Lịch Làm việc tuần 25

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 25 (từ ngày 20/6 đến ngày 24/6/2016)

Số kí hiệu Lịch Làm việc tuần 25
Ngày ban hành 20/06/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 20/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Hội ý công việc.
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Tân Hưng nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường UBND xã Tân Hưng.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Lãnh đạo Phòng VH-TT huyện dự cơm thân mật cùng Ban Biên tập, phóng viên, CB CNV và đội ngũ cộng tác viên Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ 00 tại Báo Bình Phước.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp huyện: Dự Hội nghị giao ban hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm theo thư mời của Sở Tư pháp tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường A, Sở Tư pháp tỉnh.
5. UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp tại phòng họp UBND huyện.
Mời dự: Kính mời Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
-14 giờ: Thông qua Quy hoạch tổng thể trường Tiểu học xã Thanh Bình.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Phòng Giáo dục-Đào tạo, Ban QLDAXD, Văn phòng HĐND-UBND huyện; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Thanh Bình.
- 15 giờ 00: Thông qua Quy hoạch tổng thể mặt bằng TT-VH thể thao xã Thanh Bình.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng VHTT, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Ban QLDAXD, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Thanh Bình.
- 15 giờ 45: Họp thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức Cuộc thi ý tưởng thiết kế Cổng chào khu Trung tâm hành chính huyện (Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng VHTT, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban chỉ đạo về thực hiện QCDC ở cơ sở huyện (Thông qua một số nội dung chuẩn bị cho công tác kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng đầu năm 2016 của Ban chỉ đạo tỉnh).
Cùng dự: Trưởng phòng Tư pháp huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp phân công nhiệm vụ công tác phục vụ kỳ họp HĐND huyện lần thứ nhất khóa XI.
Thành phần: có thông báo riêng.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại phòng họp trực tuyến
THỨ BA (ngày 21/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Minh Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường UBND xã Minh Đức.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự khai mạc Hội thi “Kể chuyện theo sách” năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Ban CHQS huyện
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp tại Sở GTVT tỉnh, thống nhất nhu cầu sử dụng các dầm cầu cũ được thu hồi từ các cầu trên Quốc lộ 14 để ưu tiên hỗ trợ cho 12 xã điểm làm cầu GTNT phục vụ tiêu chí số 12 năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Văn phòng Sở GTVT tỉnh.
5. UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thành phần: VPUB: Chánh Văn phòng, các PCVP, CV Hưng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại phòng họp trực tuyến
6. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng TN-MT huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Họp, nghe Văn phòng HĐND – UBND huyện báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (VP HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung báo cáo)
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
Thành phần: VPUB: CVP, các PCVP, chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp UBND huyện
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Dự bế mạc Hội thi “Kể chuyện theo sách” năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại Hội trường Ban CHQS huyện.
b. Dự buổi họp mặt và trao giải Báo chí Bình Phước năm 2015 nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Đài PT-TH Bình Phước.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 22/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh:
a. Dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang huyện; các vị đại biểu HĐND huyện (Theo Thông báo số 103/TB-UBND ngày 15/6/2016 của UBND huyện).
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.
b. Dự kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Hớn Quản nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại UBND huyện Hớn Quản.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện: Dự Lớp tập huấn công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 01 ngày (bắt đầu từ lúc 07 giờ 30), tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện: Dự Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2016 của 03 nhà máy thủy điện Thác Mơ-Cần Đơn-Srok Phu Miêng.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng).
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện: Dự họp xem xét Chứng thư thẩm định giá đất làm cơ sở xác định tiền thuê đất một lần cho Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phước (xã Minh Đức, huyện Hớn Quản).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 23/6)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự họp Thường trực Huyện ủy thông qua công tác cán bộ Công an huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp tại phòng họp UBND huyện.
- 8 giờ: Thông qua kết quả xác định giá đất bồi thường khu Trung tâm hành chính xã Tân Hiệp (Ban Quản lý dự án xây dựng huyện và đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời họp Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng NN&PTNT, Chi cục thuế huyện, CN Trung tâm PTQĐ Hớn Quản Ban Quản lý dự án xây dựng huyện và Đơn vị tư vấn (giao Ban QLDAXD huyện mời), Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, CV Quang.
- 9 giờ: Thông qua phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đường trục chính Bắc – Nam giai đoạn 3 (Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện và CN Trung tâm PTQĐ Hớn Quản chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời họp Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án xây dựng, CN Trung tâm PTQĐ Hớn Quản, Chủ tịch UBND xã Tân Khai, CV Quang.
- 10 giờ: Thông qua Chứng thư thẩm định giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm; thống nhất trình UBND tỉnh một số chính sách bồi thường, GPMB dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm giai đoạn I (đơn vị tư vấn và CN Trung tâm PTQĐ Hớn Quản chuẩn bị nội dung), CV Quang.
Mời họp: Thành viên Hội đồng BT, GPMB huyện, gồm các ông, bà có tên sau: Ông Đồng Văn Kiên – PGD CN.TTPTQĐ Hớn Quản, ông Nguyễn Tấn Cường – TP.Tài nguyên & Môi trường, ông Nguyễn Ngọc Thế - PTP. Kinh tế - Hạ tầng, ông Nguyễn Văn Long – TP. Nông nghiệp & PTNT, ông Lâm Văn Đạt – TP.Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Văn Kiện – CVP HĐND-UBND huyện, ông Trịnh Văn Thiềm – Tập đoàn Thaigroup, bà Nguyễn Thị Quý – Chủ tịch UBND xã Minh Tâm.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Minh Tâm nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường UBND xã Minh Tâm.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, kết luận của BTV Huyện ủy, các quyết định của UBND huyện về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
Thành phần: Các thành viên Đoàn Kiểm tra 535, Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng GD-ĐT, Phòng VH-TT, Phòng KT-HT huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại UBND xã An Khương.
4. UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Bí thư Huyện đoàn, Phó ban Thường trực Chỉ đạo hè: Chủ trì tổ chức Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi “Hoa phương đỏ” huyện Hớn Quản lần thứ X năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Ban CHQS huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, kết luận của BTV Huyện ủy, các quyết định của UBND huyện về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
Thành phần: các thành viên Đoàn Kiểm tra 535, Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng GD-ĐT, Phòng VH-TT, Phòng KT-HT huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND xã Thanh Bình.
THỨ SÁU (ngày 24/6)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Tân Hiệp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường UBND xã Tân Hiệp.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, kết luận của BTV Huyện ủy, các quyết định của UBND huyện về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
Thành phần: các thành viên Đoàn Kiểm tra 535, Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng GD-ĐT, Phòng VH-TT, Phòng KT-HT huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại UBND xã Thanh An.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Chủ trì Hội nghị chuyên đề về công tác kiểm soát chi ngân sách cấp xã.
Thành phần:
- Cấp tỉnh: Lãnh đạo Kho bạc nhà nước tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc Kho bạc nhà nước tỉnh.
- Cấp huyện: Cán bộ công chức Kho bạc nhà nước huyện, Lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch.
- Cấp xã: Chủ tịch và Kế toán UBND các xã.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Kho bạc nhà nước huyện.
4. UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, kết luận của BTV Huyện ủy, các quyết định của UBND huyện về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
Thành phần: các thành viên Đoàn Kiểm tra 535, Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng GD-ĐT, Phòng VH-TT, Phòng KT-HT huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND xã Phước An.
 
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                              TL. CHỦ TỊCH

                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Hôm nay2,382
  • Tháng hiện tại181,787
  • Tổng lượt truy cập6,396,042
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây