Lịch làm việc Tuần 10

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 10 (từ ngày 07/3/2022 đến ngày 11/3/2022)

Số kí hiệu tuần 10
Ngày ban hành 11/03/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung


THỨ HAI (ngày 07/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự buổi làm việc với Bí thư Huyện ủy nghe báo cáo:
- 08 giờ: Kế hoạch phát triển chợ nông thôn mới (Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung và trực tiếp báo cáo).
 Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch.
- 08 giờ 45 phút: Kết quả chấn chỉnh, khắc phục hạn chế đối với hoạt động của Bộ phận một cửa huyện (Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung và trực tiếp báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; Văn phòng HĐND-UBND huyện; CVP, CV Phong.
- 09 giờ 45 phút: Công tác củng cố đội ngũ công chức và chức danh công chức tư pháp cấp xã (lãnh đạo Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và trực tiếp báo cáo).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp.
Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Hội ý.
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng làm việc PCT HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến cùng UBKT Huyện ủy làm với Tòa án nhân dân tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại TAND tỉnh Bình Phước.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự buổi làm việc trực tuyến của UBND tỉnh với Sở Y tế, Văn phòng Thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh về công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.
Cùng dự: Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Trần Thị Diệp Minh, CV (Nhàn)
Thời gian, địa điểm: 17 giờ, tại Phòng họp A, UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 08/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự trao quyết định thôi việc cho ông Đồng Văn Kiên – Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Thái Bình – Phó GĐ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. (giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện;  ông Đồng Văn Kiên, ông Nguyễn Thái Bình (giao phòng Nội vụ mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP; CV phòng Nội vụ
Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại phòng họp B, UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự họp mặt kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1890 – 08/3/2022) và 1982 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 2022).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng họp Ban Chấp hành – Trụ sở Huyện ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 13 giờ 45 : Nghe báo cáo tiến độ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong BT-GPMB (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp các ngành chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp & PTNT; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Giám đốc Ban QLDADT XD huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV Quang.
- 15 giờ 30: phút Họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 định kỳ kết nối trực tuyến đến cấp huyện, cấp xã.
Tại Phòng họp trực tuyến huyện: Trưởng Công an huyện, CHT. BCHQS huyện, Trưởng Phòng LĐ - TB&XH; Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo; Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin, GĐ. Trung tâm y tế; Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện; VP. HĐND –UBND huyện: PCVP Trần Thị Diệp Minh, CV Hồng.
Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn: Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các thành viên khác không quá 10 người (do UBND các xã, thị trấn bố trí).
Địa điểm: tại Phòng họp A, UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: m việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 09/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác QP-ĐP, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Thành phần: Chỉ huy trưởng/Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện; Trưởng Công an huyện.
 Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 phút, tại Ban Chỉ huy quân sự huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều đi khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Đồng Nơ theo Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 03/03/2022 của Thường trực HĐND huyện.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Đồng Nơ.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng NN&PTNT; Phòng Nội vụ; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.
4. Chủ tịch UBND huyện  ủy quyền lãnh đạo Công an huyện dự Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ” do Công an tỉnh tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường B, Công an tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp Tổ tham mưu phân tích, đánh giá dữ liệu tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh (Tổ 3), nội dung: (i) Báo cáo kết quả phân tích, đánh giá hoạt động hệ thống camera an ninh và giao thông; hệ thống phản ánh hiện trường; hệ thống thông tin địa lý GIS; (ii) Triển khai tóm tắt nội dung Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 14/2/2022 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu hệ thống thông tin địa lý GIS tỉnh Bình Phước; (iii) Thảo luận thống nhất công tác cập nhật, sử dụng dữ liệu hệ thống GIS; kết nối hệ thống camera an ninh và giao thông với IOC tỉnh; góp ý đối với Tổng đài 1022 (giao Phòng Văn hóa – Thông tin liên hệ Sở TT&TT chuẩn bị tài liệu).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Trần Thị Diệp Minh, CV (Hồng)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp A, UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến họp Thành viên UBND huyện
- 16 giờ: Thông qua Chương trình công tác năm 2022 (giao Văn phòng HĐND – UBND huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu họp).
- 16 giờ 45: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất. (giao phòng TC – KH chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Các Ủy viên UBND huyện khóa XII, Văn phòng HĐND - UBND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV(Tuyên).
Địa điểm: tại Phòng họp A, UBND huyện.
3.  Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến dự Lễ ký kết phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng giai đoạn 2022-2025 giữa Huyện đoàn và Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Hội trường khối đoàn thể.
THỨ NĂM (ngày 10/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự buổi làm việc với Thành viên BCĐ tỉnh phụ trách huyện và Văn phòng điều phối NTM tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu QGXDNTM trên địa bàn huyện đối với xã Minh Đức về đích nông thôn mới và xã Đồng Nơ về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022 (giao Phòng NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các xã có liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Trưởng các Phòng: NN&PTNT, TN&MT, KT-HT, TC-KT; VH- TT, GD – ĐT; Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND các xã: Đồng Nơ, Minh Đức; Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp A, UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện; VP. HĐND – UBND huyện: PCVP. Hoàng Ngọc Giang, CV Giang.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Phòng Tiếp công dân huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị trực tuyến thông tin thời sự quý I/2022, nội dung: (1) Vị trí, tầm quan trọng công tác tư tưởng của Đảng; (2) Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; (3) Những giải pháp để củng cố, giữ vững lập trường của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Thành phần tại các điểm cầu: Theo Kế hoạch số 54-KH/HU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy
  Thời gian, địa điểm:  8 giờ, tại Hội trường UBND huyện
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến cùng Ban chỉ đạo 389 tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo 138 Bộ Công an.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng dự xem xét thống nhất hướng tuyến điều chỉnh Dự án đường tây Quốc lộ 13.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện cho ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về chuyển đổi số đến năm 2025 (Phòng VH-TT huyện – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chuẩn bị nội dung).
Thành phần: theo lịch Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Ban Chấp hành, trụ sở Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến – Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 10 tháng cuối năm; tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 78/UBND-KT ngày 12/01/2022 của UBND huyện (Chi cục Thị hành án dân sự huyện chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Các Thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện gồm: Chi cục Trưởng và Chi cục Phó Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Trưởng Công an huyện, CHT.Ban Chỉ huy quân sự huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Hội cựu Chiến binh huyện, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trường Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp A, UBND huyện
THỨ SÁU (ngày 11/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 07 giờ 30 phút: Dự buổi làm việc với Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng theo Kế hoạch số 17/KH-ĐTTr-PX05 ngày 21/02/2022 của Công an tỉnh.
Thành phần: Trưởng Công an huyện; Lãnh đạo và cán bộ cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện; Đại diện lãnh đạo: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn, Văn phòng HĐND – UBND huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Lao động – TB và XH, Phòng Tài chính – Kế hoạch; CV(Tuyên).
Địa điểm: Tại Phòng họp A, UBND huyện.
- 08 giờ: Cùng Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị giao ban với Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất.
Cùng dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc huyện.
Địa điểm: Tại Phòng họp BCH Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự họp trực tuyến UBND tỉnh nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo: (1) Công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và giáo viên dạy Tiếng Anh, Tin học cấp tiểu học năm học 2022-2023; (2) Tình hình, kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh; kế hoạch thực hiện giai đoạn 2022-2025.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP. Trần Thị Diệp Minh, CV(Hồng).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp A, UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến dự họp Hội đồng thẩm định giá đất để thẩm định Phương án giá đất cụ thể tính tiền thuê đất trả tiền 1 lần cho Công ty CP - Tập đoàn Thaigroup.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.

                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay15,039
  • Tháng hiện tại165,333
  • Tổng lượt truy cập6,379,588
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây