặng Đình Qúy và ông Bùi Đăng Quyên về việc cắm mốc 512m2 theo Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của UBND tỉnh.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng TN-MT, UBND xã An Phú, Ban ấp Sóc Rul, ông Đặng Đình Qúy, ông Bùi Đăng Quyên (giao UBND xã An Phú mời Ban ấp Sóc Rul, ông Qúy, ông Quyên), CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến
THỨ TƯ (ngày 15/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã An Khương, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường UBND xã An Khương.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Tân Quan, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường UBND xã Tân Quan.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự buổi họp bàn và thống nhất nội dung bản dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người dân di cư tự do từ Campuchia về tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp Sở LĐTB&XH tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp tại Sở TN-MT tỉnh, xác định đơn giá tái định cư cho hộ ông Hoàng Quốc Dũng, xã Tân Khai và xác định số tiền chênh lệch trong việc  hoán đổi đất cho hộ bà Nguyễn Thị Kim Mai (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung theo Thư mời số 1138/TM-STNMT ngày 10/6/2016 của Sở TN-MT tỉnh và báo cáo Phó Chủ tịch UBND huyện trước 01 ngày làm việc).
Cùng dự: ông Nguyễn Tấn Cường – Trưởng phòng TN-MT.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp Sở TN-MT tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. Họp thống nhất các Đề án, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị báo cáo)
Thành phần: Trưởng Công an huyện, CHT Ban CHQS huyện, Trưởng phòng NN&PTNT, Trưởng phòng KT-HT, Trưởng phòng VHTT, Trưởng phòng Y tế, bà Lê Thị Mỹ Linh-PTP GD-ĐT, Chánh Văn phòng HĐND-UBND, CV các khối.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp trực tuyến.
b. Nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch các lô đất tại khu F1, F1 (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Mời họp: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý dự án xây dựng, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, VPUB: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 tại phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 16/6)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã An Phú, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường UBND xã An Phú.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Thanh Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cùng dự: ông Võ Ngọc Khánh – PCVP.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường UBND xã Thanh Bình
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 (Phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung dự họp).
Cùng dự: ông Nguyễn Văn Long – Trưởng phòng NN&PTNT.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh Bình Phước (Tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ)
Cùng dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện; Các tổ chức, các nhân được khen thưởng (giao Phòng Nội vụ huyện mời).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp tại Ban QLDA ngành GTVT tỉnh, xem xét thống nhất phương án tuyến đường Minh Hưng – Tống Lê Chân – Tà Thiết – Hoa Lư đoạn đi qua nhà máy xi măng Minh Tâm và phương án GPMB đoạn tuyến trên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Văn phòng Ban QLDA ngành GTVT tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 17/6)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Đồng Nơ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường UBND xã Đồng Nơ .
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với các Hội đặc thù về di dời trụ sở làm việc tại khu làm việc các cơ quan huyện Hớn Quản (Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời họp: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Đội Quản lý công trình đô thị, Hội Người mù, Hội Người cao tuổi, Hội Đông y, Hội Bảo trợ NKT TMC&BNN, Hội Nạn nhân chất độc Dioxin, VPUB: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp BCĐ và tổ thường trực tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2016 (Chi cục Thống kê huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời họp: Thành viên BCĐ và tổ giúp việc theo Quyết định số 198 ngày 01/02/2016 của UBND huyện, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp trực tuyến.
4. UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Tân Lợi, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường UBND xã Tân Lợi.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Đại hội Công đoàn Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp UBND huyện.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                              TL. CHỦ TỊCH

                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay2,141
  • Tháng hiện tại142,626
  • Tổng lượt truy cập6,356,881
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây